2014. május 3., szombat

ŐSI MAG ÉBRESZTÉSE - BEFEJEZÉS

Drágáim!

Attila fejedelmünk immár 2 napja jelen van velünk, és most arra kér - már ne részletezzem, mi is történt és hogyan, hanem engedjem útjára az energiákat azzal, hogy dióhéjban összefoglalom mindazt, ami történt az elmúlt hónapban, mer most már dolgozhat az energia köztetek is!
Eddig nem volt időszerű, bár megértették sajnálatomat, hogy nem írhatok Nektek.

Most azonban mindent csak összefoglalni van idő, és az energiát dolgoztatni kell általatok!

Nos:
A Dráva partján Szent Fejedelmeink - István, László és Imre voltak velünk.

 Szent László fejedelmünk kifejezett kérése volt, hogy ne "királyként" említsük őket, mivel Ők fejedelmek voltak.
 Míg a "király" mindössze egy koronázott főt jelent, addig a Szent Koronával koronázott fő FEJED_ELEM. 
Minőségi különbsége óriási, és ezen hangok és szó energiája mozgósítja megfelelően a hozzájuk fűződő energiákat. Nem gőgből, nem elbizakodottságból, hanem az energiák pontos mozgatása és használata érdekében kérte mindezt, jelezve - Teremtő Nyelvünk minden mozzanatnyi és árnyalatnyi különbsége értékes energia béli különbséget jelent, ezért igyekezzünk precízen fogalmazni. 
Szent László Vezérlő Fejedelem a következőket mondta el, a Dráva holtágának partján:

Attila királyunk fekszik ott, a 12 törzsű fákkal övezett helyszínen, a Dráva árterén eltemetve, ahol feladatunkat el kell végeznünk - miszerint fel kell bontani hármas koporsóját, hogy energiája dolgozhasson Nemzetünk és a Világ szolgálatára. 

Elmondta: 
szeretné, ha szavaiban nem kételkednénk abban, amit mond: Hun fejedelmünk sírjának helyszínén állunk, bár tudja - ezidáig számos helyen vélték sírját megtalálni.
Elmondta: 
Attila "temetése" több helyszínen volt megtartva, hiszen oly titokba kellett tartani a valódi temetkezés helyét. A temetkezés valódi résztvevői vállalták lenyilazásukat, tudva: az Isteni Terv szolgálata szerinti vég ez számukra, és szükséges volt ez a jelen korszak számára megőrzendő energiák teljes biztonsága érdekében.
A helyszín az évnek csak abban a szakaszában járható, amikor odaértünk egy ártatlan sétára, házigazdánk vezetésével...

Azzal a dallal kellet Őt, Atillát ébreszteni, amelyet az autóban ülve jegyeztem le, és dallamát is útközben Ják és Dél-Somogy között utazva küldtek számunkra, egy későbbre szánt énekkel együtt.


12 törzsű fák ölelték körbe a helyszínt...
Attila ébresztésére küldött ének a következőként szól:

Van egy szív, mely fénynek magját őrzi, van egy hang, mit e szív várva vár!
Ez a hang egy szívbe búvó dallam,
 útnak indul, mely most célt talál.

Nagy királyunk féltve őrzi titkát, 
Atilla az igaz, hű a jó! 
Magyaroknak igaz szívű lángja, 
koporsóban fekszik valahol.


Nyisd meg szíved, Földnek hű királya! 
Bontsd ki titkod, az idő lejárt!
Nyíljon föl most titkot őrző zárka, 
hármas koporsó azt adja át!Hű királyunk alázattal állunk, 
tedd szívünkbe Fénynek zászlaját!
Tudásoddal gyarapítsd szerelmünk, 
szolgálhassuk Népünk otthonát!

Édes Atyánk, áldásodat várjuk! 
Szívünk tiszta öröm járja át!
Hű királyunk lelkét nagyon várjuk, 
add e titkot Nékünk, kérlek, át!

hmmmm..... ( dúdolás egy verszsakon át...) 

Királyunk, most szabadítunk Téged! 
Szívünk minden fénye átölel!
Átadom szívemnek titkos hangját, 
amit Néked most én hoztam el!

Ölelj minden Magyart most MAGodhoz! 
Öleld hittel, s ne hagyd többé el!
Lelked fénye szolgálhassa Néped, 
s így egész világ együtt énekel!

Dicsőség a magosságos Maennyben! 
Békesség a Földön végre lenn!
MAG országa örömkönnyét látva 
e Föld Népe ím, békére lel!

Nananana nana.....

A Drávai helyszínen ...

Attila királyunk - ki már a kocsiban való első éneklésre is érzékelhetően reagált a dallam energiáira, kissé távolinak tűnő módon - megköszönte szolgálatunkat, és kérte házigazdánkat - ki egykor Atilla legfőbb bizalmasa és bajtársa volt, Hun fejedelmünk elmondása alapján -, tanítsa meg páromat a lovas íjászat fortélyaira, mert - ahogyan hónapokkal ezelőtt már László fejedelem is jelezte - szüksége lesz rá. 
Így párom 2 hetet maradt Délen...
Kérte: szedjünk csanalat a Dráva ezen területéről, és főzzünk belőle levest és teát, és fogyaszzunk bőven. Nem is gondoltuk, miért kéri mindezt...

Attila tehát energetikájával immár a felszínen segíti Nemzetünket útján.

Mi, lányok, hárman indultunk tovább az úton, és figyeltük - mikor is érkezik információ, azt hogyan is értelmezzük, hogy megfelelően végezhessük el a feladatokat.

Mecseknádasd váránál kellett megállnunk, ahol az Igazság Kardjának energiáinak felbontása történt meg első lépésében, jelezve - ez még több lépcsőt tartalmazó energetikai munka lesz.
Szent fejedelmeink mosolyogva konstatálták - jópofák ezek az asszonyok - hiszen Teremtő Asszonytársaimra kérlelhetetlenül rájött a pisilés, és Fejedelmeink jelezték nekik . nem véletlenül kellett inni a csalánteát Atilla sírjától származó csalánból: kódokat kell itt hagyni a mecseknádasdi hegy tetején, ott, azon a szent helyen. Ez nagyon meglepett minket, és kuncogások közepette elvégezték "küldetésüket", amit jóízű nevetéssel vettek tudomásul szentjeink is...

Kövesdpuszta - összekapcsolódás Violinnal, a hangtál segítségével, majd tovább, Baja felé.

<< Még somogyi tartózkodásunk során egy Háromfa településen élő szarvas által őrzött energia is segítségünkre lett, hogy az "Istvánfa" energiájának felszabadítását elvégezzük, amely "István fá"-t a gemenci erdőben leltük meg. (A fa - elmondása szerint - István idejéből való, egykoron kóddal született, programozott magból, mely számunkra volt "elrejtve", hogy megtaláljuk a megfelelő időben, és az Ősi Mag ébresztéséhez hozzájárulhasson.)
A településre érve ez a szarvas szemembe nézett, még a kocsiból meglátva Őt.
Rövid, Háromfa településen elvégzett energia munka  után - ahol is látomásban egy előképet láttam egy keresztről, melynek hosszabb szárán inda halad fölfelé -, visszafelé megálltunk a szarvas élőhelyét övező kerítésnél.
Megsimogatva Őt és szarvas-asszonyát, homlokommal megérintve agancsát - adott át egy energia minőséget, hosszas találgatás után - vajon mit is szeretne, hogy kb. 150 m. távolságból is odajött hozzánk, érintésünkért...
Ebben a homlokomhoz történő érintésben volt rejtve az Ősi Magot őrző tűzvirág máglyája, amelyet a gemenci Erdő Istvánfája őrzött, és aktívvá  - homlokom érintésétől a fa kérgén -  tudott válni.>>


Az István-Fa oldalában...
A Tűzvirág máglyáját az én Drága Zsuzsám és Torda tudta együtt meggyújtani. Mily furcsa is volt! - Zsuzsa éppen ekkor telefonált, és be is kapcsolódott a munkába, amikor a gemenci erőben István fájánál megálltunk, egy hirtelen sugallat eredményeképpen...
Ezen Tűzvirág, mint a Kalocsai hímzés tulipánja - mutatkozott meg, jelezve: következő állomásunk Kalocsa lesz.

(Ezek mint képekben megjelenő energiák vonultak végig, lépésről lépésre vezetve minket az ismeretlen úton, hiszen nem tudtuk mi is lesz a következő állomás, hol is ér minket a következő óra.)
Kalocsa 2014. március 23.
István Fejedelem szobra Kalocsán

Ha Kalocsa, akkor biztosan az érseki székesegyház lesz az - gondoltam.
Mivel az le volt zárva felújítás miatt, nem tudtunk bemenni.
Ám előtte ott állt István Fejedelmünk szobra.
Két keze kitárva, mellkasán egy 4 levelű lóheréhez hasonlító ábrázolás, közepén egy körrel. Az oszlop, amelyen állt, egy falloszhoz hasonlított a két félgömbbel a tövében, amelynek értelmezését csak a következő héten tudatosíthattam magomban...
Az oszlopon a felfelé haladó inda - épp úgy, ahogyan háromfai látomásomban. (most, hogy írom - Háromfa, jövök rá: Árpád-fa, Kond-fa, István-Fa, a három kódhordozó...)
Tehát ez az a Kereszt - István kitárt karjai, s a látomásomban a kereszt központjában volt valami, amit nem ismertem föl.: a lóhere alakú virág, és közepén a kör!


A körbe kellett szívünk fényét fókuszálni, és egy másik dimenziós területre lépve láttam egy fákkal övezett folyosót, ami a Tűzvirághoz vezetett:
Ekkor a tűzvirág középső része, amely egy mandorlához hasonlított - kinyílott, benne egy emberi alak ábrázolódott, és a következők hangzottak el -

 "Leendő szakrális fejedelmetek ébresztése megkezdődik!
Itt él már köztetek, ám nem tudja magáról - ki is Ő."


-  Soltszentimrére kell mennünk - mondtam, és utaztunk tovább.

Soltszentimre Csonka Tornya volt a következő színhely.
Alkonyodott, fáradtak voltunk.

A toronynál azonban - mely távol, szőlőterületekkel övezett pusztán lelhető föl - érezhetően valami fenséges készülődött. Csöndben, megindultan, valami különös várakozással lelkünkben értünk ki a helyszínre.
Nagyon sokan voltak..
Gilgamesi korra visszanyúlóan, lelkek, vezérek, Szent eleink, Ősök ezrei jelentek meg, várva minket...

Torda volt az, aki először lépett hozzám, miután tobozainkat, zászlónkat, kicsiny oltárunkat elkészítettük:
 - Ezt Neked adom - mondta, s egy érdekes formát őrző energia mintát helyezett aurámba, - Tudni fogod, hová tedd!
Szász Sándornak kellett elvinnem, néhány hét elteltével...

Ekkor Imre Herceg állt elénk, s Atyja, István szólt, hogy fogadja az érkező energiát a fia:

Imre Herceg kitárta karjait, s az égből alá szállott az ŐSI MAG egyesített energiája, amelyet utunk során, egyesével részeit összeszedve - állítottunk össze, Isten Szent Akarata és Terve szerint.
Imre herceg így szólt:
- 2013. őszén a Szent Imre Zarándoklat alkalmával itt, ezen a számomra kedves helyen- hol életemet Imre hercegként befejeztem -  járt egy maréknyi MAG. Köztük Atyám és László herceg mai megnyilvánulásai. 
Akkor elmondtam: 
Igaz, tiszta fejedelemmé nevelt Atyám. De nem volt időszerű még az emberiség számára jelenlétem. Így Teremtő Istenem hazaszólított.
Megkérdeztem akkor a jelenlévőket: elfogadnak-e királyuknak, ha ismét visszaérkezem? Igent mondtak. Ím, készen állok, ébredésemhez.

Ott értettük meg:
Mindaz, amit Józsi évezredek óta őrzött - volt az alap, és rengeteg apró részlet volt gondosan beprogramozva, amiket megfelelően, éber és tiszta szívvel kellett Isten Vezetésével és tiszta szívvel összeraknunk leendő szakrális fejedelmünk számára, aki nem más lesz, mint Imre hercegünk inkarnációja, akinek személye ember számára ismeretlen...

Elmondták: 
Nem ember, és nem a Nemzet választja királyát, hanem az Ég választja azt. Az ember, a Magyar Nemzet a kijelöltet elfogadja, vagy elutasítja. 
De a jelölést nem Ő teszi!
Tévedés azt hinni, származás vagy eredet elegendő arra, hogy valaki méltóvá váljék a fejedelemségre!
Nekünk, Magyar Magoknak nincs más dolgunk: üressé válni, mentesíteni magunkat az EGO teljes befolyásától, és HAGYNI, HOGY VEZESSEN ISTENÜNK, ANÉLKÜL, HOGY MI SZERETNÉNK TARTANI A GYEPLŐT! Csakis az önmagában megerősödött, hitében szilárd, lelkében tiszta MAG tud és képes tenni az ország, a nép és az emberiség felemelkedéséért!

Kérte Szent Korona Őfelsége:

"NE A MÚLTBA RÉVEDJETEK! A MOST HÍVÓ JELEIRE FIGYELJETEK!
MÍG SZÍVETEKBEN NEM LEL OTTHONT ISTEN FÉNYE, NEM ÉRTHETITEK TI MEG SZAKRÁLIS KIRÁLYAITOK DÖNTÉSEINEK ISTENI SZÁNDÉK SZERINTI ÚTJÁT!
ELŐSZÖR ÖNMAGOTOK TENGELYBE ÁLLÍTÁSA A FELADAT, AZTÁN A NEMZET, MAJD A FÖLD LAKOSSÁGA!
ÖNMAGUNKBAN BÉKÉT TEREMTENI, MEGBOCSÁTANI ÖNMAGODNAK, KIRÁLYAITOKNAK!

ÉS FONTOS!

AZ IGAZAT MONDD, NE CSAK A VALÓDIT!

HA CSAK A VALÓDIT MONDOD, DE NEM ISMERED AZ ÖSSZEFÜGGÉST ISTEN TERVE SZERINT, 
VAGYIS NEM ISMERED AZ IGAZSÁGOT
AKKOR CSAK FÉLREVEZETED ÖNMAGODAT, S DEMAGÓGGÁ VÁLSZ!

AKKOR CSAKIS AZ EGO URALJA ELMÉDET ÉS SZÍVEDET!

EZEN A SZINTEN MÁR FELÜL SZÜKSÉGES EMELKEDNI A MAG-LÉLEKNEK!"

1500 km utazást követően, lélekben emelkedetten, tapasztalásokban és bölcsességben gyarapodva tértünk haza. Éjfél is lemúlt, mire ágyba kerülhettem...
És boldog voltam.
Ott voltatok velem Ti is az úton!
Hisz általatok volt meg erre a forrás, Kedveseim!
Hála és áldás érette mindenkinek, ki a Mag-próba részese volt, tiszta és igaz szándéka szerint!

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése