2013. november 15., péntek

Öreg Östenünk üzenete Krisztus Urunk második, szívünkbe történő eljövetele okán

"Minden gyermekem számára az a feladat: 
őszinte, tiszta, alázatos szívvel járuljon önmaga elé, és lássa meg gyengeségeit, melyek ettől még visszatartják! Visszatartják Áldott Fiam által tanított Igazságtól és Odaadó, Tiszta SZERETETTŐL, mellyel Ő szeretett Titeket, s mellyel Én szeretlek Titeket!
Mely mindent elfogad, mindent hiszen, mindent remél s mindent eltűr!
S szólhatsz bár embernek, vagy angyalnak nyelvén, és lehet hited oly erős, hogy hegyeket mozdíthat el, de ez mit sem ér, ha szívedben nem él az Igaz Szeretet!

Én így szeretlek Titeket EGYtől EGYig!
Oly sokat bántottátok Fiamat, ki kínhalált halt, hogy számotokra lehozza a megváltás lehetőségét... Oly sokan fordítottatok hátat Nekem, káromlások közepette, iszonyatos durvaságokat elkövetve jóra s szépre teremtett világotokban...
De hittem bennetek! Hiszek bennetek, hogy megértitek mindezt! 

Én megbocsátottam!

Hát bocsássatok meg Ti is! azoknak is, kik megbántottak, és önmagatoknak! Hisz egyiktek sem más, mint őszinte és igaz szeretetre vágyó kicsiny gyermek! Az én teremtő mivoltomnak szeretetre vágyó gyermeke.
Hát jöjj haza, Gyermekem!! Jöjjetek haza...

Ne csak üresen kongjon a szó: szeretlek!
Borulj térdre önmagad előtt, s bocsáss meg önmagadnak...
Tárd ki a szíved, fogadd be Szent Fiam szelíd és olthatatlan szerelmét, hogy megízleld: mit jelent igazán SZERETNI! 
És Érezd: Én ki Vagyok aki Vagyok, Atya, Anya s Fiú EGYben lehajolok hozzád, és fölemellek szerelmetes lelkemhez!

Az idő itt van, Kincseim!
Az Események elindultak!
És TE, Gyermeked, Édesanyád, ki szintén Gyermekem, csakis akkor jöhet át az Országomba, (hol a szeretet és végtelen jóság és szelídség tölti be a lelkeket, az Új Korszakába gyönyörű Planétádnak, szeretett Földemnek - mi az egyik leggyönyörűbb tudatú bolygó teremtett világomban - ), ha kész  vagytok elengedni ehhez az mérhetetlen, jóságos és szelíd szeretethez méltatlan összes emberi gyarlóságotokat!
Csakis Ti, Egyenként, önmagatokban megtalálva Szent Fiam Szeretetét - találhatjátok meg önmagatokban az Istent! 
Hisz Énmagam is magam vagyok a SZERETET!!!

Töltse meg lényeteket, szíveteket Krisztus Fiam odaadó és önfeláldozó szeretetének és SZELÍDSÉGÉNEK IGAZ FÉNYE!
Nézz önmagadba, Gyermekem, Te esendő, mégis szívemnek oly kedves!
Köszönd meg hibáinak, hogy eddig veled voltak, és hogy oly sok mindenre megtanítottak Téged, és engedd el, hiszen már soha többé nem lesz rá szükséged!

AZ ÚJ KORSZAK NAPJA ZENITJÉHEZ ÉRT!
Hát Légy végre Igaz, és Örök lehetsz!!!"

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése