2014. május 18., vasárnap

A Magyar Nemzet és a Pálos Rend újjászületése - 2014.húsvétja

Jasna Gora és Krakkó után hazafelé érintenünk kell Krasznahorka várát és Pelsőcöt.
Zakopane környékén haladtunk át a Kárpát Tátráján, a Medencébe.
Eső, eső, és eső. Néha bukkant elő a Kárpátok gyönyörűsége, napsütéssel. Kettős szivárvány alatt haladtunk, kissé fáradtan.

Krasznahorka Büszke Vára - most
Krasznahorka váraljára szürkületben értünk. A parkolótól a várig vezető úton gyalog kellett haladnunk, mert a leégett vár újjáépítésének munkálatai nem engedtek közelebb autóval.

Eredeti vár...
Senki nem volt a környéken, mire fölértünk az út közepéig, a parkolóban andalgó két fiatal is elhagyta a helyszínt.
Nem tudtuk, mit is kell tennünk...

K. erős hasfájásra panaszkodott, mikor felértünk.

Ami itt történt, felfogó képességem határát súrolta...

K. jelezte: a szert nekem szükséges levezetni.
Igyekeztem az energiákat megérezni, belemenni, és 
hagyni a vezetést...
Én általában behunyt szemmel közvetítek, mert így a társuló látványt is érzékelem, amit fizikai szemmel nem láthatnék.
Nimród volt velünk. Energiáit már fölfelé haladva éreztem, Anna is megerősítette.

Nimród beszélt arról, hogy a várat nem játszadozó gyermekek gyújtották föl véletlenül... Ismert volt jelentősége hogy van ott valami lerakva. Ám nem fényben gondolkodnak ezek az erők, hanem anyagban, így azt remélték: mindaz, amit ide egykor Marcsikám elrejtett -(hiszen saját megélt élményét látta, ahogyan vágtató fogaton halad a vár felé, mert el kell rejtsen gyorsan valamit - ez nagyjából Rákóczi idejében lehetett), azt ők ezzel, ha a tűz martalékává tesznek mindent - megakadályozzák a lehetetlent.

Energia volt elrejtve ott.
A Magyar Nemzet Újjászületésének utolsó részlete.
Egy helyszínen, egy fában, kőben - nem tudom miben. Ott. Nekünk.

Nimród arról beszélt: a Magyar Nemzet ezen a húsvéton újjászületik. A MAG nemzetség ezen energián új létalapot nyer, az ŐsMag ezen energiában fogja az Új Nemzetséget létrehozni. 
Ekkorra K. a földön feküdt, szülésre készen. Hasa kökemény volt. Segítő kezek vették körül - társaink asszisztálták a szülést.


(Hogy megértsétek, végigvezetem a folyamatot:
ŐsMag kibontása ugyanazon szívcsakra hanggal, amellyel a Perui energiákat összekapcsoltuk a Dobogókői és Czestochowai hanggal. És az egész föl van fűzve azon energiára, amit Torda beavatásán kaptam a Szív Szól a Szívhez c. dallal elindítva Szent Korona Őfelsége fizikai térbe történő megnyilatkozását, Országának felépítését.. 

Most pedig csak emlékezzünk vissza Czestochowa-ra:

K. ezt a dalt kellett elénekelje:

"Hopp ide tisztán, szép pallós deszkán, 
Nem leszek többé nyoszolyó leány!
Ha leszek leszek, menyasszony leszek,
Menyasszonyoknak legszebbje leszek"  - ÉGI MENYEGZŐ

Másnap reggel, a Pálos Női Energiák felszabadításának idején K. petefészkében erős fájdalom - MEGTERMÉKENYÍTÉS.

Krasznahorka Váralja - Magyar Nemzet születése.)

Mindaz, amit Nimród közvetítéseként mondtam, egyidőben a fizikai szinten megtörtént, nem is látva, K. körül milyen történések zajlanak...
Nimród kérte: valaki egész nep egy dallamot dúdol. Ezt el kell énekelni.

A szülés alatt ezt a balt énekeltük, mit Gyöngyi dúdolt napközben magában...

Maghar Himnusz
Országok országa, Törvénytudás népe
Napkelet, s Nyugat közt A Világnak fénye.
Nagy a Te nemzeted, Nagy a Te végzeted,
Oly messze magasztos, Hogy föl sem érheted.
Mint a magas mennybolt, Szíved mérhetetlen,
Életed gyökere Szent és sérthetetlen.
Hegyek, árnyas rónák, Hős Föld büszke népe,
Ez a Te végzeted Ősi öröksége.
Erős, gazdag vár vagy De az örök Törvényt
Amit Isten rád rótt, Vállalnod kell önként
Hogy beteljesüljön Győzedelmes végzeted:
AZ ÚR OLTÁRA TE VAGY, EMELD FÖL A FEJED!

Gyermekem elmondta:

"Láttam, ahogy K. karjain és mellkasán összesűrűsödik egy fény, mely gomolyog a hasában. Azt is láttam, ahogyan elhagyja a szülőcsatornát!"

Az Új Magyar Nemzet megszületett, 2014. április 20.-án, húsvét vasárnapján.

S fenséges élmény mutatkozott:

Az új Magyr Nemzettel együtt a Kárpát Hazájának Nagy Magyarországát ábrázoló, őt tápláló méhlepény is világra jött.
Ekkor Nimród elmondta.
A MAG népének ősi fészke a Kárpátok Öle. 
A Magyar annak elidegeníthetetlen része, és nincs az a nemzet, és faj, mely őt innen eltávolíthatja, kiirthatja. Isten népe a Mag nemzetsége. Hun, Kara, Magyar - mind!
Ki ez ellen tesz, Östen ellen tesz. S az Ő ítélete illeti, ki ellene vét.

Ekkor a felhők közül csak és egy csillag bújt elő: a Szíriusz. Fénye , mintminden Isten Tervének öröében munkálkodás sikerekor, most is piros-fehér-zöld fényben villódzott.
S a távolban, mintegy kisgyermek hangját hallottuk volna - egy sólyom kezdett énekbe...

A "gyermeket Anna fehér kendőjébe takarva, folytattuk a utunkat tovább.


Pelsőc, Árpád-kori templom.
Este, sötét, csöndes esővel kísérő Égi Áldás.
Pelsőc árpád-kori temploma

Ismét szülés készülődik

Kisebb fénygömbként, de az utcai közvilágítás hiánya jól jött nekünk. Az akác épp járda mellett levelet bontó fája alatt megszületett az Új Pálos Rend - az Isteni Igazság és Rend Országának szolgálatára.

Csöndes, észrevétlen szer, szeretetteljes búcsúzkodás, és indultunk haza.

Csöndben utaztunk.
Igyekeztünk feldolgozni mindazt, mit megéltünk. Hálás voltam, hogy részese lehettem eme Isteni Aktusnak.

Sok folyamatot indított be ez az energia, amin azóta is folyton dolgozunk.
Igyekszem megosztani mindent, hogy érezzétek:
Nagyon közel járunk a célhoz...

Őszinte szeretettel: Éva

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése