2014. április 21., hétfő

Ősi Mag ébresztése - 1. rész - ÚTRAVALÓ SZENTJEINKTŐL

ÁLDOTTAIM!

Régen írtam már munkánkról, ám mindazon hozzájárulás, mit részünkre küldtetek, céllal ért hozzánk: Isten Tervének gondviselőiként részt vállalhattatok útjaink megvalósulásában, így a teremtés aktív részeseiként érezzétek Magotokat benne!
Rendkívüli feladatok zajlottak, mióta nem "találkoztunk".
Mivel sok a mondanivalóm, gyorsan hozzá is kezdek...

K.S. által lehívott kódok - részlet
 2014. év eleje táján, valamikor üzenet érkezett K.S-tól, akit dobogókői tartózkodásunk révén, áttételesen ismerhettünk meg.
Ő elmondta, hogy érdekes szimbólumok érkeztek számára - majd át is küldte őket.
Arról is beszámolt, hogy a Baja környékén élő társa, Á.E., meglátva a kódokat, olyan üzenetet kapott, miszerint Jákon kell majd Szert tartani, és rendkívül fontos lenne, hogy Lőrincz Éva azon ismerőse is részt vegyen benne, aki Héderváron él.
Igyekeztem ráhangolódni a feladat energiáira, de akkor mindössze néhány apró információt tudtam lehívni róla:

  • Hangot kell használni a szeren - hangtállal.
  • Egy csigavonal szerű épület részletet mutattak, amit falon láthatok majd meg, ott kell a szert megtartani Jákon.
  • A Szer ideje március 22.-én Héderváron lesz megkezdve. 

Ennyi volt az akkor kifejthető információ, és bizony a körút elérkezésének napjáig sem tudtam, mi is várható.


Akkor még nem is sejtettem, amit mára már teljes bizonyossággal érzek:
Romhányban, a gyöngyösi Szent Korona feladat előtt az Ősi Mag bontásának indító kódjait és energiáit bontottuk föl Úzóval,  Zsuzsával, és Drága Férjemmel, amit Rákóczi Fejedelmünk rejtett el számunkra. Zsuzsa tett neki ígéretet egykoron arra, hogy meg fogja találni ezt a helyet, és megfejti majd az Égig Érő Fa üzeneteit, és felbontja ezt az erőt velünk...
Füzérradvány 500 éves platánfája
(Megjegyzem: Rákóczi Fejedelmünk rendkívüli, beavatott személy volt, ki az utolsó volt Nemzetünk életében, aki nagyon, de nagyon sok információt és energiát rejtEtt el, programozott be jelen korunk számára - elsősorban fába.
Füzérradvány , Romhány, Ják, Hédervár... Sokszor csendült föl a neve, amikor a felemelendő kódokat bontottuk...)

Ezt igazolva történt az alábbi eset is, indulásunk előtti napon - csak hogy érzékeljétek Ti is, Drágáim: ni csenek elhanyagolható részletek.

Romhány - Rákóczi törökmogyoró fája
Romhányi utunk előtt, pár héttel korábban, Zsuzsa elmondta: valami nagyon mély kapcsolatot vél fölfedezni II. Rákóczi Ferenc és közte. Ekkor említett egy képet, amely nagymamája szobájának falán függött gyermekkorában. Ezen a képen Rákóczi volt, egy hölgy és egy kutya jelenlétében.
De most térjünk vissza indulásunk előtti napjainkra:
Diósgyőrben nézettük át az autót, indulás előtt.
Míg a párom a szerelőnél volt, addig Laurával elmentünk borítékot venni. Ám ott volt  volt egy antikvárium is. - Be kell ide mennünk - mondtuk mindketten.
A könyvesboltba lépve már messziről lehetett érzékelni - valahol, a hátsó polcon van valami, ami szólít...
Hamarosan meg is találtuk. (Laura lányom nagyon sokat fejlődött érzékelésében, mióta nem eszik húsételeket, mert egyszerűen nem kívánja.)
Az antikváriumban talált kép...
Dr Baktay István: Rádzsa Jóga - A magismerés és önuralom tana c., 1942-ben kiadott munkája volt az. (Tudni érdemes: épp előtte való napon érkezett Tibimnek az útmutatás: jógával szükséges lesz foglalkoznia.)

Elvettük a könyvet, nem nézve, mit is rejt magában, és az ajtó felé haladva az alábbi képet láttuk meg, és hozzá érkezett az utasítás is: - Ezt el kell vinnetek Hédervárra!


Az útra készülve el kellett mennünk hangtálat és egy beszélő fejet kellett beszerezni, ami rózsaszínű, ne túl nagy, de nem is kicsi, és aki várta, hogy megtaláljuk valahol....

Miskolcon nem nagy lehetőség adódik hangtál vásárlására, ám találtam egy kicsiny boltot egy bevásárló központ épületében.
5 hangtál volt éppen a zsúfolt, ám annál kedvesebb üzletben.
- Nagy gondot jelentene, ha mindegyiket megcsendítenénk? Mert én egy bizonyos hangot keresek... - Kérdeztem bátortalanul az eladó hölgytől, aki készséggel segített nekem ebben az ügyetlen kérésben, ami e területen való abszolút járatlanságomról tanúskodott.
- Ő lesz az - mondtam, kiválasztva egyiküket, aki épp a szív csakrára ható hangot képviselte, s elégedetten távoztunk a boltból - MEGVAN!

Ezidőtájt volt Miskolc Egyetemvárosban az ásványbörze, ahová - keresve a Fejet - indultunk el egy vasárnap délelőtt.
Meglepetten tapasztaltam, hogy mennyi ember volt ott!
Arrafelé lesz, a sarokban, úgy érzem . mondtam Laura lányomnak. Igyekeztünk teljesen üresen, és nyitottan végigjárni a helyszínt, minden hozzánk készülő kristály hívó jelét érzékelni, hiszen többen is voltak.
A jelenlévőket megtaláltuk, és ŐT is!
ott volt, a jobb hátsó sarokban, egy kedves hölgy asztalán. ketten voltak, egyikük volt az, aki Ránk várt.
Boldog voltam, hogy megtaláltam, és hogy ebben a "zajban" is képes voltam megérezni - "honnan jön a hang".
Hamarosan be is mutatkozott, nagy örömöt mutatott Ő maga is. VIOLIN a neve, és nagyon sokat beszélt a kocsiban. Többek között elmondta: a hangokról fog tanítani.... Kulcsfontosságú volt munkánkban e kis létező! Boldog vagyok, hogy ismerhetem...

Elérkezett a nagy utazás napja...

2014. március 21.-én útnak indultunk, 2 autóval.

Úzó két társával Mezőkövesd irányába indult el, hogy csatlakozzon még szeretett Társunk hozzánk, míg mi Eger felé haladtunk.
Szurdokpüspökiben találkozunk, Égi Anyánk indít majd útnak bennünket - szólt az útmutatás.

Egerben Marcsit fölvettük, aki előző este az almári tűzszertartást követően érezte: csatlakoznia kell hozzánk.
"A Mátrán keresztül haladjatok" - jelezte egy iránymutató hang.
Parádfürdőn még megálltunk egy kicsit, ahol vennünk kellett egy kicsin kristály földgömböt, majd Galyatető irányában indulva igyekeztünk Szurdokpüspöki felé.

Galyatetőt elhagyva egy helyszín beszédes volt, ám mondanivalóját továbbengedtem, tudatos szintre képzés helyett...
Hűvös, szeles idő volt fenn a hegyekben...
Gyönyörű panorámájú helyen haladt utunk, ahol egy egy helyben álló, ragadozó madárra lettem figyelmes, aki épp zsákmányát figyelte a magosból.
- Álljunk meg! - kértem Tibimet. Valamire fel szeretné hívni a figyelmünket!

Kiszállva visszatekintettem a magasban lebegő, fenséges látványt nyújtó madárra.
A fénytölcsér helyszíne
Amikor a madárra fókuszált a szemem, a mögötte lévő tartományban egy fénylő tölcsérre lettem figyelmes.
Mihelyst a FÉNYre helyeztem tekintetem, annak finom minősége nem volt szemem számára érzékelhető.
- Vissza kell fordulnunk - mondtam, s megkerestük a helyszínt. Épp az a hely volt, amit figyelmetlenségemmel elengedtem, ami szólított, ám a tudat szintjére nem engedtem le.

Mint kb. egy héttel később kiderült -, egy régi piramis tetején álltunk meg. Violin is velünk volt.

Marcsi, Tibi és én voltunk fizikai testben jelen.
Pártus üdvözlés...
Hamarosan csatlakozott Szent László, -István és -Imre. László Fejedelmünk elmondta: Végig velünk lesznek az úton, s vezetnek bennünket.
László megkért, hogy egyenlő oldalú háromszög csúcsaiba álljunk, melynek közepébe helyezzük el Violint is, fogadva az indulási energiákat, ebben a pontban.
Arra kért, tudassuk Veletek:
- Használjuk ismét, évszázadok homályába veszett Pártus Kéztartást, amellyel Szent Korona Őfelsége Pankrátorának alakja is ábrázoltatik (jobb kéz fölemelve, negyedik ujja behajlítva, bal a szív fölött ), jelezve ezzel - fogadalmunkat megtettük, és eskünkkel pecsételtük szándékunkat az Isteni Igazság és Rend Krisztusi Fényének szolgálatára, azaz Szent Korona Őfelsége követségére vállalásunkat megtettük.
Ezen kézjeggyel üdvözöljük EGYmást, kik ezen esküjükel e földi létezésben ISTEN, s EMBER előtt megtettük, jelezve: szolgálatunk teljes életünket áthatja, s létezésünket az Isteni Tervnek rendeljük alá, Testvériségünk ebben alázatos és teljes.

Végül megjelent Égi Édesanyánk, Teremtő Atya, és Jézus, akik áldásukat adták az útra.

Ezt követően Fallóskútra kellett betérnünk.

Mátraszentimre - Fallóskút
Fallóskút - bejárat
Igazi gyöngyszeme a Földnek... Kristálytiszta,Istenanyai erőtér!!!
Egy erdő közepébe, Galyatető közelében, Égi Édesanyánk Szent helye! fenséges csönd, béke...
Ha tehetitek, látogassatok el oda! Töltekezzetek föl szeretet-mezejének finom esszenciájával! fenséges hely!

Itt Istenanya szobra előtt meg kellett csendítenem a hangtálat, amelybe belehelyeztem előtte Violint is, a rózsakvarc kristály koponyát. Akkor még nem értettem, miért is kellett ezt megtennem, de már megtanultam nem kételkedni és feleslegeseket nem kérdezni. Erre kért Égi Édesanyám, ígycselekedtem.

Közben Tibim járta körbe a helyszínt.
- Tudod, mi van a szobron, ami a bejárat mellett áll? - kérdezte mosolyogva.
Megdöbbenve álltunk meg a szobor előtt....

A szobor körül, háromszögben elhelyezve Szent László, István és Imre, az oszlopfő tetején Égi Anya, Atya és Fiúgyermek - a Szent Szellemet jelképező galambbal, és a tetertő Nap, Egy, a Forrás fényét jelkpező Napkoronggal...E szobor tövében vállalásunkat az Út Szolgálatában megtettük, s kértük vezetésünket, hogy szívünket segítsenek mindig tisztán, s éberen tartani, hogy minden jelet, melyet mutatni kívánnak - megtalálhassunk, észrevehessünk és jó szolgálói lehessünk általa a Szent Célnak.
Teremtő Atyánk elmondta: ha utunk alkalmával galambot látunk, mely felhívja magára a figyelmet - tudjuk: ott vannak, és ők jeleznek számunkra.
E szavakkal indultunk tovább Szurdokpüspökibe, ahol már csapatunk másik fele, és Zoltán vártak minket.

A Dobogókői Istenanya szobor, amely a Monserrat-i szobor másolata. Szurdokpüspökiben is ez látható az oltárnál.
Számunkra a Gyermek kezében található toboz volt, amivel Égi Anyánk indító kódja magában viseltetett. Utunk során végig tobozt kellett gyűjteni, amely allegória végig elkísérte bennünket, míg végül elmondták, mit is jelképez...
Rövid szertartást követően, útnak indultunk az ismeretlen körútra, mely az Ősi Mag kibontását célozta, s még nem is sejtettük, milyen kalandok várnak ránk...

Folyt Köv:

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése