2013. október 29., kedd

Beszámoló az október 23.-i Pálos SZERtartásról.

Testvéreink!

Október 23. án, gyönyörű napra ébredtünk...


Tele izgalommal és lelkesedéssel vártuk szerintem sokan ezt a napot.
DOBSZERDA!!!

Jómagam Szurdokpüspökiben voltam ötödmagammal tervezve a Pálos energiaháló felemelésére rendelt SZERt.
Legnagyobb meglepetésemre, és őszinte örömömre 22 fő jelent meg, szerte az országból, égi hívásnak engedve.
Ezen a helyszínen Szent Korona Őfelsége jelent meg köztünk, kit megerősített jelenlétében Orosházi Ferenc Testvérünk, ki hiteles másolatával járta be az országot a nyár folyamán.
Nálunk ezen a helyszínen más forgatókönyve volt a szertartásnak.

Nem a kútnál, hanem a szurdokban volt elkészítve az oltár, a Szeretet Istenanya által leküldött jelképével ellátott zászlóval, a Pálos címerrel, cserkészliliommal, és egy hatalmas képpel, mely Szent korona Őfelségét ábrázolta, jelenítette meg. A Szívdobbanást jelző dobszó egy órán át szólt…
A SZER folyamán angyali lények sokasága jelent meg, melyről a résztvevők több helyszínen is beszámoltak.

Szent Korona Őfelsége szinte minden helyszínen megjelent a látók-érzékelők számára – kinek milyen módon.

„Budaszentlőrincen először az Ég és Föld összekapcsolása, és az új energiák legyökereztetése történt meg.
Ezt követte Mátyás igazságának emberi szívekbe ágyazódása
Időnként kapcsolódtunk más csoportokkal, más helyszínekkel.
 Királyaink jöttek. Elmondták, hogy uralkodtak, ahogy tudtak. Most bocsánatot kértek vétkeikért.
Mikor a feloldozást megkapták, felfénylett és megtisztult a Korona.

A Kárpát-medence fénybölcsőként jelent meg, ahol a MAG-ok érlelődnek, fényük pedig előbb a Kárpát-medencét töltötte meg, majd tovább terjedt a fény, körbeölelve a földet.
9.20-30 körül képződött egy nagyon finom, pókháló szerű háló, ami csillogott és szép lassan felemelkedett
Jézusnak volt - van MAG-magyar neve.
Megjelent a Női ŐS minőség is a térben.”

Ezen háló felemelkedését Szent Korona Őfelségének energia-kapcsolódása előzte meg Szurdokpüspökiben a Pálos Szellemiséget képviselő energiákkal. Ezt követően, kb a SZER 3. percében megkezdte Koronánk emelkedését, kiterjesztve önmaga teljes lényegét a Kárpát-medence felett, ott lehorgonyozva a Szurdokpüspöki SZER helyszínét jelentő tengelyben, melyet egy vastag, csavart energianyaláb biztosít. Ezt a Tengelyt az emelkedés tengelyeként nevezte Égi Édesanya a SZER alatt.

Eztán követte a Szent Korona Őfelsége emelkedését– szinte minden helyszínről egyaránt azonosképpen említve – a Pálos energia-függöny emelkedése.

Minden helyszínen komoly energia-áramlásról számoltak be, amelyhez foghatóval sokan még nem találkoztak ezelőtt. Mindez nagyon megérintette a jelenlévőket.
„Ég és Föld összeköttetett” - mondta a szegedi Szeren résztvevők egyike.

„Én Martonyiba mentem másod magammal, sajnos nem volt ott rajtunk kívül senki, (mármint ember). Egyébként érezni lehetett az energiákból, hogy mégsem vagyunk egyedül. A szert elkezdtük az útmutatásnak megfelelően, minden időben, és úgy történt, ahogy az le lett írva.
Már a behangolás alatt megjelent egy cinege pár, akik egész idő alatt ki-be repkedtek a kolostorban. Nem zavarta őket sem a zene, sem a dob. Érdekes volt, hogy mikor odaértünk el volt borulva és teljes szélcsend volt. mikor elkezdtük a szél erősen feltámadt, a gyertyák folyton elaludtak. A címert a mécsesekkel szélvédett helyre tettük, de ennek ellenére még is folyton elaludtak. Az összekapcsoló meditáció volt számomra a leg izgalmasabb, mert azt érzékeltem, hogy az egész Kárpát-medence körül vékony fénycsíkok futnak felfelé, és a koronába egyesültek, majd a kereszten keresztül szétáradt az energia. Csodálatos érzés volt. A társam spirál alakú energia szálakat látott felfelé kúszni. A szer után mikor már kezdtünk volna összepakolni, ahogy beszélgettünk olyan hideg levegő érkezett, hogy fáztunk és a leheletem látható volt. Nagyon furcsálltam a dolgot a 12 fokos hőmérsékletben.
Számomra az egész nagy élmény volt, mivel én még sosem voltam ilyen szeren.”

„Petőfiszállás-Pálosszentkúton hárman végeztük el a SZER-t. Egy társunk távolból, lélekben kapcsolódott, nem tudott ott lenni. A katolikus pálos atyák ugyan kioktattak bűnös és megosztó eretnekségünkről, de azután elvonultak, és hagytak bennünket. Egy szabadtéri oltárkő vonzott magához bennünket, ezen végeztük el a szertartást. Dobos nem volt, szívünk hangjára hangolódtunk. 8:30-kor kezdtük el a ráhangolódást, előtte megtisztítottuk a helyet. 9 órakor elkezdtük felemelni a hálót. Ekkor már hatalmas energia feláramlást érzékeltünk. Nem vagyunk látók. Egy hatalmas fehér fényoszlopot láttunk, testünkkel éreztük a csodálatos áramlást, mely mindenünket elöntött. Megható és felemelő élmény volt, 10 óráig tartottuk fenn a kapcsolatot. Ezután még egész nap rezgett a belsőnk, ilyen erőt még eddig nem érzékelt egyikünk sem.
Sajnos az imádságokat, melyek ezen a honlapon voltak ismertetve, csak utólag ismertük meg. Ennek ellenére szándékunk tiszta volt, és tudjuk, hogy hozzájárultunk Kárpát haza összehangolásához.
Ha lett volna még egy hetünk, sokkal többen mentünk volna. Sajnos későn értesültünk, és hiába értesítettünk másokat, nem érte már el őket.!”

Gönc, Bükkszentlélek, Gyergyószentmiklós… Mindenütt hasonló élményekről számoltak be a résztvevők, személyes tapasztalataikról.

Az energiamunka olyan intenzív volt, még a délutáni órákban is, hogy a helyszíneken később megjelenők fényképein is látható volt (ld. istengyermek.hu)


Egy másik beszámoló:

„1. látomás!
Piros színű zászlón a Szent Korona képe.  A zászló mellett és  Kásler Árpád arcképe! A zászló felirata "A HAZA NEM ELADÓ"
Korábbi látomásaimban a piros szín nekem személy szerint örömet jelentett, a fehér szín szomorúságot.

2. látomás
A dobszóra lassan emelkedik felfelé sűrű fehér tömör felhő  félgömb  alakú és a gömb lefelé szélesedik.
Egy bizonyos időpontban egy kis szárnyas angyalka fogja, tartja a felhő szélét, de érezni a lassú mozgást felfelé az angyal lefelé  lefelé néz, a félgömb alakú felhő nagyon lassan emelkedik, majd egy nagy, azaz idősebb angyal jön és segít tovább emelni a félgömb alakú felhőt.
Egy pillanatban pedig felhővel eltakart Jézus arca jelenik meg  melltől felfelé.

3. Látomás
Pár fa között velem szemben állva velem egy nagyon szép szarvas jelent meg! Nemes vonásokkal és gyönyörű egészséges agancsokkal. Az agancsok között teljes méretben a napkorongja ragyogott. Az egész szarvas bíztató nyugalmat árasztott felém.
Ezután a szarvas bal kezem irányéba  fordult teljes testével  fejével és a bal lábával kaparta a földet, az avart, majd a fák között a szarvas után rengeteg  szarvas jött még  és csatlakozott és vonultak a bal kéz irányába.”


A háló felemelésével lehetőség nyílik a Pálos energiák lehorgonyzására és bevonására az emelkedési folyamatba, ahogyan mára már a Tündérek, Manók, Unikornisok, Úz rokonaink, Ungrék, Csodaszarvasok és más szellemi, éteri létezők energiái is mind-mind segítségünkre vannak a folyamatokban.
A Manók, Unikornisok a 23.-i szertartásokban aktívan segítettek, nem kis izgalmat keltve a manó-világban, hiszen ők hasonló feladatban nem vettek részt. Velük való kapcsolatom bensőségesnek mondható, gyermekeim révén… Élmény velük az élet a mindennapokban.

A pálos energiaháló rögzítését követően Szent Korona Őfelsége kiterjesztette önmagát a Teljes Kárpát-medence területe felett,  immár az Idők végezetéig kiárasztva Szellemiségét, hogy átvegye a Föld emberiségének felemelkedésében az irányítást, megteremtve a Földön az Isteni Rend és Szeretet uralmát, a Magyari Magokon keresztül.
A Szer folyamán a Központi Napunk magját Földanya szívével össze kellett kötni, mely összeköttetés tartósan megmaradt abban a pontban.

Felemelő esemény volt...


Égi Édesanyánk kérte, énekeljem el a Székely himnuszban szereplő alábbi strófát:


"Kigyúlt a mennybolt, zeng a Hadak Útja!
Csaba királyfi gyűjti táborát!
Szűnik az ármány, kiapadt a kútja, 
szívünkön égi öröm lángol át!
Hiába zúgsz már, gyűlöletnek árja!
Megáll a szikla, nem porlik tovább!
IMÁNK AZ ISTENT ÚJRA MEGTALÁLJA! 
KÖSZÖNTSD MA NÉPEM ÜDVÖD HAJNALÁT!!!

A SzERtartás végén vettük Krisztus áldozatának jegyeit: a Kenyeret és a bort, amelyet Tolna megyei Testvéreink és barátaik hoztak, (ők sütötték, tradicionális magyar borral együtt a hívásra hozták magukkal).
A SZERtartás végén, búcsúzóul elénekeltük a Boldogasszony Anyánk című énekünket, ám az alábbi üzenet érkezett erre, az egyik megjelent Testvérünk tolmácsolásában:
"Már ne búslakodjatok, ne keseregjetek! Vígan énekeljetek!"


Csodás munka volt! 

A Magyari Nemzet keresztútjának 12. stációja, a FELTÁMADÁS folyamata elkezdődött!
December 21.-re Nemzetünk beáll tengelyébe, eddig holt lénye új életre kelve feláll, és elhagyja sírkamráját...
Ekkor zászlót bontunk... (részlet az égi közlésből)


A háló kiterjesztése nem volt 100%-os 23.-án, ám azt mára teljesen befejeztük,, és a Pálos-energiák használhatóakká váltak, tanításaik és segítségük már elérhetőek számunkra. Hát éljünk vele! Látogassuk Szent helyeiket, kinyitva lelkünket, kérve segítségüket kapcsolódjunk rá tudati hálójukra és használjuk tapasztalataikat emelkedésünkben!

Nagyon fontos megjegyezni:
Parádfürdőn a Nemzetegyesítésre szólították Mag Népünket Gálfalvi Gallik Béla és Testvérei – ennek folytatásaként.
A 27.-i záró rendezvényen a fogadalmat tett Testvérek tanácskozási eredményeit hirdették ki,, melyről hamarosan összefoglalót adnak közzé.
A Nemzet visszatér ősi értékeihez…

26.-án Rakk Ilona a Gyógyító csillaghoz invitálta tanítványaikat, ahol szintén a Pálos energiák lehorgonyzása történt, folytatásaként a 23.-án megkezdett munkának.
Égi Édesanya számára elvittük ekkor mi is az EGYsÉG végleges zászlaját, kérve reá áldását.
Egyben a Pilisszántói kereszthez egy szál lehorgonyzásra került Szent Korona Őfelsége energia-kiterjedéséből, ahogyan Égi Édesanyánk azt kérte.

Az elmúlt hét eseményei dióhéjban ezek voltak…

S egy magát meg nem nevező Pálos atya küldi az alábbi dallamos sorokat most… :) Köszönjük Neki!

„A Földi lét egy szép világ!

A Földi lét egy álom!
Vidd a Szeretet Zászlaját!
Drága MAG barátom!
Veled vagyunk, míg kél a Nap,
Új Világnak lángja!
Fogd kezünk hát, míg jő a nap,

Áldunk mi - útad járva!”


Boldogsággal és szeretettel a Teremtésben:

Éva

1 megjegyzés:

  1. Ez nagyon csodálatos dolog bár ott lettem volna Köszönöm a megosztást

    VálaszTörlés