2014. szeptember 1., hétfő

Égi Édesanyánk ma esti üzenet az EGYSÉGről

2014.09.01. 22.15.
Égi Anyád vagyok, Leányom!

Készen állsz…
Nagyon igyekszel, látom.
Figyelmezz szavamra:
Táplálékod mindaz, mit megeszel, belélegzel, olvasol, megélsz.
Annyit tehetsz a világért, amennyit csak akarsz!
Gondolatod, sóhajod, kilélegzett szeretetd, lényed Fénye ha jósággal teljes – mindent megtettél, amit ember megtehet a Földért, s áldott teremtményeiért.

EGYsÉGre vezetni szükséges Népedet…
Testvéreidet. E Szent Nemzetet…

Mindaz, mit egy év alatt megteremtettél, Teremtésben ismerős s ismeretlen Társaiddal - most fog megvalósulni.
Születik az Új élet: Isten Országa, mely újjá szüli a Földet!

Gőg, önhittség, ÉN- igazság - átformálódik lassan hitté, Testvériséggé, Egyetemes Igazsággá, alázattá.

Hozzátok szólok most, Áldott Mag Nemzetem!
Szeptember 21.

Isten Országának Nemzete elindul az ÉLET felé.
Nemzetgyűlést kell tartani. Erre kaptok lehetőséget. Élnetek kell vele!

Nem számít ki mit hisz, gondol, tett és gondolt eddig!
Egyetlen út létezik, mely keskeny, s nincs lehetőség letérni róla:

Csakis a Szeretet Isteni Fénye lehet szívetekben az, mely elindít!

Gyűlölet, harag, düh, kétely – méreg lényedben, nevetség és métely!
Ártatlan áldozatok kínjai… Cél nélkül.
A FÉNY örök forrása felé haladni emberek tetemén át nem lehet!

Csakis a Szeretet, Igazság és alázat, útján.
Hallgatod – eleid mily dicső életet éltek, mily nemesi tartással létezve élték Isten Útját!
Hivalkodsz vele, MAG! Hirdeted!
Ez a múlt dicsősége!
Ebben elveszni – méltatlan és önbecsapás.

A TETTEK IDEJE VAN!

ÉS A TETTEK ÖNMAGUNK AKARATÁNAK FELADÁSÁVAL KEZDŐDIK…
CSAKIS AZ MEGBOCSÁJTÁS, SZERETET ÉS IGAZ SZÍV HANGJÁBAN LELHETED MEG AZ UTAT!

NEM A MÚLT DICSŐ TETTEI VISZNEK ELŐRE!
ELEITEK MÁR MEGTETTÉK, MIT SZÁMUKRA FELADATUL RÓTT AZ ÉG.

E KORBAN TI VAGYTOK A JÖVŐ LETÉTEMÉNYESEI!
ÚJ KORSZAKBA LÉPTEK – A FÉNY KORÁBA!
SZERETET ÉS FÉNY LESZ DICSŐ SORSOTOK.
NEM TÖRTÉNELMET ÍRTOK: DICSŐ LÉTEZÉSBE EMELKEDTEK!

Ki fegyvert ragad – elvéti létezésének célját! Sivár, kietlen puszta lesz, mit útja végén lát, tele ártatlan, értelmetlen áldozatok elhalt testeivel...

HALLD HÁT SZAVAM, KÁRPÁTNAK NÉPE, MAGYAR!

ÍM ELŐTTED AZ IGAZ ÚT NYITVA ÁLL!

A Szeretet EGYsÉGének jele, melyet Égi Anyánk
2013. szeptember 23.-án nyilatkoztatott ki elsőként
 összegyűl MAGjai előtt, Szurdokpüspökiben.
IMÁID ZENGJÉK MINDEN ESTE AZ EGYSÉG SZENT DALÁT!

SZÍVEDBE VÉSD BELE AZ EGYSÉG SZENT JELÉT!
LÉNYEDDEL ÓHAJTSD HÍVEN SZENT KORONÁD KITELJESEDŐ OLTALMÁT!SZÍV SZÓL A SZÍVHEZ, SZíV SZÓL HOZZÁM!
SZÍV SZÓLÍT ENGEM, VEZETI IMÁM!

URAM SEGÍTS ENGEM, VEZESS UTAMON!
SZÍVBÉLI SZERELMEM, KÍSÉRJ E NAPON!

JÖJJ, VEZESS ENGEM, FÉNYNEK KIRÁLYA!
JÖJJ, SEGÍTS ENGEM, KORONÁNK SZIKRÁJA!

VILÁGNAK VILÁGA! VIRÁG VIRÁGA!
SEGÍTSD NÉPEM ÚJRA MAGNAK ÚTJÁRA!

SEGÍTSD ŐT VEZETNEM, IGAZ FÉNYEDDEL!
SEGÍTSD, Ó, SZERELMEM, FÉNY-KEGYELMEDDEL!

(K)ÁRPÁDNAK FÖLDJE NYITJA VIRÁGÁT,
FÉNYNEK ORSZÁGA TÁRJA KAPUJÁT!

ADJ HITET NÉKÜNK, FÉNYNEK KIRÁLYA!
ÖSTENÜNK, NÉZZ RÁNK VEZESS UTUNKRA!KÉRD E DALLAL FENNEN HANGON!

BUZGÓ VÁGGYAL, ÉGVE, SZÍVED SÓHAJÁVAL IMÁDKOZD!:


ÖREG ÖSTENÜNK! FÉNYNEK KIRÁLYA!

ÁRSZD EL HŐN SZERETETT HAZÁMAT,  Ó SZERELMEM, IGAZ FÉNYEDDEL!
SEGÍTS Ó SZERELMEM FÉNY-KEGYELMEDDEL!
ÁRADJON FÉNYED MINDEN ENGESZTELHETETLEN TESTVÉRERRE, KI AZ EGYSÉG ÚTJÁT ELVÉTVE TÉVÚTON JÁR!
VEZESD ŐT SZERELMETES SZERELEMMEL VISSZA TESTVÉREIMET SZERETETED IGAZSÁGÁNAK ÖSVÉNYÉRE!
TEREMTSÜK MEG EGYÜTT VÉLE A VILÁGNAK VILÁGÁT!
EGYÜTT ÉREZHESSÜK VIRÁGNAK VIRÁGÁT!

ÉLET VIRÁGÁNAK ÉLTET ADÓ SZÓJA!
FÉNY EREJÉNEK BUZGÓ MOZGATÓJA!
ISTENI SZERETET KRISZTUSI FÉNYE!
JÖJJ SZÍVEMBE, TÖLTS EL
ENGEM MINDÖRÖKRE!
ÁTADOM LÉNYEM, ÁRADJON SZÉT BENNE
ISTENI SZERETET ÉLTET ADÓ NEDVE!

HÍVOM ÉN ELTÉVEDT TESTVÉRINK VIRÁGÁT –
EGYSÉGBE FORRJON HÁT MINDEN, MI MAGGÁ VÁLT!
TÉVEDÉSNEK ÚTJÁRÓL VEZESSED ŐT HAZA!
ÖSTENÜNK, NÉZZ RÁNK, VEZESS MINKET HAZA!


Isten által rendelt Teremtő imával pecsételd meg szavad!


Égi haza fénye! Embernek Reménye!
Szívrózsa titka – Földi Élet kulcsa.
Istenember lettem, árad már szerelmem!
Teremtővé váltam – Járok a Csodában!EZ LEGYEN TEREMTŐ IMÁDSÁGOD MINDEN ESTE A RENDELT IDŐBEN! (2112-2122)

ALÁZD MEG MAGAD IGAZ LÉNYED ELŐTT, KI EGY AZ ISTENNEL, LETÉVE MINDEN TERHÉT GŐGÖDNEK, S JER HAZA, GYERMEKEM!
Vezesd haza eltévedt MAG Testvéredet is imáiddal, felelősséggel, igaz szeretettel!

MINDEN KÉSZEN ÁLL!
CSAK EGYSÉGETEK HIÁNYZIK MÁR…

Égi Anyátok szóltam, MAG Gyermekeimhez.


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése