2013. december 12., csütörtök

Felemelő találkozás a Fekete Madonnával... 2013.12.11. - 1. rész

2013.12.11.10.09.
Valahol Borsod megyében ...

D, Zs., Tibi és én állunk a fa körül.
A Szer helyszíne előkészítve. Én és Tibi, a fa két oldalán, egymással szemben, kb 25 m-es távolságban...


D. hívta össze a Szert, mert ebben az időpontban kellett Hédervárról ide eljönnie velünk.
Valami feladatra szólították ide Benső Földi Testvéreink. 
Ardana, Illana, Mirandolar is itt voltak, sok Testvérükkel együtt, ám Ők saját világukból kapcsolódtak hozzánk. Komolyan, méltóságteljes tisztelettel és szeretettel tették dolgukat. Valami megfoghatatlan ünnepélyesség érződött abban, ahogyan dolgoztak...

Egy elágazásnál találkoztunk Drága Testvéreinkkel, kiket mindössze 1 hónapja ismertünk meg.
Egy hónapunk azóta már - a közös munkáink eredményeképpen  - saját történelmet teremtett. 
Felemelő munkákban volt részünk e rövid idő alatt, melyek olyan szövetséggé emelték kapcsolatunkat, melynek távoli világok sok ezer éves múltjában gyökerező kezdete érezteti emlékeinek zamatát, s tanít visszatalálni ősi tudásunkhoz.

A fához kis kökényes bozótoson vezetett az út. Z. itt nyitotta meg a második kaput a Benső Föld felé.
ide hívott minket Illana.
Érkezésünket követően D. átadta nekünk az ásványokat, és mondta: Ők a fát körbeölelve segítenek, de én tudom, mit kell tenni.
Jó - gondoltam, bár azt hittem, csak segítenem kell jelenlétemmel abban, ami történni fog.
Ám az Isteni Vezetés mindent mondott, mit tegyünk... Gábriel volt segítségünkre, ki már Budapesten jelezte D-nek, hogy elkíséri hozzánk.

Elfoglaltuk helyünket a fa két oldalán, egymással szemben. 
Az ásványok épp úgy váltak két csoportra, hogy a sötétebb tónusúak hozzám, a világosabbak Tibihez kerültek. Körbe kellett magunk köré rakni, majd egy mécsest mindkettőnknek meggyújtani, és lábunk elé helyezni.
D. hozott magával lakhelyéről forrásvizet, melyet körülöttünk kilocsolt, egyikünket egyik, másikunkat másik forgás irányból. 

Készen álltunk. elérkezett a kijelölt időpont.
2013.12.11.   10.09 perc
Hun Miatyánk, Mária Édesanyánk...

Ebben a pillanatban vadászrepülőgép hangja törte meg a csendet...
Próbálkozott áthaladni felettünk, ám mindannyiszor visszafordult a terület fölött. Erős hangja sem tudta megzavarni annyira a munkát, hogy ne érezzek rá - mi is történik....

D. és Z. a Benső Földiekkel való kontaktot segítő mantrát mondogatta, mely idő alatt Tibit és engem magába foglalóan egy-egy energiaáramlás vette kezdetét, mely egy lángoló körrhöz hasonlított, mely függőleges és vízszintes tengely körül is elkezdett a körvonal mentén áramlani. Ez rajtunk áthaladva végezte egyre nagyobb sebességgel forgását. 
Olyan volt, mint két láng-gyűrű, mely aztán a függőleges és a vízszintes tengelyéből kitérve egy lánggömböt foglalt magába, forgását végezve. 

Ekkor Gábriel elmondta:
Mi szimbolizáljuk Naprendszerünk két gyújtópontján elhelyezkedő 2 napunkat.Tibi a látható Nap Atyát, én pedig a láthatatlan Santanyát, Nemezist, Babba Máriát, Fekete Madonnát, ki Teremtő Anyánk Naprendszerünkben, s ki csak meghatározott korszakokban válik ember számára láthatóvá.
Feladatunk az volt, hogy aktiváljuk Őt, és elindítsuk a láthatóvá válás és kiáradás útján energetikai kapcsolódásunk segítségével.
Benső Földi Testvéreink őszinte hódolattal végezték dolgukat, és ha másról nem is, de erről tudtam: valami méltóságteljes, és nagyon különleges esemény részese vagyunk. 
Hálás és meghatott voltam emiatt...

Az energetikai folyamat alatt úgy éreztem: valami bődületes mennyiségű energiát engednek át rajtam, mely komolyan igénybe vette szívemet, mely hamarosan sajogni kezdett, eszelős tempóban dolgozott, és lehunyt szemem alatt is hatalmas Fény vett körül. 
Éreztem, hogy arcom, kezeim forróvá válnak... 
Kb 10 percig tartott a folyamat, majd elcsöndesült, végül elült az áramlat.
Ekkor a vadászgép, mely addig hiába próbálkozott, elhúzott felettünk, és nem tért vissza ismét...

Mi pedig boldogan, a feladatunk felfoghatatlan jelentőségét elemezve indultunk a kocsikhoz...

Folyt. köv.
Az alábbiakban olvashattok Juventus Mester tanításáról, aki boldogan tanít bennünket Holló Szabó Julianna segítségével arról, eleink kit is tiszteltek Babba Máriaként...Csatornázta: Holló-Szabó Julianna 2013 december 09.

KÉRDÉS JÚLIÁTÓL JUVENTUS MESTERHEZ: Milyen hatással van az ISON üstökös megjelenése, és a Nap mögötti megsemmisülése a földi ember életére?

Drága Rokon Lelkeim!

A világotok poláris világ. Női és férfi minőségre bomlik. Ha nő vagy, akkor zömében női energiákkal illik dolgoznod. Ha férfi vagy, akkor pedig főleg a férfi energiák a tieid. A világotok összezavar benneteket és azért, hogy kibillentsen az egyensúlyotokból, homályban tart benneteket. Még azok is homályban botorkálnak, akik a ’piszkos’ munkát végzik – vagyis olyan társaitokról beszélek, akik tudatlanságukban olyan szervezeteknek adják idejüket, amelyek nem az emberiséget szolgálják – bár ezen szervezetek zászlaira, rendszerint, az emberiség, és a társadalom ’szolgálata’ van kitűzve. Természetesen ezeknek az embertársaitoknak fogalmuk sincs, miben vesznek részt, ezért tudják csak meggyőződéssel végezni a feladataikat, mert azt gondolják, hogy a jó oldalon állnak….

Nem véletlenül beszélek nektek a világotok e tévedéséről…

LUTES szíriuszi nyelven üstököst jelöl. Jelentése: száguldó fény. Az általatok ISON-nak keresztelt LUTES szerepet tölt be életetekben. Nagyobbat, mint gondolnátok…! Kérlek benneteket, tárjátok ki a lelketeket, mert világotokat felrázó információkat kell átadnom nektek. Eljött az idő! Íme! Tudjátok meg végre az igazságot, amely évezredek óta titkolva van előttetek!

Az ISON LUTES szerepe a világban a hírhozás volt,és ami még ennél is nagyobb szerep: FELOLDANI AZ ÁTJÁRÓT NAPRENDSZERETEK KETTŐ NAPJA KÖZÖTT!!!

Nem tévedés, az amit olvasol! A ti Naprendszereteknek kettő, azaz kettő energiapólusa van. Az egyik a Nap, a másik valami más… Neve: SANTANYA (ejtsd: Szántánía – így hallom Juventus mestertől – Júlia megj.)

Hívhatjátok második Napnak is, de a régi korok, a világ minden táján, ismerték Őt már… Ti, a Kárpát-medencében Babbának neveztétek…. Nagyhatalmú csillaga SANTANYA az Égnek. Poláris világotoknak Ő képviseli a NAP férfi energiája mellett, a Női energiát. Gázokból álló gigantikus energiahalmaz, amelynek saját fénye időnként ragyog fel csak. Ekkor megjelenik az égbolton második napként… A fotonövbe kerülve egyre többet fogjátok szabad szemmel látni, ugyanis a fotonenergia fogja Őt a látható Fény Birodalmába rendelni. A bolygók pályája a Nap körül tehát azért ellipszis alakú, mert a Naprendszereteknek kettő gyújtópontja van.

Ezen információkat ma még sok társatok lelke nem engedi át. Főleg, ha ’tudományos’ berkekről van szó. Mehettek kopogtatni állami és szakrális vezetőitek ajtaján is. Ezekről a féltve őrzött titkokról senki nem fog mesélni nektek… Nagy Szakrális Titok ez, amely óriási erővel rendelkezik… Csak titkos társaságok beavatottai ismerik a másik gyújtópontban lévő energiagömb lényegét. A végtelen Hatalomét, amely csak azé lehet, aki ezt a Hatalmat az Égi Törvények szerint használja. A titkos társaságok ugyan nem képesek használni e hatalmat, mert képtelenek mások iránti szerelemből cselekedni, de előletek is rejtik a tudást. Amikor bunkereket építenek félelmükben, nem az elemek pusztításától rettegnek… Pusztán a Törvényt ismerik. Tudják cselekedeteik ’jutalmát’.

Kutassátok a Szent Koronátok hiányzó Babba energiáját, a világ Fekete Madonnáinak és Babba Mária történeteit, Szakrális királyaitok és az ősi Pálos Rend Fekete Madonna hitét! A Fekete Madonnák szerte a világban csodatévő szobrok vagy ikonok… Nem véletlenül…! Feketeségük nem a sötétség erőihez kapcsolódik, hanem a háttérben történő jóravaló, szerelmetes munkálkodásukról tanúskodik… Babba, miközben a Napot segíti ragyogni fent az égen, Ő végzi csendben és láthatatlanul a feladatát… Termékenységet, Gyógyulást, Áldást, Végtelen Szerelmet bocsát a hozzájuk fordulókra!

Testéből született 5 milliárd évvel ezelőtt a Napotok, majd rá nem sokkal a Földetek… A Föld az Ő testéből való, tehát Szent! A fekete, termékeny föld emlékeztet a Fekete Madonna színére! Néha, amikor felragyog, a Madonna Fehér fényűvé válik! Tiszteljétek a Fehér és a Fekete Madonnát! Mária, akit Jézus Urunk Édesanyjaként tiszteltek a Fehér-Fekete Madonna földi megtestesülése…

Ebből érezzétek át mélyen azt, hogy a Nap párja nem lehet a Hold… (Kosárlabda-borsszem arányban – Júlia megj.) hanem egy, a Napéhoz hasonló, egyenrangú társ, egy gigantikus Energiahalmaz az égen a Naptól néhány millió kilométerre! Ő SANTANYA Babba!

Ha Ti DRÁGA LEÁNY ÉS ASSZONY TESTVÉREIM, csak egy szemernyit is sejtenétek SANTANYA (Szent Anya) erejéről, akkor meg tudnátok változtatni a világ gyötrelmét! Ti vagytok jogosultak szerelmetekkel, jóságotokkal, csendben a világot a Fényre segíteni. Hívlak benneteket! Emeljétek fel a fejeteket a porból, mert óriási a szerepetek a világotokat tekintve! Szerezzétek vissza az önbecsüléseteket – ne felfújt önimádatot – hanem csendes és szeretetteljes elfogadást. Dolgozzatok Babbával, a Fehér-Fekete Madonnával! Ő a Ti Erőtök a világ megsegítésére, gyógyítására, a hatalmaskodók erejének háttérbe szorítására, az újjászületésre! Hívjátok az erejét, ha szűkség honol, ha betegség az úr, ha harag rombol… Bízzátok rá a feladatot! Ő békét és nyugalmat ád cserében a bizalomért!

A Hold energiájával azonosítottak benneteket eddig, azért hogy meg ne tudhassátok milyen erővel is rendelkeztek. Ritka gyenge holdi minőséget aggatnának rátok lányai az Égboltnak… Ne fogadjátok el…! A Hold jelenléte néha zavaró az emberre nézve, belibegteti a Földön a a bioritmusotokat…

Most azonban új teremtői minőséget mutatunk be nektek: AZ ÉGI MINŐSÉG VALÓDI KÓDJÁT. Most tudatosulhat végre bennetek, mi is történt körülöttetek az ISON LUTES megjelenésével…

Az ISON üstökös hírnöke volt annak az eseménynek, amelynek történnie kell az életetekben. A Szentháromság megjelenik végre a világotokban. Az ÉGI ANYAI MINŐSÉG újra életre kel. Az Ison áttört egy pecsétet. Egyenesen a kellős közepébe fúródott, ahol maga, darabokra tört. Csak egy ilyen üstökösnek volt erre elegendő energiája. E pecsétet utolsó szakrális királyotok Mátyás király zárta le a halálával azért, hogy avatatlan kezek ne szennyezzék. Nem a hatását zárolta, arra nem lett volna hatalma, csak a tudatos használatához való hozzáférést állította homályba! (’Meghalt Mátyás, oda az Igazság…’ Júlia megj.)

Ajánlom figyelmetekbe Szent Koronátok struktúráját… Teremtő Atyánk (Felső Pantokrátor) két erőteljes pólusát: Santanya Babbát (a régi hátsó, hiányzó kép ), valamint a Napot (Jézus –Pantokrátor) képében. Középen a kereszt, a szent pecsét, amint az ábrán is látjátok… Jézus Urunk erre a Szent Pecsétre lett felfeszítve, amely ősibb minden kultúránál. Használjátok a Szent Pecsét erejét, de közben tudjátok azt is, hogy Jézus él!


2013 november 28-án e pecsét feltöretett, újra élni kezdett a tudatos elmék részére. Az ISON egy olyan ’Csillag’, amely egy Óriási Csillagnak a hírnöke!

A felrobbant üstökösben lévő szilárd víz szakrális energiákkal van tele … Abból a középpontból érkezik hozzátok, amely középpont maradandóan programozta számotokra… A vízcseppek és hópelyhek magukba zárták a kódokat. Eljuttatjuk hozzátok azokat Drága Testvéreink!

Szerelmetekkel áldjátok az eget, a légtereteket, azért hogy megkapjátok és fogadhassátok a szakrális beavatást, a tudást és az áldást, (amelyet sokan meggátolni szerettek volna a légtér tisztátalanná tételével)… Mostantól január közepéig a földre ér az áldás fizikai formában is… Hófehér hótakarót borítunk rátok. Istenünk Szent anyja tiszteletére. Elfed minden bánatot, betegséget és bajt… Megérkezik hozzátok a HÍR! Soha nem voltatok egyedül…

SANTANYÁ-NK (Szent Anyánk) szerelmetes áldásával, védelmező oltalmával burkollak be benneteket, Testvéreim!

Juventus
 

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése