2013. október 16., szerda

Istenanya közlés a fogadalomtételről 2.

Drága Testvérek!
A szurdokpüspöki Szertartás meghirdetését sz Égi Ház az alábbiak miatt érzi rendkívül fontosnak, és rendelkezett annak megtartásáról.

Istenanyai közlés:

A fizikai szinten az egyéni gyengeségek komoly zavart keltenek a folyamatok egyensúlyában, ami a 23.-i kiterjesztett energia munka sikerét veszélyezteti.
Tudomása van a Szent Háromságnak az adott napi feladatok időpontjairól, azért határozta meg eme délutáni időpontot a találkozó és fogadalom tétel idejéül.
Égi Édesanya a nevezetteket a fizikai síkon történő fogadalom tételére elvárja, ahogyan az EGysÉGben való együttműködés rendjének kialakításra tett lépések kidolgozását is.
Ezt az egyéni szellem, bennünk létező Isteni Minőség nem bírálja felül, hiszen ismeri a folyamatok aktuális egyensúlyát, és a hívó szót a szellem magáénak érzi. Ez is törvény.
Minden csoport végezze délelőtt és kora délután rendelt feladatát, ám az adott időpontban a megadott helyszínen a találkozó és fogadalom tétel lebonyolítása megtörténik.
A hívás mögött meghúzódó Isteni Szándék tiszteletben tartására hívja föl a figyelmet Égi Édesanya. Az EGYsÉG szándékára vonatkozó irányelvek figyelmen kívül hagyása az egyéni létezésben következményt von maga után.
Vállalása mindenkinek az EGYsÉGre vonatkozott, egyéni ambíciók és szerepek cél érdekében történő beolvasztásával. 
Az Égi Szerződés ezen inkarnációban tett vállalásokra egyértelmű.
Csakis a SZERETET ÉS ÖNZETLEN SZÍVJÓSÁG vezet eredményre.
Ebben pedig még erős az egyensúly hiánya.
(Határozottan felszólított, hogy változtatás nélkül közöljem érkező szavait, ha valakit megbántottam, kérem nézze el nekem. Vállalt kötelességemnek megfelelően jártam el.)

Ennyi az üzenet.
Mielőtt tovább küldtem volna, többször is rákérdeztem: biztosan el kell e küldenem.
a válasz az alábbi: 
Ne kételkedj! Cselekedj!

A fizikai szinten is szükségét érzi a Teremtés Háza, Égi Szent Háromság a fogadalom tételének, éppen emiatt rendelkezett a fentiek szerint, bár szellemi síkon ezen eskünket már valóban megtettük. Ám a földi létezésben a fizikai leképzés már hord magában diszharmóniát, amely minden eddigi munkánkat megrendítheti,. Hiszen az elkövetkezendő időszakban jelentős energia tartalék felszabadítása várható Cabal részéről, és minden erőnkre szükségünk lesz az emelkedés jelenlegi pozíciójának megtartásához.
Nekem, Lőrincz Éva minőségemben nem tisztem megítélni dolgokat, ám kötelességem Istenanyánk és a Szent Háromság útmutatásait követni, a szolgálatot végző Testvérek részére üzeneteit átadni. 
Az én személyes vállalásom eme kritikus időszakban vált közölhetővé, és tevékenységem láthatóvá.
Benső világom, kapcsolatom és az általam közvetített információk a teremtő Atya, Anya és Fiú azon útmutatásainak közre adását jelentik, amit az EGYsÉG megvalósításában irányadóként kíván meghatározni a Teremtés Háza.

Ezért kérem, hogy mindenki ennek tükrében mérlegelje az EGYsÉGbe rendeződés esküjének fizikai szinten történő vállalását.

Égi Édesanya kéri még, írjam le a következőket:

Éva azt teszi, amire kérjük. feladata az EGYsÉG megteremtése, melynek módját rajta keresztül közvetítjük. Erre a feladatra Ő van kijelölve.
Szívetekből kérjetek választ, ha szeretnétek megbizonyosodni róla.


Én, Éva, megköszönöm figyelmeteket, és szolgálatomban megerősítve várlak Szurdokpüspökiben minde megszólított Testvéremet.

Áldó szeretettel: Éva

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése