2013. október 16., szerda

Fogadalomtétel az EGYsÉGbe szerveződésre

Az EGYsÉG hűségére 2013. 10.13.-án Szurdokpüspökiben tett Fogadalom szövege, melyet magam is megtettem 7 másik társammal, melyre minden szellemi vezető, kit Égi Édesanya megnevezett meghívást kapott – és amelynek személyemre szóló példányát én véremmel pecsételtem meg - az alábbiak szerint szól:


FOGADALOM

Boldogasszonyunk, Égi Édesanyánk!
Jézus Krisztus tanítását követve, Teremtö Atyám, Szent fia és Irántad érzett szeretetemtöl áthatva kinyilvánítom a Nemzetünk EGYsÉGe iránti hüségemet

Én Lőrincz Éva           

Dicső őseink iránti tisztelettől, Nemzetünk és embertársaink iránt érzett felelősségtől vezérelve, szabad akaratomból fogadom, hogy életemet a Szent Korona által sugallt Isteni Törvényekhez igazítom.

Fogadom, hogy Jézus Urunk Újszövetsége szerint embertársaimra
Test-Vérként tekintek, a Szeretet Isteni Törvényének betartásával.

Fogadom, hogy minden cselekedetemmel és teljes lelkemmel családom, Nemzetünk és emberiségünk felemelkedéséért munkálkodom, az EGYsÉG megteremtését szolgálom.

Fogadom, hogy életemmel és munkámmal az EGYsÉG szellemét, Isten által vezérelt munkámban, társteremtőimmel, az EGYüttmüködés Szent Szándékát képviselem.

Fogadom, hogy életemben Atyám által rám ruházott feladataim megvalósításában iránymutatásaidat szívembe fogadom, abban teljes lényemmel részt veszek.

Törekszem rá, hogy tetteimben az Égi Törvények vezéreljenek a kereszt-én-i tudat vállalásával.
Fogadom, hogy az Isteni Szeretet zászlaja alatt Nemzetünk szellemi EGYsÉgét, Jézus Krisztus Újszövetségét, az Isteni Szeretet Rendjét hirdetem.

Felajánlom a változás korában Magyari Mag életemet emberiségünk felemelkedésének oltárán, és életemet Teremtő Atyám gondviselésére bízom, szolgálva óhaját.

Miképpen ezen fogadalmaim szerint élek, Isten engem úgy segéljen!

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése