2014. május 18., vasárnap

A Szent Korona keresztjének kiegyenesítése - energetikai megerősítése

Húsvét utáni utunk egyike Noszvaj-Síkfőkútra vezetett.

Síkfőkút ősi tölgye - Ancsa
Teremtő Tásrunkkal mentünk, aki nagyon szomorú volt, hogy nem jött el Krasznahorkára, pedig az emlékei - ahogyan  említettük a hely nevét - azonnal bejöttek:
Őrült vágtában látom én is, ahogyan az energia bekódolását készül megvalósítani, szinte lóhalálában...

Valami szólított Síkfőkútra, húsvét utáni csütörtökön.
Április 24. Már az egri Várhegyen történt fogadalom-tételnél éreztem a hívást. Most jött el az idő.

Az Ősi Tölgy, mely a - milyen különös - Szent Imre forrásnál lelhető föl, szintén  Drága M- által, kicsiny gyermekként kb. 800 éve elültetett, programozott magból sarjadt.

"26.-án, mielőtt indultok, vegyetek magotokhoz sok vizet belőle" - jött az útmutatás.


" E forrás a Fennsík Fő kútja. Minden információt magában hordoz, melyre szükségetek lesz a Szent Korona feladatainak véghezvitelében." - indított útnak minket 50 l vízzel 2014. április 26.-án, szombaton Dobogókő felé.
Lajosnak is lejött az üzenet, hogy szükséges menni dobogókőre, Nekünk is. Kiarának is szóltunk, aki teljesen elámult, hogy Ők is oda mennének délután. Mi is  4 körül terveztük.
Így egyértelmű volt: valamire készülnek általunk.


2014.04.26.
Budaörs, Dobogókő, Pilisszántó

Délelőtt Lajosékkal fölmentünk a Buda Őreihez, (3 piramis Budaörsön - igazság szerit egy szétrobbantott piramis három maradványa ez.) ahol D. fölvette a számára szükséges energiákat, majd elindultunk Dobogókőre. Fölvettük társunkat, ki a Pálos Rend őrzője, Annáék is megérkeztek Miskolcról - Kiaráék is fenn voltak - készen álltunk.

A Zsivány sziklák egyike...
Bár előzőleg a Szer-köveket adták meg helyszínül, mégis a Zsivány-sziklák voltak a cél, amit csak ott mondtak meg. A Szer-köveknél már vártak minket. Szándékosan küldték ki a más helyszínre vonatkozó gondolati  energia-mintákat. Ezért van az, hogy míg egy-egy folyamat biztonsággal le nincs zárva, nem engednek írni sem, de beszélni sem róla. Olyan is előfordult, amikor kérték - ne gondolkodjak a dolgon, mert föl fögom göngyölíteni a szálat, megértem a folyamatot, és a gondolati energiáim veszélyeztetik a sikert.
Így türelmesnek és kitartónak kell lenni, mindig engedni és "szót fogadni" az Égi Vezetésnek. Nem lehetek türelmetlen, hanem bölcs szolgája Isten tervének.
Időszerűség... Ez egy nagyon fontos lecke.


A Zsivány-sziklák felé menetben megbeszéltül Kiarával az egymáshoz való szoros kapcsolatunk lényegét, mely segítette megérteni, miért is van az, hogy ennyire kiegészítjük egymást - amit én látok, ő azt teszi, időbeni csúszás nélkül.

A Pálos energiák egyesítése volt a feladat, illetve SZENT KORONA ŐFELSÉGE KERESZTJÉT STABILIZÁLNI A FÜGGŐLEGES HELYZETBEN.

Ezt a munkát többen is folytatták még, többek közt Sz. G. és csapata is, a Parlamentben, az ezt követő héten, tőlünk függetlenül.

És az időszerűségre ékes példa:
A Zsivány-sziklák után a parkolóból mindenki elindult, csak mi nem. Pilisszántó, Özséb emlékhely volt a célállomás.
Nem indult a kocsi.
Visszajöttek a többiek, és mintha mi sem történt volna, elindult az autó. Odafelé elmondta: bár sokan elámulnak, hogy Ő még mindig megy francia autó lévén, de ő is szolgálatot vállalt, mint mi. És neki most ezt kellett tennie. És hogy miért, ezt hamarosan megtudtuk.

Pilisszántó, Özséb -emlékhely.

Körben álltunk. Kiara mondott pár szót, aztán...
Megszólalt a harang. Ha hamarabb érünk, nem időben kezdjük a szert.
Nekem el kellett énekelnem az alábbi éneket, mely szintén Jáktól a Dráváig tartó úton érkezett, a körúton.:

Van itt egy vár, senki se látja,
van egy szó, mely messzire száll!
Ez a vár - lelkednek országa,
ez a szív - Te MAG-szíved, lásd!

Lelked fénye messzire látszik,
Szíved hangja, lám, tovaszáll!
Szent Koronád, - MAG Népe, érezd,
Szent koronád már hazavár!

Boldogasszony Anyánk vezeti a Népet
Isten Fiú szívekbe talál!
Otthon vagyunk, drága MAG-testvérek!
Otthon, Isten Szent Oldalán!

 Ébredj Világ, tárd ki a szíved!
Krisztus Fénye ím Téged vár!
Fenyőágnak drága gyümölcse
bontja szirmát - lásd a csodát!

Fenyő magját hordja az új szél,
frissen, széllel messzire száll!
Jó föld legyél eme drága kincsnek!
Sarjat nevelj, lombkoronát!

Ébredj, Világ, tárd ki a szíved!
Ébredj Magyar- vár a hazád!
Országodban égi csoda éled!
Nyisd ki szíved, érezd illatát!

Felhők mögül tűnik a napfény,
Kesergésnek nincs helye már!
Indulj, testvér! Lásd utad végre!
Indulj, szólít Szent Koronád!

Atyánk, kérünk, segítsd e népet,
hallja végre szíve szavát!
Találja meg Lelkének Országát,
Érezze meg lénye igazát!

Atyánk, kérünk, segítsd e népet,
hallja végre szíve szavát!
Találja meg Lelkének Országát,
Érezze meg lénye igazát!

Aztán elvégeztük, amit el kellett, és kiengedtük a Térbe az egyesített pálos energiákat.

Búcsúzás előtt mindenkinek átadtunk 2-2 liter Síkfőkúti Forrásvizet, hogy otthon végezze el tisztítását általa, ahogyan Égi Vezetésünk ezt meghagyta.
Aztán indultunk haza.

Munkánkat visszaigazolva 2 nap múlva Ilona az alábbi látomást jegyezte le:


Látomás, 2014.04.28. 19.32 perc:

A Kárpát Hazát látom, mely felett a Szent Koronánk
A keresztet a tetején nagyon közel hozták, egyenesen áll (nem ferde többé). A keresztszárak találkozásában viszont felcsillan egy fehér hegyikristályszerű kő, mely elkezd növekedni.
Először a keresztszárakon nőtt túl, majd a Kárpát Hazán.
Gabriel Főangyal érkezett és úgy, ahogy volt mindenestől átemelte ezt a területet az Égi Hazánkba, ott is a Teremtés asztalára.
Mély lüktető szeretetet éreztem, mint még addig soha. Egy puha, oltalmazó, óvó és gondviselő szeret ölelésében a Pilis rejtekében kinyílt egy piros rózsa.

Értelmezés: Népünk MA 15 órakor visszakapta Életerejét és Tudását. Nem csak ebből a földtörténeti korszakból, hanem a legelsőből, mely minőségében teljesen más jellemzőkkel bírt. Selymesebb, puhább, bátorítóbb de ugyanakkor minőségében sokkal finomabb, ha ugyan lehet így fogalmazni. Ez a változás magában a Földanyában megy végbe.
A régi energetikai kapuk lezárultak és a Kárpát hazába most már visszavonhatatlanul megérkezett az ARANYKOR ISTENSZERELMÉNEK EREJE ÉS LÜKTETÉSE.
Born Gergely:" Az országalma a Földet jelképezi a maga erőterével. Az erőtér óvó védő jellege Boldogasszony Erejének egyik aspektusa."
Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése