2013. december 19., csütörtök

Nagyvárad, 2013.12.18. Kárpátia hajója készen áll!

2013.12.18. Reggel 6.45 óra...


Itthon teljes csöndben elhagyjuk a lakást. Lelkünkben készülünk arra, amiért elindultunk...

Moldván János, Eperjesi Ildikó, Bálint János az égiek által kijelölt társunk az úton. 
Így, öten vagyunk valami olyan dolog hordozói, amelyre immár nem először van szükség.


Jászkarajenő temploma

- Amire szükségünk lesz, az a személyes szimbólumunk, - ami ugyan Jani2-nek még nincs meg -, a Pálos forrás kövei a Zemplénből, a Gönci Szív, illetve amit Kiskunhalasra menetben Jászkarajenő templomában fölvettünk a mennyezet egyenlő szárú keresztje alatt vasárnap.- Mi fog történni? - kérdezi Ildikó.

- Nem tudom. Sosem tudom meg, csak a helyszínen. Egy valami biztos: Érkeserőbe még előtte be kell menni, úgyhogy nem Ártándnál megyünk át a határon.


Várakozással telve haladtunk.

Nyírábrányi határátkelőt alig elhagyva jobbra tértünk le, hisz erre vezetett a legrövidebbnek jelölt út a térkép szerint. 
A GPS mást javasolt, de én kitartottam az eredeti útmutatás mellett.
Érsemjén - Érkenéz - Érselénd - Érkeserő, majd onnan a 19-es úton tovább, Nagyváradra... Gondoltam én.


Érkeserő még nyáron került képbe, amikor Erdélyi feladatunkra készülve igyekeztem kideríteni a Kalotaszagi Piramis pontos helyét, és a face-en ezen a településen élő fiatalember segítségét kértem benne. Azóta tudtam, hogy egyszer még arra el kell menni. Úgy tűnt, most volt itt az ideje.Érkenéz románok lakta kis település, friss aszfalt burkolattal.

Érselénd irányában már nincsen útburkolat...
- Milyen jó utak vannak erre! - gondoltuk. Ám amint kiértünk a település külterületére, mint ahol megállt  az idő valamikor az 50-es években. kőrögekkel, földdel takart,szinte szekérrel is alig járható út, egészen végig-végig.
Nem adttuk föl, mert nekünk el kellett ezen az úton jutni oda, ahová az égiek vezettek.
Elfogyott az út...

 - Valahol le kellett volna fordulnunk! Miért nem arra mentünk, amerre a GPS mutatta? - és hasonló mondatok hangzottak el, ám tulajdonképpen nagyon vidáman telt az út az 5 km/óra átlagsebességgel megtett 40 perc alatt.

- Kérdezzünk meg valakit, merre kell menni! - egyeztünk meg ebben, nevetve saját lehetetlen missziónk élményein.
Tehát az Isten háta mögött néhány km-el, az utolsó utcán meglátva egy idős nénit, megálltunk, és megkérdeztük merre kell Érkeserő felé menni.
- Visszafelé még három sikátorral kell lefordulni. - mondta készségesen, szép magyar szóval.
- Honnan tetszettek gyönni? - kérdezte.
- Miskolcról - mondta Ildikó.
- Én is éltem Miskolcon három évet! Aztán mikor ide elgyöttünk, már nem tudtunk visszamenni, mert elzárták a határt. 93 éves vagyok. Nem ismerik véletlenül Dieneséket Miskolcon? Ha igen, kérem mondják meg nekik, hogy HELLA NÉNI szeretettel üdvözli őköt Romániából! Szóval három sikátorral visszább forduljonak, le, arra lesz Keserő, nem messze! Isten áldja Kedvesek, nagyon örvendtem a találkozásnak! - hangzottak kérdéseinkre, ennek a szeretettel és tisztasággal telt léleknek áldott szavai.


Megértettük, miért is kellett erre mennünk, és megtennünk 4 km-t csaknem 1 óra alatt:

A Hella görög, német eredetű, női név.

Pontos jelentése vitás, talán fényes, sugárzó. Valószínűleg a görög heliosz (nap) szó származéka.

A Fény sugara mutatta nekünk meg az utat, merre haladjunk tovább...

Hella néni még talán a Nagy Magyarországra megszületve hozta el magával azt a kódot, melyet most auránkba fogadva el kellett vinnünk Nagyváradra, hogy Isten által rendelt időben, együtt a többi, már bennünk hordott minőséggel megnyissuk az Ég Kapuját...
Természetesen visszazötyögtünk a főútra, aztán kb. 60 km után Nagyváradra értünk.


Nagyvárad, székesegyház udvara, 
Szt. László szobra köröl. 13.35 óra


Nagyvárad, Székesegyház


Gyors üzenet mindenkinek, égi kérésre, hogy kapcsolódjanak a munkába 14.00 órakor, az előző este megadott útmutatás szerint.

A helyszínen lekérve a feladatot, rövid hangolódást követően az alábbiak történtek:


Helyzetünket a szobor körül egy pentagramma 5 csúcsának megfelelő helyzetben kellett fölvennünk.

oltárunk
Elkészítve kicsiny oltárunkat, azon elhelyeztük a köveket, Tibi állt a csúcsnak megfelelő helyzetben, kezében tartva a kristály virágot, ahogyan kérték. Természetesen megjelent Mihály főangyal, és Gábriel, Szent László, ki az egész folyamatot irányította, és személyes energiáját, fizikai megjelenésének maradványait is segítségül hívva végezte feladatát.
Szent László szobra  Székesegyház kertjében
  • Szívünkbe összekapcsolódtunk a Szt. László szobra alatt kb. 2 km.re helyezett virággal, összekötve ezt a pontot a Központi Nap magjával, és Földanya magjával., majd magunkat is a kialakult tengelynek alsó és felső pontjával. 
  • A szobor alatti virág közepébe helyeztük személyes szimbólumainkat - (természetesen addigra az előző este nyomokban felismert Jani2-szimbólum is megérkezett, és lerajzoltam számára) -, a Jászkarajenői kódot, valamint a Hella néni által hordott, és számunkra átadott kódot, mely Kárpát Haza alakját formálta meg, rajta egy egyenlő szárú kereszttel.
Ekkor el kellett mondani a számunkra legmegfelelőbb imát.
És ekkor beindult a propeller...
  • Mind az öten 1-1 tengelyt alkottunk, amely köröl a Központi Nap, a Földünk központi magja és a szobor alatti virág alkotta a lapát éleit, és mi tengelyünk körül forogni kezdett először lassan.
  • Ezt követően az öt propeller  megkezdte forgását a Központi Nap,  Szt. László szobra alatt 2 km.el elhelyezett kristályvirág és a Föld Magja által meghatározott tengely körül.
  • A forgás megindulását követően egy-egy szállal bekapcsolódott Napunk, és párja, Babba Mária, a Fekete madonna, azaz nem látható, naprendszerünk második Napja is.
  • Az auránkban eddig felhalmozott kódok, mint megannyi fényes csillám - a felhajtóerő hatására vonzódtak bele ebbe az energiatengelybe. Mind a miáltalunk alakított tengelyen, mind a főtengelyen kétirányú, tórusz-mintára áramló energiaáramlás indult meg.
  • Ez az energiatengely kb. 20 km magasságban 3 helyszínre adott még
    egy.egy nyalábot: Kolozsvár - Szent Mihály Katedrális, Gyulafehérvár - Székesegyház, Feldebrő - Altemplom, Teremtés Oszlopa.
  • Ezen négy pont egy háromszög alapú gúlát alkotva jelent meg a térben, fényes testet képezve. Ugyanez megjelent a Föld belseje felé is, 20 km mélységben az alsó csúcsával, mely kiterjedt éteri test forgásba kezdett. Alsó része egyik, felső része másik irányban.
Amikor ez a folyamat meg lett indítva, kérték, hogy kb. azonnal hagyjuk el Nagyvárad térségét, és a határon 14- órakor, a küldött mantrákkal, a "kislapátok bekapcsolódásával" együtt dolgozzunk az energiakapu megnyitásán.

Mária szobráról készült kép, 2013.12.18.
Igen ám, de ha már ott voltunk, szerettünk volna bemenni a templomba is...


No, kaptunk rá engedélyt, mindössze kb. 5 percet, ám a várba, ahol Szent László földi maradványai nyugszanak, nem mehettünk.S lám: ötágú csillag alakja van várfalának... ezt én e cikk írása közben láttam először.

Tanakodott Gábriel és Mihály angyalunk, hogy engedélyt adjanak, ám elmondták: 
Nagyvárad vára, s ötágú csillag várfala.
különös...
Jelenleg, valójában az egész művelet át van képezve a vár udvarának közepébe, és olyan intenzív energia folyamat zajlik, hogy nem javasolják, mert nem tudni, hogyan reagálna rá a szervezetünk. 
Így megelégedtünk az 5 percnyi idővel a székesegyházban, és az autóban mantrázva hagytuk el a várost, Romániát.


Később elmondták nekem:Ha valaki révületben szeretne az Új Korszak Földjén látogatást tenni, megteheti. Kárpát Haza teljes átmérőjében nyitva áll a kapu!!! A két világ immár összeér!!!


S hogy lássátok, mi minden történt még aznap, ki hogyan látta, két beszámolót csatolok, amelyben Hédervári és Szurdokpüspöki Testvéreink mesélik el, mit láttak, tapasztaltak.

Elöljáróban csak annyit: Dombi Kata kérdezte aznap este: mi történt. Elmondta, hogy Jézus jelentkezett be nála akkor reggel, és annyit mondott: a mai napon lehull a lepel...


"Helyszín: Hédervár, Lorettói kápolna, Fekete Madonna

Reggel: 

ráhangolódás, gyertya gyújtás,  Magyarok Csillagdala.

Délután 1-2 között:  

Mantra elindítása közben szellemi lények sokaságának megjelenése.  
Áhítat,  Béke.  
A Belső Földi Testvérek csatlakozása.  
Mantra végeztével kristály minőségű energia megjelenése. 
Egy gyönyörű  kehelyből ömleni kezd a Fény Energia, lehatol a Föld Szívéig, együtt vagyunk és egyek vagyunk  Belső Földi Testvérekkel. 
Az Energia elindul a Nap felé,  áthatol azon és a Babba Napba csatlakozik. 
Hatalmas Fény robbanás, mindent elönt a Fény,  minket is,  a Földet is.  
Csendesség, nyugalom.  
Babba Napja Körül 13 Kristályminőség (Koponya) őrzi a Rendet. (!!!)"


Szurdokpüspökiből 18.-án este az alábbi üzenet érkezett:

Kérésedre figyeltük a mai jeleket.
9,45 kor érkeztek az első rezgések. 10,15 kor kezdtük a kapcsolódást. A Váradi Mátyás szoborhoz kellett helyezkednünk. Marcsi előtte nekem mögötte volt a helyem. Fényoszlopot felrezegtettük. A teremtés oszlopa a szobor talpáig ereszkedett le, így összeköttetés alakult ki a Teremés Házáig.  Szálat kötöttünk a többi kért helyszínek felé. Utána ezeken a helyeken is oszlopot állítottunk. Ekkor már a fényoszlopok a magasban összekapcsolódtak. A négy pont szabálytalan mértani alakot ölt ebben a térben. Az új valóságban azonban egy gúla alakú piramis jelent meg. Ezután tükröződött és a föld belsejében is megjelent egy csúcs. A Teremtés oszlopa lassan visszahúzódott.  Az Erdély medence új minőséget kapott. Szent Korona Ékköve felragyogott. A fátyol mellyel Mátyásnak takarnia kellett eloszlott. 
Csatolok egy mellékletet. Előbb azt vetettem papírra. 


Álmom örömöm ébredve köszönöm.

Állok a ló mögött s előtte párom.
Köszöntöm anyánkat ki hordja lábunk
Viseli cipőnket mi sokszor   sértette.
Kérlek bocsáss meg nékünk érette!

Felnézek az égre  Atyám fényessége,
Mosollyal Anyám Szerető szíve
Tekint le gyermekére.
Érkezik szerelmük aranyló fénye.

Összekötve bennünk
Földnek tápláló ereje
Atyánk Anyánk Szívszerelme.
Így élünk  mi e világon.

Teremtettek Ők
Társként  tesszük ezt mi is.
Behozzuk elénk e közös oszlopot.
Mely mindenséget alkotott.

Mátyás erejétől indulunk.
Gyula fehér várán át haladunk
Mihály  házát érintve utunkon
Sámuel hajléknál megállunk.

Mindenhol fohászok fakadnak
Teremtés házába eljutnak.
Onnan válasz érkezik:
Új piramis születik.

Oszlop e négy pontot kötötte
Az égbe felemelte
Rögzítvén e csúcsot
A földben tükröt alkotott.

E hely  Csillagként világít
Figyelmet térségre irányít
Szerelem aranyló fényözön
Mostantól mindenkit betöltsön.

Mit Mátyás eltakart egykoron
Oldásra került e napon.
Kitartás meghozta gyümölcsét
Népünk emelkedését.

          Szpüspöki 2013. 12. 18.    12,00   
                           Apáti Zoltán


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése