2013. október 16., szerda

Hallgattassék meg... Lőrincz Éva válasza a személyét ért támadásokra

Szeretett Testvéreim!

Bár nem értem a támadás okát, úgy érzem, szükséges megszólalnom a Szelei Magdolna üzenete kapcsán.

Mindenekelőtt címszavakban szólnék magamról:
Egyszerű emberek gyermekeként láttam napvilágot, és életemet egy küldetésre készülve éltem le. Nem voltam problémás gyerek, szüleim számára akkor jelentett gondot személyem, amikor 18 éves koromat követően már benső vezetésem szerint, nem az Ő, világias rendszerbe asszimilálódott, bár szeretettől vezérelt elvárásaiknak megfelelően vezettem életem.
A SZERETET útjára tanított keserves leckéken át a Teremtő. Edzett és nevelt, hogy jelen helyzetben már szilárd hittel önmagam eredetében, útjában és küldetésemben képviseljem ÉGI ÉDESANYA minden EGYsÉG iránti útmutatását.
Ezen inkarnációm minden mozzanata alkotott meg engem arra, hogy elhívásom idejére teljes erőmben és tudatosságomban JELen lehessek.

Aktív, Isteni Vezetés alatt zajló energetikai munkám 2012-májusában kezdődött. Azóta időt, fáradtságot és erőt, anyagi ráfordítást nem sajnálva, saját erőből járjuk küldetésünk zarándokútjait, - túlnyomó többségében pálos kolostorromok környezetében - a Teremtés Házának (értsd: Égi Szent  Háromság) energiáit tartva a Föld nevű bolygó Kárpát Honában.
2013. tavaszán a Nagy Szala rendezvényére ugyan bejelentkeztünk, ám a feladataink nem oda szólítottak.
2013. nyárelőn, az Ilona számára leközölt Néplélek emelő táborban számunkra Égi Útmutatás szerint a Magyar Szentek hetében volt szükséges JELen lennünk.
Mivel mi férjemmel kettőnk 5 gyermekének nevelésében, iskoláztatásában és eltartásában kell, hogy helytálljunk, jeleztem Magdolnának, hogy hívásunk oda egyértelmű, ám most értünk haza egy váratlan Erdélyben teljesített 5 napos szolgálatból, és jelenleg a 70 000 Ft részvételi díj húzós, inkább az autóban alszunk, magunk élelmét esszük, de JELen kell lennünk. Azon időszakra pedig több pontot jelölt meg számunkra az Égi Vezetés, ahol JELenlétünkkel a tartott energiákat horgonyozni volt szükséges.
Magdolna végül megbeszélte társaival, hogy az EGYséget nem bonthatjuk meg energetikailag, nem hagyhatjuk el a tábort, ám lehetőséget biztosít számunkra a részvételre – vendégei lehetünk a tábornak. Mi azonban készek voltunk a teljes részvételi díjat, - melyet előteremtett számunkra a Gondviselés - erre a célra fordítani. Ezt Magdolnának is jeleztük.

Égi útmutatásunk szerint a JELenlétünkre volt erősebb szükség, ám végül a tábor hetének SZERtartásain minden pontot érintettünk, melyet kijelöltek számunkra, így küldetésünk maradéktalanul teljesíthettük. Égi Vezetésünk összhangban volt a táborban zajló feladatokkal.

Tábori életünk EGYik szertartására menve Rakk Ilona utitársaként utazott férjem, akihez Ilona közvetítésében Boldog Özséb, a Pálos Rend megalapítója jelentkezett be, mondva, hogy már 72x találkoztak az elmúlt időszakban, és szeretne kapcsolatba lépni vele.
Volt szerencsém Ilonával együtt utazni nekem is, ahol elmondta – ami engem mélyen megérintett, és éreztem a közlés valódiságát: Istenanya nagyon számít rám, általam fog nyilatkozni. Ilona elmondta azt is: 3 éve jelentkeztem nála, hogy készen állok a feladatra.  Mindebben megerősített Ilona szeptember 1.-én is Pilisszántón, ahol kérdésemre: milyen formában kell közölnöm a leküldött információkat – azt válaszolta égi Édesanya általa: meg fogom találni a módját. És hogy csak a fontos dolgokat kell számukra átküldenem.
Én minden eddig érkezett üzenetet a studentwork-re, és személy szerint Nekik is megküldtem – bár reakciót soha nem kaptam.
A dobogókői tábor utolsó napján, amikor elköszöntünk egymástól, a mi feladatunk nem ért véget: a SZER-kövekhez kellett mennünk, ahol a Mater Noster Spiritus Sanctus mantra 300x-i elmondásával közvetlenül a Teremtés Házához lettünk egy-egy fényszállal bekötve, mely közvetlen kontaktus kiépítésének első lépése volt.

2013. szeptember 4.-én Bircsák Tibor, - aki évek óta a háttérben, elhívott és tiszta lelkű, elkötelezett barátaival – közel egy évtizede végzi a Pálos energetikai előkészítést Égi Vezetés mellett, csöndesen, szerényen, hivalkodástól és nyilvánosságtól mentesen - az ismeretlenség homályából küldött a Facebookon egy üzenetet, miszerint Remete Szent Pál Egységbe szólítja a pálos érzületű magyarokat Budaszentlőrincre. Természetesen JELen voltunk. Minderről az eseményről Magdolnáékat is tájékoztattuk, mikor hírt kaptunk róla.
Ott Remete Szent Pál is közölte határozottan – hiteles Fényharcos tolmácsolásában: EGYSÉGBE kell rendezni erőinket, kivagyiságtól, önhittségtől mentesítve lelkünket.
Égi édesanya szintén erre szólította fel Magyari Népét, még ezt megelőzően.

"Áldottaim!
Drága Leányaim!,...(Magdolna és Ilona a megszólított)

Mérhetetlenül büszke vagyok Rátok...
Szavakat alig találok...
Olyan feladatot hajtottatok végre ezen a nyáron, amelyért az egész Planéta, és annak minden létezője őszinte tisztelettel és hálával tartozik...
Szívem szeretete mindvégig Reátok vetődött, és támogatásom elkísért, és csak néztem könnyes szemmel, ahogyan lépésről lépésre megvalósítottátok e nemes Tervnek egész menetét.

...! (Gabriella, Irénke és Sándor a megszólított)

A hálám és szeretetem Titeket is magasba emel!
Szolgálatotok és kitartó támogatásotok - kinek-kinek a maga eszközeivel - nélkülözhetetlen része volt a sikernek!
Az alapokat leraktátok, ám a munka nem állhat meg...
Nagyon fontos útravalót hoztam.
SZERETET... 
Az Isteni Szeretet Minősége, mellyel munkátokat, életeteket vezetnetek kell. 
Ebből indítani és ebbe visszatérni. Minden pillanatban.
Drága Istenfiú Földre születése, útja és kereszthalála ezt tette az egyetlen Igaz Erő forrásává, és elérhetővé számotokra. És csakis ezáltal juthattok, Mindahányan Isten Országába, Magyari Magjaitok honába.

Életében tett tanításai töredékesen lettek a "szentírásba" bevezetve, hisz nem volt célja Cabalnak az Igazság megismertetése...
Ám a legfőbb tanítás benne volt, van és lesz!!! Ti Szeretet Himnuszaként ismeritek, ám az emberiségnek csak kicsiny hányada éretette meg igaz jelentését.
Ez elmondja Nektek a Krisztusi Szeretet Minőségét!
Ennek minden szavát, tegyétek magatokévá, és építsétek bele lényegetekbe, mert csak és kizárólag ez a minőség fogadható el a Szeretet Gyermekeitől, a Fény Küldötteitől!
Hit, Elkötelezettség, odaadás, áldozat - legyen az anyagi, erkölcsi bármilyen - SEMMIVÉ VÁLIK EREJE, HA NEM A KRISZTUSI SZERETETBŐL INDUL KI!
Ebben erősödjetek, nevelkedjetek és éljetek minden pillanatban, egymással, szeretteitekkel, és minden létezővel!
EGOra csak annyira van szükség, amennyire a gonosz jelenléte megkívánja - a személyes védelemhez. 
Ahogyan Fehér Testvéreimnek elmondta Remete Szent Pál,, úgy mondom el én is Nektek:
a büszkeségnek, kivagyiságnak, szerénytelenségnek ideje lejárt! Csakis a Tiszta Krisztusi Szeretet Minősége lehet Krisztus Igaz Követőinek kiindulási pontja és érkezésének helye!!! Minden helyzetben! Minden pillanatban!
Az Idő elérkezett, és a feladat megköveteli a Tökéletességet!
Kemény dolgok következnek még el, és ha nem ebből indultok ki, Gyermekeim, akkor a siker kétségessé válhat! Naponta kell itt az égi szférában is megküzdeni a gonosz erejével, hisz nem adja könnyen magát! Megbízható Angyalaink hullottak ki a sorból!
Minden kísértést Ismerjetek fel, és Szeretetben gyökerező Erővel, Hittel és Alázattal küldjétek tovább!
Ne találhasson egyetlen apró rést sem, ahol beszivároghat!
Ismerjétek föl, hol vagytok még gyengék! Őszintén tárjátok fel önmagatok előtt hibáitokat, köszönjétek meg, hogy megtanított arra, amire hívatott, és engedjétek el! Helyére Krisztus Szeretetét építsétek, és árasszátok a körülöttetek létezők sokaságára!

Tudom, hogy mindezt talán úgy érzitek: már megtettétek. 
A Szeretet minőségét érezzétek meg! Ezt építsétek önmagatokba és használjátok! Ebben kell megerősödnötök. Mindannyiatoknak, kik a FÉNY szolgálatába szegődtetek...

Most mennem kell...
Minden szavát fogadjátok meg eme pár sornak. És mindenkit kérek: Fénymunkásainkat, Őrzőinket, Angyalainkat, kik vállalták a leszületést - tartsanak önvizsgálatot, és Szeretetben megújulva, Ereje által megerősödve lépjenek elő ismét, folytatva a küzdelmes, áldozatos munkát.
Higgyétek el: nem a kétségeim mondatják ezt velem számotokra, hanem a szükségszerűség... Az önvizsgálat alapvetés ezentúl. Hiszen a HIT komoly próbáját jelentő feladatok, melyben talpon kell maradni, még most következnek...

Szeretetem és áldásom kísér mindannyiatokat.
Hamarosan jelentkezem ismét, és EGY-s-ÉG-be szólítom Szeretetben megerősödött Gyermekeimet.

Istenanyátok voltam.”
A Budaszentlőrinci alkalmat követően egy, az aggteleki karsztvidék régiójában, Pálos Atyák hívására és JELenLÉTében történt beavatás során elmondták nekem:
Kb 2 hét múlva a csatornák megnyílnak az Égi Üzenetek számára, tartsam tisztán testemet is, mert jelentős beavatkozás történik rajtam. Úgy volt.
2 hét múlva magas láz, ébren elviselhetetlen fejfájás után kb 3,5 nap elteltével mintha panaszaimat elvágták volna, és az üzenetek megérkeztek.
Többek között akkor lett meghirdetve a Szurdokpüspökibe összehívott, EGYsÉGbe hívó SZER.
Mindenki kapott róla levelet. És aki a hívást érezte, nem azért érezte, mert én megkértem rá, hanem mert ISTENI ÉDESANYÁNK hívó szavát hallotta a sorok között.
Magdolna és Ilona, bizonyára elfoglaltságaik miatt - nem jelzett vissza erre a levélre sem.

Emlékeztetőül:

„Oly áldottak vagytok...
Szeretetem kiáradása átöleli egész szeretett Földemet, Kárpát hazát és benne egyenként Titeket is...

Oly sokat tettetek már, hogy végre hozzátok méltó módon élhessétek a létezés emberi formáját itt a Földön... 
Fényetek már messzire látszik! És ez oly boldogságos érzést csal lelkemből, kiárasztva és oltalmazó karjaimban tartva benneteket, amelyet földi szavakkal nem tudok kifejezni. Hasonlatos az érzéshez, amit Édesanya érez újszülött gyermekét karjaiban tartva.
Hunyd be csak szemed! Érzed-e, Gyermekem? Hisz mind, egytől egyik Gyermekeim vagytok, és én óvlak, védelek és terellek Titeket... 

Szeretettel elvárlak választott Helyemre, Gyermekeim. Szólni kívánok hozzátok. Terített asztal és meleg Anyai szívem vár benneteket. 
Minden csoportból szeretnék valakivel találkozni, akivel Évának jelenleg kapcsolata van, illetve azokkal is, akik megszólítva érzik magukat e sorok olvasásakor.
Nagyon fontos és szükséges az Erő forrásaink egybefogása. Ez a dolog már nem tűr halasztást, konkrét lépéseket szükséges kidolgozni hozzá, hogy minden Áldott, Ébredő Magyari Mag egy zászló alá gyűlve várja a közelgő eseményeket. 
 Éva és Tibor megkapta ennek a zászlónak formáját. Ezt kell elfogadnotok Egyetemes Jelképként. Ez a Teremtés Háza előtt is ott látható, rajta a Végtelen Isteni Szeretet szimbólumával.
 Tudnotok kell, Gyermekeim, hogy ez már messze túlmutat Árpád és Attila vállalásán - az Isteni Rend Univerzális kiáradását és helyreállítását jelképezi.
Fehér Testvéreim számára is tartogatok mondanivalót, így kérem, képviselje valaki Őket is. 
Éva - ki földi közvetítőm -  ezidáig még nem tudta: nemcsak egy egyszerű találkozóra hívlak Titeket. 
Tudtotokra adom, milyen irányvonal mentén kell elindulni az Egy-S-Ég-be rendeződést megcélozva.
Szentté lett István Királyotok Országát oltalmam alá ajánlotta.
Én pedig eljöttem, és várom Mag Népem eleit, akik eme munkában segítségemre lesznek a megvalósításban.
Így hát a hívás azoknak szól, akik lelkükben érzik azt, és kik vállalják mindannak az embert próbáló munkának minden terhét és következményét, ami ebben a Nemes Feladatban részül jut nékik.
Itt már minden felülíródik, és alázattal, igaz szívvel és tiszta lélekkel kell a feladat elé néznetek!
Nem szóltam erről hamarabb, hiszen látnom kell: 
Ki az, ki valóban készen áll minderre?!
Ki az, ki minden körülmény dacára érzi a hívó szót?!
Hisz ami Ránk vár, Gyermekek - évezredek óta várt, gondosan megtervezett folyamat, amelyben már semmilyen emberi gyengeség nem lehet jelen!


EGY-S-ÉG-BE HÍVOM HÁT MAGYARI MAG NÉPEMET!

VÁROM MINDEN ELKÖTELEZETT, IGAZ SZÍVŰ, HITÉBEN ÉS SZERETETÉBEN MEGINGATHATATLAN GYERMEKEMET A TEREMTÉSBEN, KI VÁLLALJA ISTENTŐL RENDELT FELADATÁT ÉS KÉSZEN ÁLL ELHÍVOTT ÉS LÉLEKBEN VÁLLALT FELADATÁRA!

2013.szeptember 28.-án a Szurdokpüspöki Istenanya kútjánál 13 órakor.
Legyetek áldottak, Erőben és Igaz Hitben teljesek, Szeretetben alázatos szolgálói Embertársaitoknak!

Istenanyátok, Boldogasszony”A Szerben ugyan én voltam fizikai jelenlétemben az Istenanyai közlésben aktív, ám a közlés gondolatai nem tőlem származtak. Soha nem csináltam ilyesmit azelőtt. Felemelő, áldásos élmény volt.
A SZERtartás Istenanya irányítása mellett, teljes felhatalmazásával zajlott. Segítségemre egyik táborlakó társamat jelölte meg, akinem szintén közvetített útmutatást a szertartás kellékeire vonatkozóan. Összehangolt, isteni Vezetés mellett szervezett és végigvitt gyülekezés volt, önmagunk lelkének és vizsgálatának szükségességére kiemelt figyelmet fordító tanításokkal.

Hogy személyem miért vált céltáblává, azt csak Magdolna, Tamás és Ilona tudja.

Én tudom, hisz Égi Édesanya megerősített benne:
feladatom az EGYsÉGbe rendeződés Isteni Tervének leközlése, Boldogasszonyunk általi vezetésében égi csatornaként.

Égi Édesanyám azt mondja most nekem:

„Nem kell magyarázkodnod.
Mindenki szívében teszi most mérlegre a dolgokat, és ez így van jól. Égi beavatásaink, mellyel a nyár folyamán emelni igyekeztünk a Magyari Nemzet Tudatát, hogy vállalt küldetését elvégezze - felemelje Gaiat az 5. létdimenzió életterébe -, felnevelték azon Testvéreidet, akik a Nemes Feladatban a sok helyszínen, egy időben szükséges feladatokat elvégezze.
Vezetőiteknek mára már az EGYsÉG fogadalmának tudatában, vállalásában kellene EGY SZÍVként irányítania és szerveznie az emelkedés minden lépését.

Nincsenek különálló szigetek.
EGYsÉG van.
Nemzetetek és Hazátok EGYsÉGe 13.-án a Petőfiszállási helyszínen megpecsételtetett! Trianonban a szerződést az aláírók – JELenlétemben a szerződést megsemmisítették, és kimondatott: Ettől a ponttól az Isteni Rend és Igazság uralkodjék a Földön!
Ezzel egy időben pedig a Holdvilág Árokban az Én Teremtő Erőm kiáramlása megtörtént, melyet erre elhívott testvéreim, mintegy fátylat – húztak szét a Kárpát Haza vonulatán. Mindez az EGYsÉG megteremtésének Tervében, annak megfelelően, összehangoltan történt, több csoport bevonásával.
Egy időben. Több helyszínen. Sok elhívott Gyermekünk  által.
Egységes, összehangolt munka volt, amelyben a Fehér Testvériség Pálos Rendje, Szelei Magdolna és társai, valamint két újonnan beavatott, de már feladatra elszólított Gyermekem volt jelen.
Vezetőiteket pedig fogadalom tételre hívtam, ahol esküt tehettek az EGYsÉGben munkálkodás megpecsételésére.
Elhívtam őket szent kutamhoz, Szurdokpüspöki Szent Helyére.
Azon vezetőitek, kik életüket évek óta a Felemelkedés Szent Ügye szolgálatának szentelték, hívásomra szívüket nyitva tartva jelen voltak, lélekben vagy testben, FOGADALMUKAT megtették, illetve Én, Égi Édesanyátok közbenjárására az EGY Istennél, az Atya jóváhagyásával – megtehetik azt  az EGYsÉG mellett.
Zászlóm lobog, Csaba Királyfi gyűjti táborát az EGYsÉG zászlaja alá.

Ki szívében él, érzi hívásunkat - teljes lényével az emberiség szolgálatába áll, vezetőktől, tanácsadóktól, mindenkitől függetlenül. Tőled függetlenül, Gyermekem, Éva, Magdolnától, Ilonától, bárkitől!
Mindenki mástól függetlenül.
Erre készítettünk föl Titeket a nyár folyamán. Erre a munkára hívunk és várunk minden beavatottat, ki a nyári kiáramlásokon felvette Teremtő Kódjainkat, hogy képessé váljon Isteni Énje által vezetett szolgálatára az Égi Szent Háromság vezetésével.
Minden évek óta dolgozó testvéreteket mérhetetlen hála és köszönet illeti minden ember részéről, eddig végzett szolgálatáért.
Ám az eklövetkezendő korszak már közös munkálkodás eredményeként válhat csak részévé a Teremtésnek.
Ezt Nekik is el kell fogadniuk, s munkájukat, személyüket az EGYsÉGbe olvasztva, az Isteni áramlatot követve szükséges végezniük!
Ebben Mindenki egyéni elhívása szerint, nem emberi elvárások befolyásával végezze dolgát!
Én bízom Gyermekeimben! Hát Ti ne kételkedjetek bennük! Senki!
Mindenkivel ott leszek, ahová szólítom, és segítem munkáját. Nem más – én magam!
Nincs az az emberi erő és hatalom, mely ebben bármit változtathatna.
Szeretet, Szívjóság, önzetlenség, ALÁZAT. Ez a kulcs. Ebben létezzetek!”

Ennyit mondott most Égi Édesanya.

Én megszívlelem tanácsait, követem útmutatásait, életemet a FÉNY szolgálatába állítom, ahogyan eddig is tettem, minden körülmény és befolyás dacára, és hozzárendelem teljes lényemet.

Arra kér még, osszam meg veletek a következőt:

Az EGYsÉG hűségére 2013. 10.13.-án Szurdokpüspökiben tett Fogadalom szövege, melyet magam is megtettem 7 másik társammal, melyre minden szellemi vezető, kit Égi Édesanya megnevezett meghívást kapott – és amelynek személyemre szóló példányát én véremmel pecsételtem meg - az alábbiak szerint szól:


FOGADALOM

Boldogasszonyunk, Égi Édesanyánk!
Jézus Krisztus tanítását követve, Teremtö Atyám, Szent fia és Irántad érzett szeretetemtöl áthatva kinyilvánítom a Nemzetünk EGYsÉGe iránti hüségemet

Én Lőrincz Éva           

Dicső őseink iránti tisztelettől, Nemzetünk és embertársaink iránt érzett felelősségtől vezérelve, szabad akaratomból fogadom, hogy életemet a Szent Korona által sugallt Isteni Törvényekhez igazítom.

Fogadom, hogy Jézus Urunk Újszövetsége szerint embertársaimra
Test-Vérként tekintek, a Szeretet Isteni Törvényének betartásával.

Fogadom, hogy minden cselekedetemmel és teljes lelkemmel családom, Nemzetünk és emberiségünk felemelkedéséért munkálkodom, az EGYsÉG megteremtését szolgálom.

Fogadom, hogy életemmel és munkámmal az EGYsÉG szellemét, Isten által vezérelt munkámban, társteremtőimmel, az EGYüttmüködés Szent Szándékát képviselem.

Fogadom, hogy életemben Atyám által rám ruházott feladataim megvalósításában iránymutatásaidat szívembe fogadom, abban teljes lényemmel részt veszek.

Törekszem rá, hogy tetteimben az Égi Törvények vezéreljenek a kereszt-én-i tudat vállalásával.
 
Fogadom, hogy az Isteni Szeretet zászlaja alatt Nemzetünk szellemi EGYsÉgét, Jézus Krisztus Újszövetségét, az Isteni Szeretet Rendjét hirdetem.

Felajánlom a változás korában Magyari Mag életemet emberiségünk felemelkedésének oltárán, és életemet Teremtő Atyám gondviselésére bízom, szolgálva óhaját.

Miképpen ezen fogadalmaim szerint élek, Isten engem úgy segéljen!Kéri még, hogy adjam át részetekre az alábbiakat:

Tegnap a Teremtés Koronájának 5 ékköve lehívott, egy általuk küldött imádságot, mely az EGYség létrehozásának elősegítésére, a széthúzó energiák által okozott zavar helyreigazításában lesz segítségünkre.


MAG EGYsÉG próbája, Örök Igazsága
Kapcsolódásunk bizonyítására.
Segíts Ős Teremtés, Isten Anyánk vágya!
Egy utunkat mutasd FÉNY szolgálatára!


Ezt a napokban gyakran mondjuk, hogy a harmónia október 23.-ra visszaálljon a megfelelő szintre.

Égi Édesanya megerősített abban:
A Haza Hangolása az égi útmutatás szerint nem változott:
Egységes szívdobbanással 2013.10.23.-án 9.00 órakor jelenlegi magyar idő szerint a felemelkedés I. Szere megkezdődik.
Minden nyitott szívű résztvevőt vár, hogy részese lehessen eme csodának.
Kéri a nyári kódolásban részesülő Gyermekeit, hogy beavatottságukkal segítsék az emelkedési folyamatot a SZERtarások levezetésével. Kéri, hogy bízzatok benne, mindegyikőtökkel JELen lesz, és vezeti a SZERt általatok. Végtelen Szerelmével ölel magához mindenkit, és kéri:
Ne rám, Lőrincz Évára, ne Magdolnára, Ilonára, Tamásra, csakis a Szívetekben élő Krisztusra hallgassatok.

Eddig az üzenet.

Én is kérlek mindanyiatokat:
Legyetek éberek, szívetekben igazak, és cselekedeteitekben bátrak, elhívottak, alázattal az Isteni akarat iránt.


Én mindig azt mondom magamban:
 A Te akaratod legyen meg Uram, ne az enyém.
Kicsiny vagyok én önmagam arra, hogy vezessek, csak általad és benned létezem önvalómban.
Itt vagyok, készen a szolgálatra: rendelkezz velem.

Nektek is kívánom, hogy Önnön Valóságotok Fénye vezessen, hisz nincs már az a guru, aki elvehetné szívetekben elültetett Isteni Magvatokat!
Hagyjátok hát szárba szökkenni!

Őszinte és testvéri szeretettel.
Lőrincz Éva

Isteni Akarat szerint létező

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése