2018. augusztus 30., csütörtök

Magyar Teremtő Szer - Árasszuk ki EGYütt a Fénykori Magyarország valóságának szándékmezejét! TEREMTSÜNK EGYÜTT!

Magyar Teremtő SZER
magyarteremtoszer.hu


Magyar Teremtő Szer
A jelenkor Nemzeti Imája


Magyarázat

A földi létben küldetésének eszközeiként, az emberi faj is megkapta a lehetőségét annak, hogy társteremtőként képes legyen hatást gyakorolni a jövőbeni megvalósulásokra.
Teheti ezt tudatosan és felelősséggel, vagy tudatlanul, hatása mindenképpen megnyilvánul, érvényesül.
A teremtés folyamatait és egymásra épülő sorrendiségét betartva, tudatosan gyakorolhatunk hatást a jövőben megvalósuló dolgokra.
Amit kiárasztunk a külvilág felé, olyanná formáljuk azt.
Nem csak lehetőségünk, hanem az élet és a fenntartható létezés megóvása érdekében kötelezettségünk is, kapott képességeinket és eszközeinket a kellő időben, felelősen alkalmazni.
A tudatos emberi létezést és fejlődést szolgáló célok megvalósulása, különösen erős kozmikus támogatást élvez a jelenlegi korban, e földi létben.
A MAGYAR TEREMTŐ SZER az egyénnek és a társadalomnak is képes hatékonyan elősegíteni egészségi állapotának rendeződését.
A gondolataink, kimondott szavaink, megvalósított vagy elmulasztott cselekedeteink együttesen alakítják ki testi, lelki és szellemi egységünk energia szintjét, amely meghatározza, hogy a jelen világkorszak kozmikus hatásai támogatják-e emberi testben való létezésünket.
Az Égi Bíró előtt senki nem mutathatja magát másnak, mint amilyen valójában.
Az embertársaink a kozmikus változások és a megosztott ismeretek eredményeként, tudatosodásuk által felismerik, hogy a cselekedeteik, vagy esetleges mulasztásaik hatásait is mindenki, mindenképpen megtapasztalja.
Ezt a földi létben nem kijátszható kozmikus törvények biztosítják.
Senkit nem mentesít a hivatalok, szervezetek vagy a névtelenség mögé rejtőzködés.
Az emberek felismerik, hogy csak az egyetemes létezéssel összehangolt rezgéstartományú cselekedetek részesülnek támogató hatásokban.
Most van kozmikusan támogatott ideje és lehetősége annak, hogy küldetéstudatunk elhívásának eleget téve egy magas tudatosságú, a lélek és a szellem által irányított, a Teremtői Renddel harmóniában létező, az igazságon, őszinteségen, szereteten és a tudatosságon alapuló, minden életet tisztelő, egyéni és társadalmi életmintáinkat is megteremtsük.

Életmintáinkkal, tudásunk megosztásával szükséges vissza tanítanunk a Földi Emberiség számára, a Teremtői Renddel harmóniában működő, fenntartható létezést.
Annak, valószínűsége hogy valaki a mai kozmikus változások idejében Magyar anyanyelvvel és gondolkodásmóddal megáldott emberként éljen a földi létezésben –rendkívül kicsiny.
Senki ne higgye, hogy ez a véletlen műve.
A világmindenség működési rendjét megmagyarázni és megérteni is, csak Magyarul lehet.
Ezért kapta a Magyar Nemzet ebben a korban a szakrális útmutatás jogát és kötelességét.
A teremtő Isten küldöttjeiként, genetikánkba kódoltan nem csak egyéni, hanem Nemzeti és Emberiségi szinten vállalt küldetésünk, szolgálatunk van!
A Magyar anyanyelvvel és gondolkodásmóddal megáldva született emberek különlegesen hatékony teremtő képességgel rendelkeznek.
Ősi anyanyelvünk rezgéseinek az anyagi és az anyagon túli létezésre gyakorolt kapcsolódási és rendező ereje által, a magyar ember teremtése több, mint 10-szer hatékonyabb, mint a legtöbb, más anyanyelvű, szintén teremtőképességgel rendelkező embertársunké.
Ezen adottságaink tudatos felismerése nem fölé emel más nemzeteknek, hanem kiemelt felelősséggel, a földi élet minőségét meghatározó nemes küldetéssel és szolgálattal hatja át minden percét létezésünknek.
 A kiárasztott információ halmazaink - gondolataink, tudati energiánk és érzelmi rezgéseink - olyan erőket teremtenek, melyek minden energiára - térre és anyagra, élőre és élettelenre - rendező hatást gyakorolnak, a létünkben való megvalósulásuk minőségére.
Ezt olyan magas szintű szellemi törvények működési rendszere biztosítja, melyek fenntartják Univerzumunkat, és biztosítják, hogy a Földön az éjszaka után mindig fel kell a nap, míg világ ez a világ.
A Magyar Teremtő Szer erői senki ellen nem irányulnak, ám minden egészséges élet- és létszemléletű ember érdekeit szolgálják, származástól, vallástól és politikai beállítottságtól függetlenül.
E Magyar Teremtő Szert olyan szolgálataikat végző útmutatók jegyezték le, foglalták formába, akik azért nem kötik neveikhez, mert nem vágynak egyéni elismerésre.
Vállalt szolgálataik vezérelik Őket, s az, hogy az embertársaikkal egy jobb világban élhessenek, egy jobb élet lehetőségét hagyják hátra utódaiknak.

Felelősséggel értékelve e Teremtő Szer jövőképei által megalkotható valóságot, kérünk mindenkit, aki ezt szívében magáénak érzi, lehetősége szerint vegyen részt ennek megteremtésében!
Tégy egy próbát, amellyel semmit nem veszíthetsz, de küldetésed teljesítésének tudata által lelki megnyugvás, egészség, és tudatos jólétben megélt, elégedett élet lesz munkád eredménye!

Teremts velünk!!!

·         Lehetőség szerint legalább egy holdhónapon át (28 nap) hallgasd meg, olvasd el, s ha van rá lehetőséged - képzeletedben jelenítsd meg, és mondd ki hangos szóval e Magyar Teremtő Szer tartalmát.

o   Minden nap,
o   minden szerdán,
o   minden Hold tölte napján,
o   Boldogasszony és Nap-ünnepek alkalmával,
o   a Földanya erővonalainak találkozási pontjainál, a köreveteknél,
o   vagy saját környezetedben,
az anyaország időszámítása szerint 2100 órakor, összehangolva, erőinket egyesítve végezzük közös teremtésünket, melyhez Te is csatlakozhatsz!

Isten áldjon meg mindenkit értelemmel, bölcsességgel, szeretettel és békességgel!!! Áldás van teremtésünkön, áldás van rajtunk!!!
Áldás, Áldás, Áldás.


 
  

Magyar Teremtő Szer

a Jelen Kor Nemzeti Imája


1. Ezen Teremtő Szer célja*, hogy Én, (saját név kimondása)………..visszavegyem a Teremtő által eredendően reám ruházott* minden jogomat, képességemet és eszközömet*.
Egyben szándékomat kinyilvánítom, hogy Önmagom, családom,* közösségem, Nemzetem,* Magyarország és a Földi Emberiség* tudatos jövőjét* - az általam birtokolható eszközeimmel - szabad akaratomból megteremtem.

2. Én, (saját név kimondása)*………, mint a szellemi és a fizikai világ* jelenben is létező és működő kapcsolata*, a teljes, Fényhez kötött létezésem tudatosságából,* minden létezésemből,* az általam uralható képességeimet,*eszközeimet és erőimet megidézem*, Magomban tudatosítom és ezen Teremtő Szer jövőképeinek* megvalósítása érdekében alkalmazom.

3. Én, (saját név kimondása)*………, mint a Magyarok Istenének Társteremtője, megidézem és megkérem
·         Teremtő Ős Istenünket,
·         az Egyetemes Szent Szellemet,
·         a Magyarok Nagyboldog Asszonyát, a Földanyát,
·          * minden ősünket és segítőnket,
·         * minden létezőt és elemet,­­*,
 hogy minden eszközzel és módszerrel,* segítsék e Teremtő Szer jövőkepeinek megvalósulását*, a jelenben, ebben a létezésben*, a Földi ember által is érzékelhető és megtapasztalható módon.

4. Látom, érzem és élem,
* hogy ezen Teremtő Szer energiáit befogadom*, magomban tudatosítom,* azokkal eggyé lényegülök*.
Ahogyan teremtő gondolataimban képileg megjelenítem a jövőt*, érzelmekkel megtöltöm, a képzeletemben alkotott képet átélem.
Látom, ahogyan teremtő igéimet hangosan kimondom*, rezgéseit kiárasztom,* és ez a teremtő cselekedetem megvalósítja a kívánt jövőképet.
Minden elemében látom, érzem és élem*, mint megteremtett valóságot.
Látom, hogy Áldás hull mindenkire és mindenre,* aki és ami e Teremtő Szer *jövőképeit és folyamatait teremti.

5. Látom, érzem és élem,
* hogy, a kiárasztott jövőképünk* energiái megvalósulásaikat segítő, * rendező erőket teremtenek.*
Az anyagi és az anyagon túli világban is,*tértől és időtől függetlenül, *minden élőre és élettelenre hatást gyakorolnak.

6. Látom, érzem és élem,
*hogy az embertársaink,*a tanítók, gyógyítók és útmutatók is* felismerik e Teremtő Szerben* egyéni és társadalmi életünk,* egészségi állapotunk,* életminőségünk rendezésének* hatékony eszközét.

7. Látom, érzem és élem,
* hogy a Magyar Teremtő Szer jövőképei* közös céljainkká minősülnek.
*Az embertársainkkal szellemi, lelki és testi* sorsközösségeket teremtünk, *s a társadalmunk felelős többsége által,* a mindennapi életünk részeként,* napi szinten megnyilvánuló gyakorlattá,* ezáltal *teremtési folyamatokká válnak.

8. Látom, érzem és élem,
* hogy tudatos emberekként elegendően* és rendszeresen végezzük teremtésünket, *s a jelen kozmikus változások hatásait, *és világunk létezését biztosító szellemi törvények támogatását élvezve,*oly biztos módon teremtjük meg jövőképeinket,*mint amilyen biztos,* hogy az éjszaka után mindig fel kell a nap,* míg világ ez a világ!!!

9. Látom, érzem és élem,*
hogy a valódi emberi értékekhez való vissza rendeződésünkkel,* a családok, mint a közösségek, a nemzetek* és a társadalom alapjai megújulnak.
Visszanyerik védő, gondoskodó,* tanító és megtartó erejüket.
A családtagok a korosztályok és nemek sajátosságainak* és fejlettségük szintjeinek megfelelően* töltik be szerepeiket,* s látják el feladataikat a családban.


10. Látom, érzem és élem,
* hogy a felnőtté vált fiatalok,* tudatosan fejlesztve magukat *testi, lelki és szellemi felkészülésüket követően,* felelősen alapítják és tartják fent családjaikat* ameddig ez minden érintett fejlődését szolgálja.
A nők és férfiak felkészülve, *felelősen és tudatosan alapítanak családot, *örömmel vállalnak gyermekáldást.
* Megtisztelve érzik magukat,* hogy társuk Őt találta méltónak döntésében,* és hogy a leszülető gyermekek* őket választották méltó szüleiknek.
Szeretet által vezérelve,*kiegyensúlyozott harmóniában, megértésben éljük életünket.

11. Látom, érzem és élem,
* ahogyan a gyermekek teljes családjainkban, szüleik mellett* boldogan élik meg a gyermekkor szépségeit*. Boldogság és öröm jellemzi mindennapjaikat.*
Hagyományaink ismerete, világunk Rendjének megismertetése nevelésük alapja.
Látom, hogy tapasztalataik, idősebb családtagjaik és a megújult, értékkövető társadalom által átadott minták *biztos alapokat adnak minőségi, társteremtővé érett, Magyar létükhöz, életükhöz.
A fejlődési ütemükkel harmonizáló, *tanítási- és nevelési rendszer segíti,* személyiségük, alkalmasságuk és tehetségük kiteljesítését, szakrális világ-értelmezésük kialakítását,* a jövőben végezendő tevékenységeik megválasztását*.
Tanítóik legfontosabb feladata,* hogy egy elégedett, boldog és tudatos, Társteremtő Magyar lét és élet lehetőségét biztosító,*gyakorlati értékű tudással* bocsájtsák útra a jövő nemzedékeit*.

12. Látom, érzem és élem,
* hogy az élet valódi értékeinek felismerésével*, többségünk életszemléletének átalakulásával *a szép korúak, az idősek,* megbecsülése helyére rendeződik.*
Mint a családok értékes tagjai,* időszerű életfeladataiknak eleget téve,*örömmel adják át és osztják meg,* tapasztalásokon alapuló és elődeiktől megőrzött tudásukat,* az élet minden területén.
Erejükhöz és lehetőségeikhez mérten tevékenyen,* és boldogan veszik ki részüket,* a létminőség javítását szolgáló,*tudatos teremtések folyamataiból.*


13. Látom, érzem és élem,
* hogy a Nők, mint az Isteni teremtés alkímiai műhelyei, *a Földi létbe érkezésünk,* testet öltésünk magasztos kapui, *magukat testileg, lelkileg szellemileg felkészítik, *az élet valódi értékeinek és küldetésének tudatában, bölcsen választják meg párjukat,* gyermekeik nemzőjét.
A nők és férfiak tudatosodásuk során *szívük, lelkük és értelmük által vezérelve* felismerik, hogy felelős döntéseik határozzák meg* milyen mintákat örökítenek tovább, *s ez által milyen irányba fejlődik a földi emberiség.

A Nők elismert társként és Teremtőtársként élik életüket.
Legfőbb küldetésükként - *a Női minőségük teljes szintű megélése* és az anyaság felelős gyakorlása mellett,* - egyenlő súllyal részt vesznek a családi, társadalmi és szakrális döntéshozás RendSzerében.
Megtévesztett állapotukból felébrednek,* és minden körülmények között elszántan és kitartóan oltalmazzák* gyermekeik életét és létfeltételeit - *a családokban és a társadalom irányításában egyaránt.

14. Látom, érzem és élem,
* hogy a fiúgyermekek* testi, lelki, szellemi fejlődésük során,* tudatosan készülnek, a szakrális férfi és az apai szolgálatra,*család- és Nemzet fenntartó és -védelmező küldetésükre.
* A férfiből apává, majd ifjaink számára példává válva* más, magasabb lélekminőségbe emelkednek, Teremtőnk előtt vállalt küldetéseiket beteljesítik, és e  magasztos szolgálatot, hatékonyan,* és az életet tisztelő módon valósítják meg.

15. Látom, érzem és élem,
* hogy a jelenlegi világkor időszerű, *minden létezőre gyakorolt hatásait* tényként megtapasztaljuk,* és az új ismereteknek köszönhetően, *tömegesen formáljuk át értékrendünket és életszemléletünket, melynek alapvetése, hogy csak olyat teszünk mással,* mint amit Mi is szeretnénk, ha velünk tennének.


 16. Látom, érzem és élem,
* hogy Magyarország társadalomirányításának tagjai,* hibás cselekedeteiknek* egyéni és társadalmi életre megnyilvánuló* hatásait felismerik.*
Jóvátételi szándékuk tanúbizonyságául,* minden lehetőségükkel és eszközükkel támogatják,*Önként és békés úton átadják* az Útmutatás és a társadalom irányítás jogát * egy elkötelezett, magas tudatosságú,* szakralitásában is alkalmas személyekből megválasztott Bölcsek Tanácsának.

17. Látom, érzem és élem,
* hogy Magyarországon a társadalomirányítás rendszere *békés úton, de határozott módon,*- az egyének és a társadalom valós érdekeit szolgáló* szemlélet alapján - újra szerveződik,*teljes működési rendjében átalakul, megújul.

18. Látom, érzem és élem,
* hogy alkalmas Nők és férfiak azonos arányban,* példamutató vállalásaikkal* megalapozzák a Magyar Föld jövőjét, ezzel megszerzik a társadalom többségi támogatását,* helyre állítják a közbizalmat,* megteremtik a független és hatékony érdekérvényesítés rendszerét.
Az új társadalomirányítási rendszer vallások, egyházak, politikai pártok* valamint gazdasági csoportok érdekeitől * és egyéni érdekektől függetlenül látja el feladatait.
A társadalomirányításban szerepet vállalók – feladataiktól függetlenül – MindÉg a Nemzet érdekeit helyezik személyes érdekeik elé, megkülönböztetett előjogokat a társadalom egyik tagja előtt sem élveznek, - sem jogi, sem gazdasági szempontból.
Látom, ahogyan a társadalom egészének működését olyan RendSzer hatja át, amelyben minél nagyobb felelősséggel járó feladatban állunk, annál nagyobb alázattal hajtjuk meg fejünket az Isteni Rend és embertársaink szolgálata előtt, ahogyan az érett búzakalász hajol meg a Teremtője előtt.

19. Látom, érzem és élem,
* hogy a társadalom többségének támogatásával* Magyarország minden jogtípus alapján*, megkérdőjelezhetetlenül és jogszerűen tér vissza* az Apostoli Magyar Királyság államformájához,* mely a Teremtői Renddel harmóniában alkotja meg a társadalom irányítás rendszerét.

 20. Látom, érzem és élem,
* hogy Magyarországon minden szinten érvényesül* a Magyar Szent Korona Működési Rendje,* mely jelenleg a Földön ismert,* legigazságosabb és legmagasabb tudatossági szintű *társadalom irányítási rendszer.*
Látom és érzem, ahogyan kiküszöböli*az emberi hibák, tévedések megnyilvánulásait,* és a leghatékonyabb módon szolgálja *az életet és a fenntartható létezést.

21. Látom, érzem és élem,
*hogy kozmikus útmutatások, *Ősi tudások és bölcsességek,* valamint a jelenkor fizikai és szellemi vívmányainak* ötvözete* támogatja és alakítja a társadalom irányítás rendszerét* az Apostoli Magyar Királyságban.
Erkölcsében, életszemléletében,* érték- és működési rendjében* minden szinten megújul Magyarország.*
A szellem és a lélek veszi át az irányítás jogát,* s a kegyelmi út lehetősége kap elsődleges rendezési jogot,* ahogyan ez égi szinten elrendeltetett.

22. Látom, érzem és élem,
* hogy Magyarország a Szent Korona *működési rendjéhez való visszatéréssel* megszabadul az idegen hatalmak érdekeit kiszolgáló*, ármánnyal létrehozott* szerződések kötelezettségei alól, és fellélegzik*.
Semmissé válik minden olyan szerződés,* mely nem harmonizál a Szent Korona irányelveivel,* melyek földi szándékkal megváltoztathatatlanok*.

23. Látom, érzem és élem,
* hogy a Magyar Szent Korona országának fizető eszköze, - melynek a neve, Magyar Korona,* - kamatmentes, munka és érték fedezetű*, minden állam által elfogadott* és állandó elszámolási értéket biztosító pénznem,* mely elsődleges célja az egységes értékű cserealap biztosítása*.

24. Látom, érzem és élem,
* hogy visszatér a létbiztonság* és a kiszámíthatóság a hétköznapi életünkbe.
* A Szent Korona Országának tagjaiként*, az országban képződő értékekből, -* amennyiben kötelezettségeinket teljesítjük, -* minden hónapban, alanyi jogú juttatásban részesülünk.*
Ez biztosítja egy tudatos* és minőségi élet alapjait.

25. Látom, érzem és élem,
*hogy a Magyar Királyságban* jóérzéssel cselekedjük magasztos szolgálatainkat,* mert Istenünk által reánk bízott teremtő tevékenységet végzünk.  Szeretettel, érdeklődéssel és teljes odaadással végezzük azt.*
Értékteremtő tevékenységeinket magunk választjuk meg, és általa *könnyedén teremtjük meg* a tudatos jóléthez szükséges javainkat.

26. Látom, érzem és élem,
* hogy szemléletünk változásával* és tudatosodásunkkal,* környezetünk és körülményeink rendezésével,* tömegével szűnnek meg a megbetegedések okai.*
Az átalakított, megelőzés alapú*, test­lélek­szellem szintjén is gyógyító* egészségügyi rendszer, *minden ismert betegséget képes gyógyítani, *ha azt az érintett is úgy akarja*.
A betegségek korszaka elmúlt.*

27. Látom, érzem és élem,
* hogy felismerjük csoda tévő értékeinket, *mint a jó szándék, az együttérzés,* a szeretet, az igazság és őszinteség.
* Ezek életünk minden szintjére* alapértékként visszatérnek,* lelki terheinket megszüntetik,* lelki erőinket, lelkesedésünket felélesztik.*
Mint a szerelem állapotában,* a fizikai testünk határain fölül emelkedve,* életünk minden területén * egyén és társadalom szintjén is megtáltosodunk.

28. Látom, érzem és élem,
* hogy általános jólétünkből*, egészséges életszemléletünkből* és tudatos létezésünkből áradó kisugárzásunk,* a felszabadult életöröm,* és ezen létállapotért hálát adó,* csodálatos energia hatja át a Teret* és behangolja az egész Kárpát-hazát*.
Általános rezgésszint emelkedés valósul meg*, mely meggátolja az alacsony frekvenciájú* viselkedési minták létrejöttét.*
Az ilyen cselekedetek* már gondolati szintű megnyilvánulásnál* átalakulnak, áthangolódnak*.
  
29. Látom, érzem és élem,
*hogy lelkében érezve a Magyar Haza hívását,* az el- és kivándorolt Magyarok hazatérnek,* s az Apostoli Magyar Királyság Országában *tudásukat és javaikat,* a Hazájuk, Nemzetük *és önmaguk együttes érdekeit szolgáló módon hasznosítják.

30. Látom, érzem és élem,
*hogy ez a szeretet alapú,* tudatos és bölcs szemléletű életminta,* az emberiség közös Égi Tudata által *kifejti átminősítő hatását* a teljes földi emberiségre.

31. Látom, érzem és élem,
*hogy a szakrális Bölcsek által irányított,* Apostoli Magyar Királyságban megvalósult életminta előnyeit felismerjük és megértjük.
Az elcsatolt területeken élők, s a testvérnépek,* származástól, vallástól* és politikai beállítottságuktól függetlenül,* a vezetők és a társadalom többségének támogatásával, *időben meghozott bölcs döntésük eredményeként,* kérik csatlakozási lehetőségüket* a Magyar Királysághoz,* elfogadva annak Működési Rendjét.

32. Látom, érzem és élem,
*hogy az országok vallási és politikai vezetői* felismerik és megértik *az emberi létezés értelmét, küldetését,* s mindenre megnyilvánuló kölcsönhatásait.
 * Felismerik a közös származást és rokonságot,* és a Nemzetek egymás mellé rendelve,* egyenlő jogok és kötelezettségek által vezérelve,* jó testvérként, tudatos jólétben élnek a Földön.

33. Látom, érzem és élem,
* hogy az emberiség értékrendje és életszemlélete átminősül,*
cselekedetei ezen értékek mentén  valósulnak meg,
egyéni és társadalmi életünk átalakul,*
a földi élet egyensúlya fennmarad.*
Látom, amint a Teremtő által reánk bízott küldetésünk,* - társteremtői minőségünk bölcs alkalmazásával, - beteljesül, és az emberiség visszateremti fenntartható létezésének* további jogát a Földi Létben.


Látom, hogy újra érvénybe lép Őseink bölcsességének hagyatéka.
Követetté válik az Út amelyet Ők követtek, s amely bölcsesség  áthatja egész életünket, kifejezi és meghatározza küldetésünk és szolgálataink Rendjét – ISTEN, HAZA, CSALÁD!


Látom a megvalósulást*, hallom a hangokat* és érzem az illatokat, ízeket, tapintom az anyagot!*

És ez így van!
Társteremtők vagyunk!!!
Áldás van teremtésünkön, áldás van rajtunk!
Áldás, Áldás, Áldás.


2014. szeptember 22., hétfő

magegyseg1.blogspot.hu - az új felület

Kedveseim!

Az új energetikában íródó felület elérhetősége:

magegyseg1.blogspot.hu

Szeretettel várlak az újabb események leírásával - immár új körön, új ciklus folyamatában!

Őszinte szeretettel:

Éva

2014. szeptember 10., szerda

Új felület az új energiában...

Kedveseim!

Égi iránymutatás szerint a továbbiakban az "SZÍV SZÓL A SZÍVHEZ - ISTENI SZERETET EGYSÉG ÚTJÁN" c. blogon folytatom tevékenységemen.
Ezen felület összefoglalása hamarosan könyvben elérhető lesz, tanításai meghatározó alapokat adnak.


Szeretettel várlak az Új oldalon!

Építsük Együtt az Egységet itt, a fizikai valóság szintjén!

Áldással és öleléssel:

Lőrincz Éva

2014. szeptember 9., kedd

Változás a szeptember 12-14-ig terjedő hétvége programjában

Kedveseim!

Ezúton tájékoztatok mindenkit, hogy az energetikai tér folyamatos változása okán nem kaptunk engedélyt a  2014. szeptember 12-14.-re tervezett programok lebonyolítására.

A hétvége programjai csak áttervezve lesznek, más helyszínen, ezért kérem, aki levélben értesítést kapott, ne tervezzen mást, mindössze a feladatok változnak, és a helyszín.

Időm engedtével emilen fogom a tájékoztatást elküldeni mindenkinek, mi és hogyan változott.

Szeretettel:
Éva

2014. szeptember 2., kedd

Visszajelzés Asthar 08.22.-i üzenetére!

alfa-alfa hetravidon xeretal.
Dorian zédoran atmarovanta terra.
Igen?
KÖSZÖNÖM, KÖSZÖNÖM, KÖSZÖNÖM
Ez az, amit J.-nek üzent
Is
Mit mond ez a pár kifejezés?
Olyan ÖRÖM ÉRZÉS, REZGÉS VOLT BENNE, HOGY AZ EGÉSZ TESTEM ELZSIBBADT!!
NAGYON MÁGIKUS
Igen, valami a Gaiahoz köthető örömérzés kifejezője lehet!
A Terr-ból ítélve
a
Igen, a FÖLD ANYA. Kiteljesedése a MAGASABB DIMENZIÓBAN!
Tehát lassan teljesen készen áll!
Király! - a gyerekeim szavával élve...
Most mondjam azt MEGTÖRTÉNT!!! AZ ÁTÉLÉS VAN HÁTRA! MINT FENT ÚGY LENT!
oldog vagyok, Dodi!
B
És jól MONDOD tényleg KIRÁLY
Áldott lésgy, hogy vigyáztad a Kapuk Kapuját!
Jön a SZENT KORONA ÁLTAL MEGSZENTELT KIRÁLY
Igen. Felkészítés alatt áll...
Az ÖSSZES KRISTÁLY KOPONYA ÖSSZEÁLLT, MIND A 13 !
Komolyan?
Ez csodálatos hír!
Össze vannak KÖTVE!
Hm!
Az egyiket épp barátaink dolgozták Hvar szigetén a mútl hetekben...
Nem véletlenül!
ÉS A ÖRÖK FORRÁS TELJES TEREMTŐ ENERGIÁJÁT A FÖLD ANYA SZÍVÉBE VEZETIK!
Dodi! Lassan teljesen elkészül minden a fogadásunkra!
IGEN IGEN IGEN
Áldott Teremtések! Áldott Teremtő!
Olyan boldog vagyok!
Nagyon Boldog vagyok
Én is!
Én ilyet nem tudok, de gondold ide!
EgySZERre írtuk
Igen!
Csodálatos!
Mikor kötöttétek össze Őket?
Olyan ÁLDOTT REZGÉS öleli KÖRBE a Földet, amely mindenki Szívét eléri, vagy így vagy úgy....Kinek, Kinek SZÍVE Szándéka szerint
Csodálatosak vagytok! Örülök, hogy megtalálhattunk EGYmásnak Titeket! Köszönjük minden segítőnek, és magunknak is éberségünket és szolgálatunkat!
Közös TEREMTÉS MINDEN DRÁGA,,,EGYÜTT EGYSÉGBEN VAGYUNK!
Igen!
Nincs kicsi, vagy nagy...EGY VAN SZERELMETES SZERETET!
Az... Nincs kicsi, sem nagy - csakis a szerelmetes szeretet... Mindenki EGYformás fontos, áldott és szeretett.
ÁLDÁS! !!!
Áldás!
Hm...
Köszönöm a hírt!
Az össze kötés Égi Édesanya kérése
Három Lélek tette, alázatos szívvel
Nemkünk most Pálos feladat van... Remete Szent Pál vezet benne. a Földi Térbe vezetés folyamatát gondozzuk.
A 12KRISTÁLY KOPONYA. Energiáját 12 Hatalmas Kör. Alakban álló ENERGIA OSZLOPBA SŰRITI, EZ A ERŐS ENERGIA A KÖZPONTI 13 KOPONYÁBAN TELJESEDIK KI
Amely Össze van kötve az ÖRÖK FORRÁSSAL, ILLETVE A FÖLD ANYA SZÍVÉVEL
Az ENERGIA ÁRAMLÁS HARMONIKUS, TISZTA, TŐKÉLETES!
Látom...
Röviden ennyi..
Én látom benne Szent Korona Őszentségét a közepén, az áramls rajta keresztül folyik a Gaia szívébe...
Ohhh, DRÁGA Pálos testvérek mennyit készültek erre'
Ő az, ki átvezeti ezt az erőt, energiát...
Gondolom, hogy sokat!
És milyen boldogok, de drágák!
Nagyon nagy az öröm!
CSODÁLATOS. ..