2014. június 4., szerda

Az Atya kérésére: Fogadalmam, és a VÉDELEM szerepe MOST!!!

Én, Lőrincz Éva, a  FÉNY Gyermeke vagyok.
A FÉNY-t szolgálom!
Áldott a FÉNY, áldott az ÉLET!

Hitem és sokadszor – Isten és Ember színe előtt is - megtett fogadalmam szerint az Isteni Igazság és Rend Szolgálatának szentelem teljes Életem, Létezésem - minden síkon, téren és időben.

Ezen fogadalmamat bármely helyzetben MAGYAR MAGomra nézve hittel és alázattal vállalom, és annyiszor ismétlem el, ahányszor az Ég és Teremtő Istenem várja.

Fogadalmaim súlyát érezve vállalom annak minden terhét, és alárendelem MAGom Isten Szent Akaratának – 
„A Te akaratod legyen meg Uram, ne az enyém. Kicsiny emberi létezésem minden indítéka és cselekedete nyugodjék a Te szándékod szerinti úton vezetettségben.”

Atyám - a Teremtő EGY vezetését követve élem életem, s nem téríthet le erről sem tudatlanság, sem önkény, sem semmilyen hatalom, ki nem az EGY akaratát szolgálja.

Teljes lényemmel szolgálom a FÖLD bolygót, annak minden áldott teremtményét azáltal, hogy Isten Szent Tervének alárendelem létemet, és döntéseimben csakis Isten Szent Tervének útmutatásai vezessenek, s azok határozzák meg cselekedeteimet!

Kérem Istenem, hogy minden pillanatban támogasson! Szent Angyalai és Lelke, Szent MAG Lelkei segítsék utamat, hogy vezetésükkel Nemzetemet és a FÖLD bolygó minden áldott teremtményét segíthessem az átminősülési folyamatban szeretetemmel, hitemmel, munkámmal!

Kérem Istenemet, a Forrás Fényét,  az EGY-et, hogy létezésem minden aspektusában élvezzem azon szabadságot, melyet a kicsiny emberi létezést bilincsben tartó elme felszabadítása jelent!
Szabadítson meg minden béklyótól, melyet az anyaghoz való kötődés terhe határoz meg!
Lemondok anyagi létezésem minden ingó és ingatlan vagyonáról, s azt az Isteni Igazság és Rend Földi Képviselőjének - Szent Korona Őfelségének tulajdonába átadom. Ő rendelkezzék vele, Isten szándéka szerint.

Midőn ezen fogadalmam szerint élek, Isten engem úgy segéljen!Szíriuszi Testvéreink nekem és Teremtő társaimnak is jelezték, hogy a már megindult, Új Korszak alapjait jelentő energiákra, és személy szerint ránk is azt gátló energiák általi „támadást” tervez.
Ezért kérik, hogy EGYsÉGben, óvva az elért munka eredményét – ÉPÍSÜNK KI TÖKÉLETES VÉDELMET!

Ezért kérem mindazokat, kik HISZIK ÉS ÉRZIK a folyamatok sikerét, EGYként kérjék az elkövetkezendő napokban - hetekben a következőket:

„A FÉNY Gyermeke vagyok.
A FÉNY-t szolgálom!
Áldott a FÉNY, áldott az ÉLET!

Tisztítást és védelmet kérek – minden síkon, téren és időben!

Minden erő és energia, mely a FÖLD emelkedését előkészítő, megindult folyamatokat igyekszik fékezni, leállítani, és mi nem jó szándékkal közeledik, térjen vissza ahhoz, ki küldte!
Felszólítom ezen energiák kiárasztását elrendelő és annak kiterjesztésében részt vállaló minden létezőt - fogadja el a FORRÁS FÉNYE, az EGY azon ajánlatát, mely lehetővé teszi számára, hogy Szeretetének Fénye által átminősüljön.
Ki átminősülését megtagadja, a megsemmisülés útjára lép – ennek tudatában hozza meg döntését!Kérem Istenem, segítsen minden jó szándékban létező védelmét létrehoznom,  fenntartanom, megőriznem.”

A fenti képet vizualizálva, előbb Kárpát Földjét, majd az egész Földet borítsátok be ezen képnek, szívetek, és Istenünk minden Szeretetének Fényével!

SZOLGÁLATUNK GYÖKEREZZÉK EMELKEDETTSÉGBEN, IGAZSÁGBAN ÉS HŰSÉGBEN!

ÁLDÁS!
Áldás, áldás...

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése