2014. április 17., csütörtök

VESZÉLYBEN HAZÁNK TERMŐFÖLDJE - avagy a 2014. év tavaszának legfontosabb feladata! - előzetes!!!!

 • Facebook beszélgetés - részlet:
  április 13.   "Magyarország" egy nem létező államforma, kormánya illegitim. A választás eredménye mindössze matematikai játszmák és statisztikai manőverek kusza játéka.

  ÉN A SZENT KORONA ORSZÁGÁNAK - MINT ÁLLAMFORÁNAK - SZUVERENITÁSÁT FOGADOM EL. ANNAK VAGYOK SZUVEREN LÉTEZŐJE.

  HA KELL, TÖRVÉNYEN KÍVÜLI VAGYOK, AKIRE EZEN OLIGARHA BÉRENC "ELITNEK" , KIJÁTSZÓ TÖRVÉNYEI NEM VONATKOZNAK. 
  NEM KÍVÁNOK A MAGYAR BETEGSÉGIPARBA EGYETLEN FILLÉRT SEM BEFIZETNI, MERT NEM AZ EGÉSZSÉGEMET SZOLGÁLJA, hanem a pénzvilág népességirtó terveit, a gyógyszeripari mágnások anyagi érdekeit. Helyette a természet és Isten gyógyító erejében, az egészséges lélek betegség mentességében hiszek ezt az életemben alkalmazni kívánom. 
  NEM KÍVÁNOM GYERMEKEIMET AZ ELMÉT TORZÍTÓ, VALÓTLAN ÉRTÉKEKET KÖZVETÍTŐ, TALMI VALÓSÁG RABSZOLGÁIVÁ NEVELŐ ISKOLARENDSZERBEN "OKTATTATNI". - HELYETTE NEVELEM ÉS TANÍTOM ÉN ISTEN SZENT LÉTEZÉSÜNKET OLATLMAZÓ IGAZSÁGAIRA, HÁROMÉVES KORÁN TÚL IS.

  NEM KÍVÁNOK MŰ ÉLELMISZEREKET FOGYASZTANI, ÉS AZZAL ETETNI CSALÁDOMAT! Helyette a drága Magyar Földben termelem meg élelmemet, nyers, tiszta, energetizált élelmiszert fogyasztok, ameddig szervezetem a táplálékot igényli.

  NEM KÍVÁNOK JAVAKAT GYŰJTENI, ÉS AZ UZSORAKORMÁNYZAT ÁLTAL KIKÖVETELT ADÓT AZ OLIGARCHA MÁGNÁSOK RÉSZÉRE ORSZÁGOMBÓL KIJUTTATNI - HELYETTE EMBERTÁRSAIMMAL EGYENLŐEN, MINDEN LÉTEZŐVEL HARMÓNIÁBAN KÍVÁNOK ÉLNI, JAVAIMAT VELÜK MEGOSZTANI.

  MAGYAR VAGYOK.
  EZ HIT, ERKÖLCS, JELLEM ÉS FELELŐSSÉG!

  SZENT KORONA ŐFELSÉFGE KÖVETE VAGYOK, ORSZÁGÁNAK SZUVEREN LÉTEZŐJE, KIZÁRÓLAG AZ Ő ÚTMUTATÁSI SZERINT KÍVÁNOM ÉLETEMET IRÁNYÍTANI!

  ELÉG VOLT! ELÉG VOLT...

  VAN BÁTORSÁGOTOK KIÁLLNI MINDEZÉRT????

  AKKOR RAJTA! 
  19 NAPUNK MARADT, HOGY SZOLIDAN VESSÜNK VÉGET ENNEK A POSVÁNYOS VILÁGRENDNEK...

  TALPRA MAGYAR! HÍ A HAZA!
  ITT AZ IDŐ: MOPST, VAGY SOHA!
  RABOK LEGYÜNK, VAGY SZABADOK?
  EZ A KÉRDÉS! VÁLASSZATOK!

  A MAGYAROK ISTENÉRE ESKÜSZÖM - RAB TOVÁBB ÉN NEM LESZEK.
  HISZEN SZABADNAK LENNI NEM AZT JELENTI: AZT TESZEM, AMIT AKAROK.

  SZABADNAK LENNI ANNYI: 
  JOGOM VAN AZT TENNI, AMI HELYES!!!!!!

  Én a szabadságot választom.              Lőrincz Éva
  • Lőrincz Éva SZERETEM HAZÁMAT! SZERETEM AZ EMBERT! MAGYAR VAGYOK, S EZ FELELŐSSÉG! iSTEN GYERMEEKÉNT KÍVÁNO LÉTEZNI, MEGÉLNI EMBERI MIVOLTOM TELJES VALÓSÁGÁT, S EHHEZ KÍVÁNOM HOZZÁSEGÍTENI MINDEN EMBERTÁRSAMAT! NEM VAGYOK A MAGYAR ÁLLAMNAK NEVEZETT +RENDSZER" POLGÁRA! SZUVEREN LÉTEZŐJE VAGYOK A FÖLD NEVŰ BOLYGÓNAK! A MAGYAR SZENT KORONA ORSZÁGÁNAK! NEM KELL TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS! NEM KELL ADÓ! SZABADSÁG KELL! ÉLET, ÉS SZERETET! ÉS ELVONULNI EBBŐL A POSVÁNYBÓL....
   1 órája · Tetszik · 2
  • Konföderáció Magyarország Kedves Éva! Ugyanonnan kapjuk a parancsokat mindketten. Rövidesen jelentkezem a parancs értelmezésem szerint kifejtésével, ami a mindennapi élet összehangolt szabályozását jelenti. Az "állam" fogalmához: amikor én tanultam (már ötven éve), az állam definíciója hiányzott. Néhány alkotmányjogi könyvet elolvastam az utóbbi időben, de a definíciót ott sem találtam. A meghatározás hiányának az az oka, hogy a felülről lebontás - ami a mai állam lényege - alapvetően tér el a természetes szemlélettől, ami szerint az azonos élettéren élő emberek alulról meghatározott érdek- és értékvédelmi közössége.
   Később részletesebben.
   Szeretettel, Halász József
   1 órája · Tetszik · 2
  • Lőrincz Éva Nekem az állam fogalmának meghatározását úgy tanították: " a hatalom erőszak-szervezete" . mintha igaz lenne... legalábbis én erre értettem.  Városm szeretettel leveledet, Józsi bácsi!
  • Konföderáció Magyarország Véget kell, hogy érjen a Nagypéntek 
   A két választás tanúságaként szembesülnünk kellett azzal, hogy az utolsó pártrendszeren belüli pártrendszer-megszűnési lehetőségünk is kimúlt a Jobbik „berendeződésével” a liberális-kapitalista rendszerbe. Egy társadalmi csoport kiemelte maga közül a vezetőket, akik négy év alatt annak az elkülönült osztálynak a részesévé váltak, aminek az őket kiemelőkkel szemben álló érdekeik vannak. Beigazolódott ismét Bibó elemzésének igaza: az osztály-szerveződésű társadalom önmagával fordul szembe.
   Mindenkiben egyértelművé kell válnia annak, hogy a földi hatalom szabályai szerint nem lehet az életünket meghatározó rendszert érdekeink és értékeink képviselőjévé és védőjévé változtatni.
   A másik megoldás a földi hatalom akaratával szembeszegülni: önmagunk érdekeit érvényesíteni azzal az eszközzel, amit őseink hagyománya adta a kezünkbe, az egységgé szerveződéssel érvényesített akarattal. 
   Véget kell érni a Krisztus-sorsú magyarság ezerkétszáz éves Nagypéntekének, szabaddá válva fel kell támadnunk. Az idei Húsvét feltámadásunk napja.
   Kérek mindenkit, hogy Húsvét vasárnapján ne csak lélekben támasszuk fel magunkat, hanem az egységgé szerveződés elindításával is. 
   Találkozzunk ennek szellemében Húsvét vasárnapján 16 órakor egy videobeszélgetésen, ahova ide kattintva (https://www.videocontrolpanel.net/meetings/join.aspx...) léphetsz be.
   Szeretettel, Halász József
  • Konföderáció Magyarország Hurai Ági vállalta a moderálást. Ha nem tudjuk technikailag ezt megoldani vasárnapig, akkor most még közbülső megoldással folytatjuk le a beszélgetést.
  • Konföderáció Magyarország Az idei Nagyboldogasszony napja lesz a Magyar Pünkösd. Addig nagyon sok dolgunk van. Erről kell beszélnünk a Feltámadás Napján. 
   907-ben a névtelen fürkészek szólították egységbe a magyarságot szabadságunk megvédésére. Megvédtük. Géza elkövette a halálos bűnt: eladta szabadságunkat. Most ismét a fürkészek fogják a szabadság visszavételére egységbe szólítani a Nemzetet.
   Táltos László Fejedelmünk a Magyarok Istenének erőt, megvilágosodást és kitartást adó kegyelmet kért Nemzetünkre szabadságunk visszaszerzéséhez, amit átmenetileg el is értünk a zsidókereszténység fennhatóságának kizárásával. 
   Most hallanunk kell László Fejedelmünk könyörgését és éreznünk, hogy értünk, a Szent Korona mai Tagjaiért is szólta szavai. 
   [Sajnálhatjuk, hogy László halála után Magyarország ténylegesen megszűnt „Apostoli Fejedelemségként” élni és visszarendeződött a diktatúra. 
   Aki „Apostoli Királyságként” ismeri ezt a kifejezést, annak szíves figyelmébe ajánlom ősi társadalomszervezési alapunkat, a kettős fejedelemséget, valamint azt a tényt, hogy a „rex” latin szó a XIII. századig a magyar nyelvben „fejedelmet” jelentett, és csak ettől kezdve erőltették ránk a „király” fordítást, mintegy emlékeztetve a szó alapját adó névre, Nagy Károlyra, aki diktátorként megbocsáthatatlan népirtással tette ismertté nevét a magyarság számára.]
   Tehát mindenkit – kiemelten a fürkészeket – várom Húsvét Vasárnap, a Feltámadás Napján az egységteremtést 


  Ehhez annyit szeretnék hozzáfűzni:
  Utunk Során Szent László fejedelmünk kifejezett kérése volt, hogy ne "királyként" említsük őket, mivel Ők fejedelmek voltak. Míg a "király" mindössze egy koronázott főt jelent, addig a Szent Koronával koronázott fő FEJED_ELEM. Minőségi különbsége óriási, és ezen hangok és szó energiája mozgósítja megfelelően a hozzájuk fűződő energiákat. Nem gőgből, nem elbizakodottságból, hanem az energiák pontos mozgatása és használata érdekében kérte mindezt, jelezve - Teremtő Nyelvünk minden mozzanatnyi és árnyalatnyi különbsége értékes energia béli különbséget jelent, ezért igyekezzünk precízen fogalmazni.Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése