2014. január 3., péntek

Új év - és a FELADAT, mely rendkívüli boldogságot szerzett a Magosságokban 1. rész

Most elröpítelek Titeket abba a csodálatos világba, amelyet Munkátok által teremthettünk meg, 2014. január 1-én.
Szeretném elmesélni Nektek, mi is történt valójában 2014. Újév napján.

A történet 2013. december 12.-a körül kezdődött…

Margó, Drága teremtő Társunk telefonon, beszélgetésünk végén kérdezte:
 - Még azt szeretném kérdezni: Irén (aki az Ő testvére, és hármunk összetalálkozása is egy külön mese lehetne) úgy érezte, amikor a Kolozsvár nevet említettem a blogon, hogy neki oda el kell vinni a köveket, amit október 23.-án Parádfürdőről elhozott. És hogy talán Te tudod, mit kell tennie vele.
Hát… akkor nem tudtam mit is kezdje vele, de igyekeztem kitárni lényemet a kérdés energiája előtt, és mondtam, hogy szólok Neki, ha jutottam valami eredményre.


2013.12.16. Miskolc

Ildikónál szokásos esemény átbeszélős esténkről már épp készültünk haza, s elmondtuk búcsú fohászunkat a Mindenség Istenéhez, amikor pálos energiát érzékeltem…
-     Vince vagyok. – mondta. – Nem Árva Vince Atya, kire gondolsz… Középkorba létező szerzetes vagyok.
Szeretném elmondani: az Irén által említett köveket Kolozsvárra kell elvinnie, a B. Jani Göncről elhozott kövével együtt, amelyet 3 helyszínen kell elhelyeznie. Az egyiket Mátyás szülőházában a másikat a Szent Mihály Katedrálisban, a harmadik helyszínt érezni fogja. Majd a 4.-et a három középpontját jelentő pontban kell a szertartás keretében felmutatnia.
Ez a szertartás indítja el az energiát, mely a pálos szerzetesek romlatlan testének felvételét teszi lehetővé…
Majd elmondta V. Péter számára felvidéki helyszínekre adott útmutatásait, s távozott.
Irén számára ezen útmutatást másnap eljuttattam, s 22.-én, a Nemzetegyesítés rendezvénye alkalmával – ahol a 21.-én felszentelt Szeretet Egység Zászlaját föl kellett mutatni, hogy energiájával áthassa a jelenlévőket – a követ Budapesten átadta részére Párom.
Irén elmondta: Kolozsváron tölti a Szilvesztert, ekkor várható talán az esemény…


2013.12.30.  – Az elmélyüléshez szükséges energiák fenntartásának végeztével…

Megszólalt a 14 éves gyermek:
-      Anya, gyere ide, kérlek!
Édesanyja felé hajol, s kérdi:
-      Mi a baj, Kicsim? – látja, hogy gyermeke félelemtől reszket…
-      Nagyon félek!
-      De mitől, hisz nincs itt senki! Nem tudnak ártani Nekünk, Kincsem!
-      De én tudom, mitől félek! Tudom, hol van! Ott van kinn, a fa alatt, amire föl lehet mászni… Fekete kutya, vörösen világít a szeme!
Elmélyülve az energiában, mely a gyermeket felzaklatta, Édesanyja próbálja kideríteni – miről lehet szó.
Hamarosan megérkezik Nimród, s Felesége, Ankisa.
Gyermeküknek elmondják: egyik vállalása ezen napokban érik be, s kell azt teljesítenie.
Amit érez: az emberiség félelme, melyet a hátrahagyott sötét korszakban még energiaként raktároz a sötét erők fejedelme…
S az vállalása, hogy ezen félelmet magába fogadva Ő, egymaga, a 14 éves gyermeki lényével és ártatlanságával szembenézzen a Sátán Kutyájával.
Átadott Gyermekének Királyunk egy nyilvesszőt, és egy íjat adott, bele a gyermek szívébe, s ezt mondta:
-      Amikor földi Édesanyád azt mondja: „elérkezett az idő!”, állj szembe a vörös szemű kutyával! Mondd meg neki, hogy már nincs hatalma fölöttetek, emberek fölött, s lődd szívébe Cupido nyilát, mely a szerelem esszenciájával van átitatva!
Öleld meg, s mondd Neki: SZERETLEK!
Hiszen Ő is csak egy szeretetre vágyó lény, ki éhezi, hogy anyja magához ölelje…
S még beszélgettek kicsit a dolog finom részleteiről, s a Gyermek lubickolt testvérével Égi Hazájának szülői szerelmében
Megnyugodva ült le aztán, teenager problémainak megbeszélésére a technika mellé.


2013. 12.31. délután

St. Germaine üzenetet hagyott D. Zsuzsa Testvérem és áldott barátom közreműködésével…
Mivel mi abban a tudatban készültünk a Szent Korona által megadott Feladatra, hogy pontban éjfélre kell kinn lennünk a kolostornál, Felemelkedett Mesterünk egyértelmű üzenetet hagyott, hogy Napkelte ideje lesz az első időpont, amikor tennünk kell dolgunkat.
 Akkor úgy döntöttünk, hogy a tőlünk kb. 100 km-re eső helyszínre fél ötkor indulunk el. Ám hajnalban - beazonosítani nem tudom ki volt, de köszönöm neki – azt sugallta valaki:
Reggel itthon kezdjünk, még pirkadat előtt.

((Halkan megjegyzem a következőket, és vázolom az események vonulatát - de úgy is mondhatnám:
KIÁLT AZ IGAZSÁG!!!...

December 30.                      -        Égi Édesanya FELSZÓLÍTJA (nem kéri, azt már korábban megtette) a Nemzet Magyar Magjait az elmélyült önvizsgálatra, Igaz Emberi Magságának felvállalására…

December 31. éjfél              -        Szent Korona Őfelsége megnyilvánul
az Újév első percében, egyértelműen meghatározva: mit jelent Magyarnak lenni, s mit jelent Nemzetünk Megváltó szerepe…))


2014.01.01. 130  

Az édesanya szólítja gyermekét, ki barátnőjével épp az újévet ünnepli, nem messze otthonuktól…
- Kicsim! ”Elérkezett az idő!”
- Most?! – kérdezi a gyermek. – Mit kell tennem:
- Igen, Drágám. Amit Égi Édesapád mondott. Meg tudod csinálni egyedül?
- Jaj… Anya, az nem buli… Nem merem…
 - Rendben, akkor a fánál találkozunk 2 perc múlva!
Mivel még az anya Feladatának utolsó sorait jegyezte föl, megkérte hát Párját – menjen ki a gyermekhez, s támogassa feladatában. Ám a férfi, kiéplve a kapun, bokáját megrántotta…  
Bicegve lépdelt befelé:
– Egyedül kell megcsinálnia… Nem engednek kimenni hozzá.
Izgatott csönd…. Lassan telő percek, közben láb borogatás…
Megjelenik a gyermek:
-      Megcsináltam Anya! Mondtam neki, hogy már nem félünk tőle! Belelőttem a nyilat, aztán mondtam neki, hogy SZERETEM!
Az anya túláradó szeretettel és büszkeséggel engedte vissza barátaihoz a gyermeket, ki nagy szolgálatát embertársaiért nemes, gyermeki egyszerűséggel, és bölcsekhez illő alázattal, hihetetlen könnyedén hajtotta végül végre!
Nem hiába… A Napból érkezett Ő, s energiája mindvégig segítette Anyja útját…


2014.01.01. reggele, itthon

Már hat óra után, fél hét magasságában megkezdtem az energiamunkát beindítani, de valahogy nem haladt úgy a folyamat, ahogyan vártam. Határozottan megindult, ám csak csörgedezett az energia.
AKKOR MÉG NEM TUDTAM, hogy Irén 10 órára kapta a feladat idejét. Szent Korona Őfelsége jelezte reggel, hogy álló délben kell a helyszínen lenni, hogy az energia folyammá duzzasztását elvégezzük...


2014.01.01. 1000 óra – Irén rövid beszámolója Kolozsvárról

 "Kedvesek! Kolozsváron 10 óra körül indítottam el a romlatlan testben lévő Pálos atyákat ébresztő energia áramlását. A Parádfürdői szerről elhozott követ Mátyás király házához kellett letenni, melyet ott is hagytam. Az Évától kapott követ a Szent Mihály templomban kellett elhelyezi a Szeretet Egység Zászlajába csomagolva (B. János a számára küldött égi figyelmeztetésre ment érte még október 23.-án, a Pálos energetikai SZER alkalmával vissza egy pontra érte. Azóta már sokat dolgozott velünk ez a kő… Többek között a Pálos Forrásnál a spirál alakban lerakott kövek középpontjába is Ő került, Ő hívta le a Krisztusi Szeretet Fényének energiáját… Éva).
Közben a templomban az újév mise zajlott.
A harmadik követ is elhelyeztem. Megtaláltam a Szer helyét, ami egy kapualj volt.  Nem könnyű megtalálni egy szer helyét egy város középen
Főleg, ha az egy háromszög közepe a térben…
Elvegeztem a Szertartást. Az energia úgymond generátort, mint egy pörgettyűt érzékeltem
Letettem az aurámban lévő kódot, amit Bali-ról hoztam
A szer után visszamentem a kőért a templomba, ahol még tartott a mise. Mindig bebizonyosodik, hogy egy - egy energia munka, nem csak a feladatról szól… Leültem és hallgattam a prédikációt. Tele volt vádaskodással, az egyház fennmaradásáról szóló aggodalommal, viszont egyetlen egy szó nem esett a szeretetről. Ezért kellett odavinni a zászlót. A teremtés oszlopába be kellett vinni a Szeretet Egység szimbólumát.
Ezen kívül a szívből elkezdtem áramoltatni a magenta szinű szeretet-energiát, melyet kiterjesztettem Romániára és Hazánkra, majd az egész földre


Röviden ennyi. Áldott új évet kívánok mindenkinek! Irén"


S az események ekkor megindultak...

Folyt. köv...

Áldással: Éva

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése