2014. július 20., vasárnap

FELHÍVÁS 21.12 ÓRÁRA, A BÉKÉS VILÁG MEGTEREMTÉSÉRE - LEGALÁBB 144.000 TISZTALELKŰ. ÖNMAGA FELETT GYŐZELMET ARATOTT EMBER SZÁMÁRA! TE IS KÖZTE VAGY???


Míg Ukrajnában és Kárpátalján emberek vesznek oda, addig a világ polgárainak egy része oly békésen tölti nyári szünidejét, mintha minden a legnagyobb rendben lenne...

Míg Angliában, Párizsban, és számos országban tízezrek vonultak az utcára, addig Nálunk csönd van... Mélységes csönd. 

Mi lennénk az Isten Országa?!
És nem hallani semmit arról - fölösleges áldozatok esnek a pénz oltárán???
Hogy elég ebből?
Hogy tennünk kell a békéért???
Sok gondolat merült föl bennem ezen hírek hallatán...


Ma este, ÉS MINDEN EGYES ESTE 21.12-kor közös meditációra hívok mindenkit a Gázai és Ukrán területeken zajló folyamatok békés lezárásáért!!! 

A FÉNY GYŐZELMÉÉRT!!!
A MÉG  EL NEM VESZTETT ÁLDOZATOKÉRT!!!
AZ EMELKEDÉSÉRT!!!


MAGYAROK!

KÉRLEK, HASZNÁLJÁTOK FÉNYETEKET A VILÁG BÉKÉS EMELKEDÉSÉÉRT, A MÉG ÉLETBEN LÉVŐ, FÖLÖSLEGES ÉS ÁRTATLAN ÁLDOZATOK MEGMENTÉSÉÉRT!
144 000 tiszta lélek közös meditációja elegendő a felemelkedéshez... 
Nem vagyunk ennyien?! Vagy netán nem vagyunk elég tiszták még? Vagy neM kapcsolódunk össze EGYsÉGbe?

Ha őszinte akarsz lenni Önmagodhoz, Istenünkhöz, be kell lásd: még közel sem vagyunk önmagunk legyőzéséhez sem elegen. A többi kérdésről nem is beszélve.

Égi Anyánk szeptember óta erre kérlel minket...
Nem tettük meg a magunk egojának megtörését elegen...
Mert még sok az áldozat. A teljesen fölösleges, ártatlan áldozat...
És ez minannyiunk személyes felelőssége.

Nem mentheted föl magodat, drága barátom! 
Az pedig különösen nem, aki úton járónak, Fény Szolgálatban élőnek érzi magát, és még mindig gyarlóságokkal terhes és egoval küzd!

Én sem vagyok tökéletes. De szolgálatom már lemondásban, alázatban és elengedésben áll. És kész cselekedni - bármi is az égi elvárás!

Csak akkor ébredünk föl, és vagyunk hajlandóak megtörni egonk uralmát, és teljes lényünkkel szolgálni az emelkedés útját. ha kapuinkban is fegyveresek állnak?! 
Ne bújj el a kérdés elől, kérlek, hanem nézz szembe Önmagoddal!
Tedd föl a kérdést Magodnak!

Hogy Szent Korona Őfelsége Követe legyek? 
Hogy az legyek, és azt teszem, amit egy Igaz Magyar Magnak kell lennie? Tennie? 
Képes vagyok én teljes önvalóm Fényét használni már? - hiszen MAGként ezt kérted, várod és ezt vállaltam...


...
 Sokan vagyunk úton.
Sokunk ezek közük divatot követnek, jót kirándulnak, horgonyoznak itt-ott, ami nagyon dícséretes és szükséges.
Ám immár alázattal és teljes szolgálati erőtérben, arra méltóvá emelkedveTeremteni kell!!!
Azt pedig csakis szolgálatban tudjuk megtenni. Szolgálatunkba Atyánk képes beavatni, amihez semmi másra nincs szükségünk, csak éntelen, alázatos ÖmMagunkra.
Ez egy egészen más, sokkal magasztosabb, és alázattal teltebb tevékenységet jelent, mint amit eddig valaha is végeztünk...

Mindenképp meg kívánjuk várni, hogy belesodorják a világot a tervük szerinti világégésbe?!
És meg is magyarázzuk MAGunknak - hogy én mindent megtettem, amit tehettem!?
Mindössze annyit tettél, amire képes voltál, ez pedig még NEM ELÉG!
MAGYAR!!!
EMELD FÖL MAGODAT A MAG ERKÖLCS SZINTJÉRE HA AKKÉNT TARTOD MAGAD SZÁMON, EMBER!

Csak hogy tudd, mi minden áll készen ahhoz, hogy szolgálatodba végre beálljm és felnevelkedj benne: 


  •  2014. húsvétján Nemzetünk és Pálos Rendünk újjászületett, Szent Koronánk Kódjai aktiválva lettek!

  • 2014. Pünkösdjén, a Pálos Kő Kódjai - 24 Fénykori Pálos jelenlétében, egy éjjeles virrasztással a Kő társaságában, Pilisszántó Istenanya Kápolnájában, Polgi jelenlétében -  már a Térbe lettek árasztva - mely előkészítette  a szolgálat energiáit. 

  • 2014. Július 2-án, Égi Anyánk Sarlós Boldogasszony napján, Szurdokpüspöki Istenanya Kútjánál a Szolgálat Energiáik kiárasztása megtörtént, és az oda tiszta szívvel, fogadalomtételre indulva megjelent testvérek, immár Szent Korona Őfelsége s
    zolgálatában teszik Isten Adta Dolgukat, Isten tervében Teljes odaadással dolgoznak.
  • Égi Anyánk hívó üzenete eként szólt a 2. MAG próbát követően a szolgállatra jelentkezős számára:


Áldottaim!

Égi Anyátok szólok.
Nem engedtem leányomhoz közel eddig ezt az információt – Időtök szerint 2014. június 29. 20.00 órakor kezdi lejegyezni ezen sorokat.
48 óra elteltével a MAGOK SZOLGÁLATI KÓDJAINAK KIÁRASZTÁSA MEGKEZDŐDIK.
Ti időszámításotok szerint 2014.júlis 02-án Szurdokpüspöki kutamhoz folyamatosan várom azon gyermekeimet, kik készek szolgálatra, és fogadalmat kívánnak tenni – először, és mindahányszor kérjük – Szent Korona Őfelsége szolgálatára.
Szent Koronája a Magyari Magnak – az Isteni Igazság és Rend, Gaia testének emberiségére vonatkozó Törvényeit képviseli.
Lehet őt közvetíteni.
Lehet őt tisztelni.
Ám a MAG feladata:  SZOLGÁLNI!
Leányomat és vele együtt tevékenykedő Testvéreit készítettük föl arra, hogy Isten Országát felépíteni segítségére legyen mindem MAGnak.
Alapvetéseinket általuk és hozzájuk kapcsolódó MAGok által fogjuk kiárasztani.
Védelmetekről – kik ezen TERVben teljes lényetekkel szolgálatba álltok, nem keresve kifogást, nem keresve kibúvót, nem kételkedve hívásunk valóságában – a Teremtés Háza - Atyátok, Fiam, Én és minden angyali sereg biztosítja. Nincs hatással rá semmilyen befolyás.

Éva gondolatait látva ki kell mondanom:
Csakis a Vak Ősi Bizalom, az Isteni Igazságba vetett hit lehet, mi szíveteket irányítja. S mi szíveteket megszólíthatja. 
Nincs helye a Tamásoknak ebbe a feladatban!
Kik csak akkor hisznek, ha látnak! Kiknek bizonyítékok sorára van szükség ahhoz, hogy érezzék –  ezen szavaim leányom által leadva – a MAGOK ISTENI FELADATÁNAK BETELJESÍTÉSÉRE HÍVÁS MINDENEK TEREMTŐ ANYJÁTÓL.

Július 2.-án, Szurdokpüspöki Istenanya kútjához várok mindenkit,
·         Ki hitében erős, és nem látva az események vonulatának irányait is kész és képes Isteni Vezetésbe lépni,
·         Ki kész minden nehézséget és bizonytalannak látszó helyzetet ősi bizalommal – hogy az az Isteni  Terv egészének megvalósulását szolgálja – alávetni magát, nem vitatva vezetettségének igazságát,
·         Ki kész Isten és ember előtt minden napon hangosan fogadalmat tenni – megerősítve önmagát ezen kötelességében, ha a Mindenség Egy Ura Istene azt kéri .
·         Ki Önnön földi életét felajánlani kész teljes egészében Szent Korona Őfelsége Országának Szolgálatára, függetlenül attól, mily gyenge még a Nemzet, és mily sok az anyagba veszettnek és elvetemültnek látszó ember.Hívásomra csakis az jöjjön el, ki számot vetett önmagával.
Ki megigazulását nap-nap után megéli.
S ki jó szándékkal és alázattal Isten Szolgálata iránt, EGYSÉGben munkálkodásra kész.
 Isten útmutatásait követve, félretéve kicsiny emberi elképzeléseit, forrongásait, akaratát.

A szolgálat – alázat.
Vállalás, mely nem vonható vissza önként. Csakis Isten szándéka szerint.
A munka, amelyre hívlak Szent Fiammal és Atyátokkal - a Magyarok Szakrális Szolgálatára nevelkedés, és a Nemzet szakrális hátterének felépítése.

Csakis a MAG népének sarjai képesek egyéni szolgálatukkal, szakrális létükkel fölemelni a Nemzetet.
Csakis ennek tükrében és hátterével tudjátok Isten Országát felépíteni.
Csakis Isten Országa képes a Nemzeteket átsegíteni a Fény Korának Rendjébe.
Csakis  A Világotok Nemzeteinek sarjai képesek egyénenként létüket a Fény útjára emelni.
S Csakis Gaia népeinek Fénybe emelkedett sarjai képesek magát Gaiát fölemelni a Fény korának megfelelő energia-tartományba.

Minden rajtatok múlik…
Nektek kell először felnőni vállalt küldetésetekhez!
A MAG mindenhol a világegyetemben ezen szolgálatát végzi!
Ébreszt! Vezet! Szolgál alázattal, nem várva érte sem hálát, sem elismerést senki mástól – csakis Istentől.
Ezért vagytok oly különlegesen kedves az Atyának!

Leányomat, Fiamat és Társait Szurdokpüspökibe rendelem, Ti időszámításotok szerinti 2014. július 2. 8.00 órára, ahol napnyugtáig várja szolgálatra jelentkező Gyermekeimet.
Leányomnak és Fiamnak mindenkivel egyénileg kell beszélnie.
Előtte, és már fogadalmaikban sokszorosan Isten és ember előtt színt vallott Társaik segítségével mindenki leteheti fogadalmát, melyet már leküldtünk számotokra, és kérem leányomat, ossza meg veletek.

Az elkövetkezendő időszak feladatai háttérben zajlanak majd. Csöndben, ám határozottan.
Minden megosztható információt a Leányom által kezelt felületen elolvashattok majd.
Ám a munkájukba csak azok engedtetnek bevonatni, kik fogadalmukat megtették.
Önszántukból, teljes felelősséggel.

(Itt most megosztom veletek a fogadalmak szövegét. Éva)

FOGADALOM AZ EGYSÉGBEN VALÓ MUNKÁLKODÁSRA

Boldogasszonyunk, Égi Édesanyánk!
Jézus Krisztus tanítását követve, Teremtö Atyám, Szent fia és Irántad érzett szeretetemtöl áthatva kinyilvánítom a Nemzetünk EGYsÉGe iránti hüségemet

Én Lőrincz Éva           

Dicső őseink iránti tisztelettől, Nemzetünk és embertársaink iránt érzett felelősségtől vezérelve, szabad akaratomból fogadom, hogy életemet a Szent Korona által sugallt Isteni Törvényekhez igazítom.

Fogadom, hogy Jézus Urunk Újszövetsége szerint embertársaimra
Test-Vérként tekintek, a Szeretet Isteni Törvényének betartásával.

Fogadom, hogy minden cselekedetemmel és teljes lelkemmel családom, Nemzetünk és emberiségünk felemelkedéséért munkálkodom, az EGYsÉG megteremtését szolgálom.

Fogadom, hogy életemmel és munkámmal az EGYsÉG szellemét, Isten által vezérelt munkámban, társteremtőimmel, az EGYüttmüködés Szent Szándékát képviselem.

Fogadom, hogy életemben Atyám által rám ruházott feladataim megvalósításában iránymutatásaidat szívembe fogadom, abban teljes lényemmel részt veszek.

Törekszem rá, hogy tetteimben az Égi Törvények vezéreljenek a kereszt-én-i tudat vállalásával.
Fogadom, hogy az Isteni Szeretet zászlaja alatt Nemzetünk szellemi EGYsÉgét, Jézus Krisztus Újszövetségét, az Isteni Szeretet Rendjét hirdetem.

Felajánlom a változás korában Magyari Mag életemet emberiségünk felemelkedésének oltárán, és életemet Teremtő Atyám gondviselésére bízom, szolgálva óhaját.

Miképpen ezen fogadalmaim szerint élek, Isten
engem úgy segéljen!


  
FOGADALOM A SZOLGÁLATRA

Én, Lőrincz Éva, a FÉNY Gyermeke vagyok. 
A FÉNY-t szolgálom!
Áldott a FÉNY, áldott az ÉLET!

Hitem és sokadszor – Isten és Ember színe előtt is - megtett fogadalmam szerint az Isteni Igazság és Rend Szolgálatának szentelem teljes Életem, Létezésem - minden síkon, téren és időben.

Ezen fogadalmamat bármely helyzetben MAGYAR MAGomra nézve hittel és alázattal vállalom, és annyiszor ismétlem el, ahányszor az Ég és Teremtő Istenem várja.

Fogadalmaim súlyát érezve vállalom annak minden terhét, és alárendelem MAGom Isten Szent Akaratának – „A Te akaratod legyen meg Uram, ne az enyém. Kicsiny emberi létezésem minden indítéka és cselekedete nyugodjék a Te szándékod szerinti úton vezetettségben.”

Atyám - a Teremtő EGY vezetését követve élem életem, s nem téríthet le erről sem tudatlanság, sem önkény, sem semmilyen hatalom, ki nem az EGY akaratát szolgálja. 

Teljes lényemmel szolgálom a FÖLD bolygót, annak minden áldott teremtményét azáltal, hogy Isten Szent Tervének alárendelem létemet, és döntéseimben csakis Isten Szent Tervének útmutatásai vezessenek, s azok határozzák meg cselekedeteimet! 

Kérem Istenem, hogy minden pillanatban támogasson Szent Angyalai és Lelke, Szent MAG Lelkei segítsék utamat, hogy vezetésükkel Nemzetemet és a FÖLD bolygó minden áldott teremtményét segíthessem az átminősülési folyamatban - szeretetemmel, hitemmel, munkámmal!

Kérem Istenemet, a Forrás Fényét, az EGY-et, hogy létezésem minden vetületében élvezzem azon szabadságot, melyet a kicsiny emberi létezést bilincsben tartó elme felszabadítása jelent!
Szabadítson meg minden béklyótól, melyet az anyaghoz való kötődés terhe határoz meg!

Lemondok anyagi létezésem minden ingó és ingatlan vagyonáról, s azt az Isteni Igazság és Rend Földi Képviselőjének - Szent Korona Őfelségének tulajdonába átadom.
Ő rendelkezzék vele, Isten szándéka szerint. 

Midőn ezen fogadalmam szerint élek, Isten engem úgy segéljen!


Ismét Égi Anyátok szólok.

Azért kértem, hogy Éva húzza át saját fogadalmának utolsó bekezdését, mert erre még bizonyára nincsen kész mindenki, és nem célunk emiatt senkit távol tartani a szolgálat útjára lépéstől.
Ehhez a fogadalmi mondathoz hitben, elkötelezettségben, szolgálatban szükséges elérni egy szintet, hogy ezt valaki teljes hittel kész legyen fölvállalni.
Ehhez föl kell nevelkedni…

Ám tudnotok kell:
Szent Korona Országa ilyen alapokon fog újra felépülni.
A MAGnak ehhez kell fölnevelkedni – ilyen szolgálati szintre.
Semmilyen, jelenleg a „rendszerben” jelen lévő eszköz és módszer nem szolgálja Isten Tervét.
Csakis a szeretetben fogant és áramoltatott energia lesz a Fény Korában eszköze a Teremtésnek.
Csakis ebbe építsétek világotok alapjait!
Erről azonban a Térbe több információt nem engedünk ki – egyenlőre.

Tehát július 2.-án, várlak kutamnál Titeket fogadalomtételre.
Csakis az induljon útnak, ki jó szándék és Isten Szolgálata iránti elkötelezettség szerint teszi.
A többieket távol tartjuk Isteni Szándéknak megfelelően.
Előttünk nyitott könyv gondolatotok, lelketek minden rezdülése. Jó és rossz egyránt.
Szeretünk, és bízunk bennetek, Magjaink!

Van bennetek már annyi tartalék, amivel el lehet indulni a Nagy Terv megvalósításán, melyet soha nem fogunk egyben megmutatni, csakis biztonságos lépésekben.

Szeretlek Titeket, Áldott Mag Magyarjaim!


Égi Édesanyátok, ki megóvtalak Titeket a történelem viharaiban is

2014-06-29. 2126 óra
  • E napon az Indián- és Mag energiák EGYsÉGbe rendeződtek! 
  • Szintén e napon a magvetés és aratás, a MAGok kiárasztása - Szurdokpüspöki Istenanya Kútjánál és Gyöngyöspata Várhegyén lezajlott.

  •  Nemzetünk 2014. július 5.-én immár nagykorúvá érett, ereje teljében várja megkoronázását...
A Salföld helyszíne

  • E napon - az Everness Fesztiválon a Balatonban 13.30-kor meditálók által előkészített vízben, Zamárdiban és a déli Parton szolgálatot teljesítő testvérek munkálja révén az október 23.-án Balatonba, Tiszába és Dunába helyezett kristályos segítségével Salföld energetikai előkészítése zajlott le, 14.00-15.30 óráig, majd 15-45-től az ott lezárt Ősi Tudás is felszabadításra került. (Ha emlékeztek korábbi írásomra, ez már ónos esőben, estefelé Demjén Rózsit énekelve már előkészítésre került. Ehhez Csorba Váránál 2 hete, pénteken vettünk föl 2 energiamintát, amit hozzá volt szükséges tenni a korábbi jogarral, piramisokkal és kulccsal együtt.)
Özséb szavai az alábbiak szerint hangzottak Salföldön:Özséb vagyok!                                                       2014. július 05.     5: 30 perc
Most Én szólok Mindannyiótokhoz.
Több száz éve vannak ezek a kódok ide bezárva.
Csak abban az esetben nyissátok ki őket, ha valóban akarjátok a jobb világot, s Magatok is ezt akarjátok!
Olyan erő és energia fog felszabadulni, amit el sem tudtok képzelni.
Aki nem méltó rá, ide se álljon! Olyan tiszta energia fog itt felszabadulni, amit nem is gondoltok. Sáfárkodjatok vele tisztelettel, becsülettel!
Őseitek tették ide, ha itt lesz az ideje, tudjátok újra használni. Érdek nélkül lehet felbontani a kódokat.
Ha nem sikerül, tudjátok: még nem álltok készen a kezelésére!
Tudni kell, hogy aki itt áll, Tudóvá fog válni, és ez FELELŐSSÉGGEL jár! Már nem önmagának akar dolgokat vele teremteni, hanem másoknak, másokért.
Az ÉN már nem létezhet számára, csak a MI.
Egységbe rendez sok olyan energiát, ami most kusza módra volt kiengedve a Térben. Összefog és összerendez mindent körülöttetek.
Nyissátok ki a szíveteket!
Nem csak a Teremtő felé, hanem egymás és mások felé is! Teremtsetek ezzel az Energiával új világot, új életet!
Bízom benne, hogy elődeitek áldozatvállalása nem volt hiábavaló. Nőjetek fel, vállaljátok sorsotokat, szerepeteket ebben a nehéz, de bizakodható jövőben! 
Semmi sem látszik még abból az életből, amire vágytok, de a Térben már létezik. Sokan azt gondolják: nem változik semmi. Pedig minden változik, de először az Energiája jelenik meg, s ha mindenki erre vágyik, megvalósul a fizikai világban is.
Jöjjetek, imádkozzunk!

Mennyei Atyám!
Itt állok a színed előtt, s arra kérlek, hogy ezek a kódok kibontásra kerüljenek.
A FÉNYT SZOLGÁLOM.
Teljes testemmel, lelkemmel.
Szívemmel követem szavaidat.
Salföldön, Szer utáni elemzés...
Kitárom Lelkem a Mindenség TUDÁSA előtt.
Befogadom igaz Lélekkel, s arra használom, hogy az Emberiség javát SZOLGÁLJAM.
Atyám, Hozzád hű leszek, s Szeretet Törvényedet, minden körülmény között megtartom.
Isten Engem úgy segítsen!

Most kerülhet sor a kódok kibontásához és befogadásához.
Alázattal tegyétek. Amikor lezárására került a sor, bíztak Elődeitek abban, olyan korban kerül kibontásra, amelyben még ha szikrájában is, de létezik a SZERETET.
Ezekhez csak ALÁZATTAL és  SZERETETTEL lehet hozzáférni.
Isten áldja meg jóságotokat, elszántságotokat, hogy a nehézségek ellenére itt vagytok és ide szántátok időtöket, életeteket.
Járjátok az IGAZ utat, s legyetek lámpásai az utánatok következőknek!
ÁLDÁS legyen Veletek, s minden cselekedetetekkel!
ÁLDÁS    ÁLDÁS    ÁLDÁS
Csatornázta: P. J.M.


Romhányban, Zárásra készülve...
Olyannyira  kinn van minden a Térben, amihez már csak nekünk, egyénileg kell felnőni, hogy a teremtéseinkkel Igazságot és Békét tudjunk teremteni, hogy Romhányban a már vissz lehett zárni azt a felnyitott, hatalmas űrt - feltöltve Szeretettel és Fénnyel, amelyet még márciusban nyitottuk föl, nem is sejtve, minek nyitottunk ott utat, még Drága Zsuzsánkkal...Minden készen áll, Magok, csak a Nemzet fizikai tagjai nem! 

Mi nem vagyunk készen, Magyarok - egyénenként!!!

Láss tisztán és elfogulatlanul, és kérlek, ki olvasod-e sorokat, nézz Önmagodba!

Mindent letettél?
Mindent, egészen?

Csak magodat tudod becsapni. Aki előtt ,meg kell állni, Istenünkm Teremtő 

Atyánk. Ő lát Téged. És megítéli lelkedet.Tedd le még megmaradt, MAG létednek kiteljesedését gátló sallangodat, és dolgozz végre Teljes Fényeddel, amelyet Magodban hordasz! 

Nem elégedhetsz meg 98 %-al sem! 

99%-al sem! 

Tökéletes szolgálattal! Csakis azzal! 

Ehhez szerénységed, odaadásod, alázatod és hited a fokmérő. 

És a mértéket nem te állítod - mennyi a 100 % - az Atya tudja, mire vagy 

képes és mire hívattál. Azt pedig teljes mértékben elvárja, 

- akkor, és csakis akkor emel be szolgálati szintedbe!

Ezen beavatást Istenünk adja, s azt ki kell érdemelni. Ahhoz föl kell nőni a 

szakralitás szintjére - és ez nagyságrendekkel túlnő az eddig végzett munkán!

...

Szolgálat...

Komoly teher, komoly felelősség.

És az EGYségben teretmtés az eszköz az Isten Tervének

 megvalósítására.!!!

Az EGYetlen út!

Az Isteni Igazság és Rend Krisztusi tisztaságú Fénye  szívben!

Csakis ezáltal léphettek szolgálatba - nem beavatás által.

Fogadalom  és kinyilatkoztatás által Isten és Ember előtt.

Alázat által. 
Önzetlenség és őszinte, igaz szeretet által.
Istenünk engedélyével.


S hogy min fogjuk először lemérni - képesek vagyunk-e elég FÉNYt 

képviselni és mozgatni?

Hát abban mérjük le, hová emeljük a békétlenkedők lelkét!

Mert a MI FELELŐSSÉGÜNK!!!

ISTEN ORSZÁGÁNAK LENNI NEM ELISMERÉS, ÉS DICSFÉNY, 

HANEM felelősség és SZOLGÁLAT, - NEM VÁRVA SEMMIT CSERÉBE! 

TENNI A DOLGUNKAT, ÉS ADNI-ADNI-ADNI - EGYSÉGBEN!!!

SZERETETET, FÉNYT - VÁLOGATÁS ÉS ELŐÍTÉLET NÉLKÜL!


Tehát Munkára MAGYAR!!!


MINDEN ESTÉRE meditácIót hirdetünk!
144 000 MAG  nincs a világban, ki szívében igaz és tiszta?!
Akarj azzá válni, és teremtsd meg Isten Földjét, ahol Béke, Igazság és Szeretet uralkodik!
 Dolgozz!
Teremts!
Áraszd ki Igazságod Fényét, és emelkedj!

Az energologia.hu oldalon meghirdetett világmeditációs mindennapi időpontban 21.12 PERCKOR!!!

Nem, nem máskor!

Nem akkor, mikor én jónak látom, vagy Te, vagy akárki, hanem amikor Isten kéri - igaz más által, nem általam, nem általad, és nem a más általi időpont ez, de ez nem baj! 

Hiszen ugyebár EGYsÉGben gondolkodunk! Nemde?


Ennek tükrében pedig nyilvánvalóan tiszteljük Isten Tervében ezen 144 000 tiszta, meditációban álló lélek útján elindított, és már ebbe elért eredményt és folyamatot, amire az energologia.hu oldal is létrehozásra került Isteni Útmutatás szerint. Mi ezt felnőtt MAGként megértjük, tiszteletben tartjuk, és természetesen saját FÉNYünket is ebben az időpontban rendeljük hozzá a Teremtés Tervének kiteljesítéséhez!

Minden este, most egy hónapig kiemelt fókuszban fukusimai ártalmas hatások csökkentéséért, és a két, háborúba taszított Nemzet polgáraiért, támadóik lelkéért, az agressziót szítók bűneinek megbocsátásáért és FÉNY-nyel való átminősítéséért is meditáljunk!

Szánd rá az időt, ne csak sopánkodj és sajnálkozz, kérlek, mert a TE felelősséged is, hogy a dolgok merre haladnak! Csakis az igaz és tiszta szívvel végzett meditációd emel igazán a rezgésen, ezért önmagod folyamatos emelkedése, egod és kétségeid, bíráskodásaid leküzdése végleg - ezek alapvetések ahhoz, hogy Isten Tervének hiteles és igaz szolgálójává válj!

Fényerőd is ekkor teljes és erős!

Rajtad is múlik, merre halad a világ!
A Te személyes felelősséged is, hogyan munkálkodsz Magodon, mennyi FÉNYerőt képviselsz, milyen teret ölelsz át a teremtésben - alaphelyeztben!

Ha a FÉNY szolgálatába kívánsz állni, vagy abban érzed magad - komoly elvárása van feléd az Atyának!

Ne ringasd magod illúziókban...

Isten Tervét szolgálni - alázat, szelídség, határozottság és hit az Isteni Vezetés helyességében - kétségek nélkül. 

Ám ha azt hiszed, elbújhatsz a vállalt utad felelőssége elől - elmondom:
Istenünk minden szegletébe belelát szívednek!
Senki másnak nem tartozol elszámolással, ám Neki igen!
És nem érheted be félig megtett vállalásokkal, félig megtett küzdelemmel elméd felett!
Senki mást nem csapsz be vele - csakis saját Magodat. 
És ne lepődj, netán sértődj meg azon, ha Isten látja, és nem bízik meg benned teljesen, s a szolgálatodat nem érzi elérkezettnek!Akkor még hagy érlelődni.
Emlékszel mit mondott január elsején Szent Korona Őfelsége?
MAGként nem lehetsz elégedett fél eredményekkel! 
Az nagyobb kudarc, mint ha el sem kezded a munkát magodon...


HÁT TESSÉK DOLGOZNI ÖNMAGODON, ÉS TEREMTENI A BÉKÉT A FÖLDÖN!!!

MINDEN ESTE 21.12-KOR VÁRLAK A Térben!!!

ŐSZINTE SZERETETTEL ÉS BIZALOMMAL, HOGY MEGÉRTED MINDEZEN SOROKBAN REJLŐ ÜZENET MÉLYSÉGÉT, és személyednek szóló üzenetét:

Éva

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése