2014. január 5., vasárnap

Újévi feladat - a Pálos Tudás feltámadása - 3. rész

3. rész


1430  Hédervár

DodiRé révületben…
Kisétált a nappalijába, ahol a koronázási Palást és Jogar volt az asztalára téve.
Hédervári kastélyŐ kisétált a Kastélyhoz – értsd ezt képzeleti szinten -, és életre keltette a jogarral a hőn szeretett Oroszlánokat.
Hédervári kastély udvarában élő Platán
Majd Zsuzsát megkérve – helyezzék önvalójukat a Lánchíd oroszlánjai elé, azokat is megérintették a jogarral, melyek szintén életre keltek, s a megjelent 5 Pálos szerzetessel a Gellért hegy Sziklakápolnájához indultak.
január 2.-án este, a Szentléleki kolostor romjainál Mihály főangyal elmondta: az oroszlánok megegyeznek az Esztergomi falra festett oroszlánokkal, s az ébredő oroszlánok óriási erővel bírnak…

A hédervári kastély szárnyas oroszlánjai
( Röviden az Oroszlánokról, csak hogy értsétek…
2013.12.11. – a Fekete Madonna aktiválásának napja, Füzérradvány

Hédervárról idejövet érezte Budapesten, hogy egy kristály koponya energia-minőség megszólítja, hogy a Clark Ádám tér felé kell haladjon, át az alagúton… Ott fölvett valami energiát – határozottan érzékelhetően, melyet magával hozott Borsodba.
Mint a feladat elvégeztével kiderült, a hozott energiát Füzérradványba kellett elvinni, ám Dodi nem tudott eljönni velünk a délelőtti munka után, maradnia kellett szülővárosában.
Nekünk ezen energiával kellett oda elmennünk, a 300 éves platánfa méltóságteljes lényéhez. Zsuzsa még aznap este találkozott Dodival, így hát az Ő feladata volt elhozni a követ, benne Dodi által átadott, kőbe zárt energiát, majd visszavinnie hozzá, amit onnan elhozunk, és továbbküldeni Hédervár kastélyához.
Állunk az óriási, méltóságteljes létező előtt hárman…

Füzérradvány 300 éves platánja
Zsuzsa teljes önvalóját átadva a szolgálatnak elvégzi az energiacserét…
A 300 éves Platánfa szelleme megköszönte munkánkat, s kérte, hogy hogy ne menjünk el a fa által őrzött Benső Földi kapu aktiválása nélkül.
Mi pedig közrefogva tekintélyes törzsét, skandáltuk az Ardanától kapott mantrát:

Földnek mélye, titkok völgye
Utat nyisson a felszínre!
Szeretetben Eggyé váljunk,
Újra egymáshoz találjunk.
Kapu nyílik, lebben fátyol,
Valóságunk nincs már távol.
Szeretetünk hídja épül,
Két világunk így egyesül!

Ám az energia a kristályos minősége megindult, de nem haladt rendesen.
-      Valami nem engedi, érzitek? – kérdeztem. - Olyan, mintha lenne valami a fa törzsében…  Egy fekete fa ládikó… Van rajta egy nagy lakat… Azt mondják, énekelnünk kell…
-      - A bújj, bújj zöld ágat – mondja Zsuzsa.
Így hát elénekeltük.
-      De milyen macska maradt benn?... – kérdeztem én elgondolkodva.
Zsuzsa, be kell kopognod a ládába! Úgy, ahogy az óvodások szokták! – megáll az ész!
-      Kip-kop kopogok, találd ki, hogy ki vagyok! – mondja mosolyogva Zsuzsa, hiszen olyan mulatságosnak tűnt az egész, mint a mesékben. Úgy éreztük magunkat, mint Alice csoda országban…
-      ……………! – hallom, hogy válaszol egy hang a ládikóból, Zsuzsa benső földi nevét használva.
-      Zsuzsa, ki kell nyitnod a ládát valamivel… Mondta Dodi, hogy a múltkor össze kellett kapcsolódjatok, mert valami Kristály kulcsot kaptatok…
-      Igen! Itt van az aurámban!
Kinyitotta vele a ládát, és kiugrott belőle valami. Egy oroszlán,  aminek szárnya volt!!!
 Zsuzsa meghatott volt a boldogságtól, és elmondta, hogy már kb. egy hónapja érzi egy nagy macska jelenlétét a közelében, aki ragaszkodásával és szeretetével veszi Őt körül.
A ládikóban még volt egy kristály virág, melyet akkor orr felejtettünk, ám később elhoztuk onnan, hiszen jelezték: hamarosan szükségünk lesz rá.
Indulásunk előtt, még a fában létező létező őrszellem - mely nem a Fa, hanem a ládikó őre volt - elmondta nekünk:
E ládikót még II. Rákóczi Ferenc helyezte el oda, és kérte, hogy őrizze, míg megérkezünk érte. A Fa azért őrizte meg önmagát ily hosszú ideig, hogy kivárja az időt, hogy titkát felfedje, és szolgálatát teljesítse.
A Fa szelleme elmondta:
Rákóczi Ferenc és nemesi társai még őrzői voltak az ősi tudásnak, melyet szakrális uralkodóink is ismertek, s tudva: sötét korszak köszönt szabadságharcuk leverésével, e kincset, mely a Tudás Ébredésének kulcsa, elrejtette energiáit e fa tövében, mely akkor még szinte cserje volt jelenlegi mivoltához képest.
A ládát őrző őrszellem segítségünket kérte abban, hogy elhagyhassa a fa testét, s hazatérjen. S mi imánkkal segítve éreztük, ahogyan kiúszva a fatörzsből, felszáll otthonába…
A Fa szellemét megkérdeztük: mi a terve, most, hogy szolgálatát elvégezte?
Ő annyit mondott: - Még nem tudom… Talán még maradok…
Megköszöntük szolgálatát, s haza indultunk.
Zsuzsa az energiát átadva Dodinak, Ő is elvégezte a Hédervári kastély közelében lévő platán fánál a láda kinyitását, és az Ő oroszlánja is kijutott a Fényre. Ám akkor még nem egyesült a másik minőségével. Az oroszlánok neve Tinduran és Manduran)


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése