2013. október 20., vasárnap

Égi üzenet a Haza Hangolásához... LÉGY ÖNMAGAD! JÁRD AZ UTAD!!!

"Mindenki szívében teszi most mérlegre a dolgokat, és ez így van jól. Égi beavatásaink, mellyel a nyár folyamán emelni igyekeztünk a Magyari Nemzet Tudatát, hogy vállalt küldetését elvégezze - felemelje Gaiat az 5. létdimenzió életterébe -, felnevelték azon Testvéreidet, akik a Nemes Feladatban a sok helyszínen, egy időben szükséges feladatokat elvégezze.
Vezetőiteknek mára már az EGYsÉG fogadalmának tudatában, vállalásában kellene EGY SZÍVként irányítania és szerveznie az emelkedés minden lépését.

Nincsenek különálló szigetek. 
EGYsÉG van. 
Nemzetetek és Hazátok EGYsÉGe 13.-án a Petőfiszállási helyszínen megpecsételtetett! Trianonban a szerződést az aláírók – JELenlétemben a szerződést megsemmisítették, és kimondatott: Ettől a ponttól az Isteni Rend és Igazság uralkodjék a Földön! 
Ezzel egy időben pedig a Holdvilág Árokban az Én Teremtő Erőm kiáramlása megtörtént, melyet erre elhívott testvéreim, mintegy fátylat – húztak szét a Kárpát Haza vonulatán. Mindez az EGYsÉG megteremtésének Tervében, annak megfelelően, összehangoltan történt, több csoport bevonásával. 
Egy időben. Több helyszínen. Sok elhívott Gyermekünk által.
Egységes, összehangolt munka volt, amelyben a Fehér Testvériség Pálos Rendje, Szelei Magdolna és társai, valamint két újonnan beavatott, de már feladatra elszólított Gyermekem volt jelen.
Vezetőiteket pedig fogadalom tételre hívtam, ahol esküt tehettek az EGYsÉGben munkálkodás megpecsételésére.
Elhívtam őket szent kutamhoz, Szurdokpüspöki Szent Helyére.
Azon vezetőitek, kik életüket évek óta a Felemelkedés Szent Ügye szolgálatának szentelték, hívásomra szívüket nyitva tartva jelen voltak, lélekben vagy testben, FOGADALMUKAT megtették, illetve Én, Égi Édesanyátok közbenjárására az EGY Istennél, az Atya jóváhagyásával – megtehetik azt az EGYsÉG mellett. 
Zászlóm lobog, Csaba Királyfi gyűjti táborát az EGYsÉG zászlaja alá.Ki szívében él, érzi hívásunkat - teljes lényével az emberiség szolgálatába áll, vezetőktől, tanácsadóktól, mindenkitől függetlenül. Tőled függetlenül, Gyermekem, Éva, Magdolnától, Ilonától, bárkitől!
Mindenki mástól függetlenül.
Erre készítettünk föl Titeket a nyár folyamán. Erre a munkára hívunk és várunk minden beavatottat, ki a nyári kiáramlásokon felvette Teremtő Kódjainkat, hogy képessé váljon Isteni Énje által vezetett szolgálatára az Égi Szent Háromság vezetésével. 
Minden évek óta dolgozó testvéreteket mérhetetlen hála és köszönet illeti minden ember részéről, eddig végzett szolgálatáért. 
Ám az eklövetkezendő korszak már közös munkálkodás eredményeként válhat csak részévé a Teremtésnek. 
Ezt Nekik is el kell fogadniuk, s munkájukat, személyüket az EGYsÉGbe olvasztva, az Isteni áramlatot követve szükséges végezniük!
Ebben Mindenki egyéni elhívása szerint, nem emberi elvárások befolyásával végezze dolgát! 
Én bízom Gyermekeimben! Hát Ti ne kételkedjetek bennük! Senki! 
Mindenkivel ott leszek, ahová szólítom, és segítem munkáját. Nem más – én magam!
Nincs az az emberi erő és hatalom, mely ebben bármit változtathatna.
Szeretet, Szívjóság, önzetlenség, ALÁZAT. Ez a kulcs. Ebben létezzetek!”

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése