2013. október 16., szerda

Égi Édesanya első megnyilatkozása az EGYsÉGről


"Áldottaim!
Drága Leányaim!,...!

Mérhetetlenül büszke vagyok Rátok...
Szavakat alig találok...
Olyan feladatot hajtottatok végre ezen a nyáron, amelyért az egész Planéta, és annak minden létezője őszinte tisztelettel és hálával tartozik...
Szívem szeretete mindvégig Reátok vetődött, és támogatásom elkísért, és csak néztem könnyes szemmel, ahogyan lépésről lépésre megvalósítottátok e nemes Tervnek egész menetét.

...! A hálám és szeretetem Titeket is magasba emel!
Szolgálatotok és kitartó támogatásotok - kinek-kinek a maga eszközeivel - nélkülözhetetlen része volt a sikernek!
Az alapokat leraktátok, ám a munka nem állhat meg...
Nagyon fontos útravalót hoztam.
SZERETET... 
Az Isteni Szeretet Minősége, mellyel munkátokat, életeteket vezetnetek kell. 
Ebből indítani és ebbe visszatérni. Minden pillanatban.
Drága Istenfiú Földre születése, útja és kereszthalála ezt tette az egyetlen Igaz Erő forrásává, és elérhetővé számotokra. És csakis ezáltal juthattok, Mindahányan Isten Országába, Magyari Magjaitok honába.

Életében tett tanításai töredékesen lettek a "szentírásba" bevezetve, hisz nem volt célja Cabalnak az Igazság megismertetése...
Ám a legfőbb tanítás benne volt, van és lesz!!! Ti Szeretet Himnuszaként ismeritek, ám az emberiségnek csak kicsiny hányada éretette meg igaz jelentését.
Ez elmondja Nektek a Krisztusi Szeretet Minőségét!
Ennek minden szavát, tegyétek magatokévá, és építsétek bele lényegetekbe, mert csak és kizárólag ez a minőség fogadható el a Szeretet Gyermekeitől, a Fény Küldötteitől!
Hit, Elkötelezettség, odaadás, áldozat - legyen az anyagi, erkölcsi bármilyen - SEMMIVÉ VÁLIK EREJE, HA NEM A KRISZTUSI SZERETETBŐL INDUL KI!
Ebben erősödjetek, nevelkedjetek és éljetek minden pillanatban, egymással, szeretteitekkel, és minden létezővel!
EGOra csak annyira van szükség, amennyire a gonosz jelenléte megkívánja - a személyes védelemhez. 
Ahogyan Fehér Testvéreimnek elmondta Remete Szent Pál,, úgy mondom el én is Nektek:
a büszkeségnek, kivagyiságnak, szerénytelenségnek ideje lejárt! Csakis a Tiszta Krisztusi Szeretet Minősége lehet Krisztus Igaz Követőinek kiindulási pontja és érkezésének helye!!! Minden helyzetben! Minden pillanatban!
Az Idő elérkezett, és a feladat megköveteli a Tökéletességet!
Kemény dolgok következnek még el, és ha nem ebből indultok ki, Gyermekeim, akkor a siker kétségessé válhat! Naponta kell itt az égi szférában is megküzdeni a gonosz erejével, hisz nem adja könnyen magát! Megbízható Angyalaink hullottak ki a sorból!
Minden kísértést Ismerjetek fel, és Szeretetben gyökerező Erővel, Hittel és Alázattal küldjétek tovább!
Ne találhasson egyetlen apró rést sem, ahol beszivároghat!
Ismerjétek föl, hol vagytok még gyengék! Őszintén tárjátok fel önmagatok előtt hibáitokat, köszönjétek meg, hogy megtanított arra, amire hívatott, és engedjétek el! Helyére Krisztus Szeretetét építsétek, és árasszátok a körülöttetek létezők sokaságára!

Tudom, hogy mindezt talán úgy érzitek: már megtettétek. 
A Szeretet minőségét érezzétek meg! Ezt építsétek önmagatokba és használjátok! Ebben kell megerősödnötök. Mindannyiatoknak, kik a FÉNY szolgálatába szegődtetek...

Most mennem kell...
Minden szavát fogadjátok meg eme pár sornak. És mindenkit kérek: Fénymunkásainkat, Őrzőinket, Angyalainkat, kik vállalták a leszületést - tartsanak önvizsgálatot, és Szeretetben megújulva, Ereje által megerősödve lépjenek elő ismét, folytatva a küzdelmes, áldozatos munkát.
Higgyétek el: nem a kétségeim mondatják ezt velem számotokra, hanem a szükségszerűség... Az önvizsgálat alapvetés ezentúl. Hiszen a HIT komoly próbáját jelentő feladatok, melyben talpon kell maradni, még most következnek...

Szeretetem és áldásom kísér mindannyiatokat.
Hamarosan jelentkezem ismét, és EGY-s-ÉG-be szólítom Szeretetben megerősödött Gyermekeimet.

Istenanyátok voltam.”

2013.09.11.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése